Home Algemeen Algemeen RAVZHZ: “Wet BIG II is miskenning van deskundigheid”

RAVZHZ: “Wet BIG II is miskenning van deskundigheid”

1994
0

De directie van de RAV ZHZ heeft op zijn website onderstaand standpunt gesteld:

De directie van de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid deelt de zorgen die leven bij veel van onze ambulanceverpleegkundigen over de voorgenomen Wet BIG II.

Met deze wet wil het ministerie van Volksgezondheid verschil aanbrengen tussen verpleegkundigen die een opleiding hebben genoten op mbo- en hbo-niveau. Alleen hbo-verpleegkundigen die vanaf 2012 zijn afgestudeerd, zouden zonder bijscholing in aanmerking komen voor de nieuwe functie van ‘regieverpleegkundige’. Dat houdt in dat de verpleegkundige coördinerende en regisserende taken mag verrichten rondom de patiënt. Alle anderen zouden hiervoor terug naar school moeten.

Wij zijn ongelooflijk trots op onze ambulanceverpleegkundigen. Zij doen belangrijk en verantwoordelijk werk en dat doen ze goed. Voordat een verpleegkundige zelfstandig op de ambulance kan werken, heeft hij of zij zó veel aanvullende opleiding en training doorlopen – en ervaring opgedaan – dat het maken van onderscheid in de basisopleiding niet logisch lijkt en een miskenning vormt van de verworven deskundigheid en positie. Ambulanceverpleegkundigen opereren in de dagelijkse praktijk al als uiterst deskundige regieverpleegkundigen. Zij verrichten allemaal dezelfde werkzaamheden en ze volgen continu na- en bijscholing om topkwaliteit te blijven leveren.

De voorgenomen wet leidt tot onnodige onrust en verwarring. Het recente besluit van minister Bruins om de gevolgen nogmaals goed te bestuderen en overleg met partijen in de sector te plegen alvorens het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aan te bieden, vinden wij dan ook verstandig. Wij zullen ons binnen de branchevereniging Ambulance Zorg Nederland (AZN) intussen sterk maken om de belangen van collega’s die met gevolgen van de Wet BIG II te maken kunnen krijgen, goed te behartigen.

Directie Coöperatie Ambulancezorg Zuid-Holland Zuid U.A. 

bron: ravzhz

Vorig artikelHulpdiensten worden steeds ‘smarter’
Volgend artikelAmbulancedienst stapt zelf in evenementenzorg
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.