Home Algemeen Algemeen RAV Zuid Limburg: Zelforganisatie binnen de ambulancezorg

RAV Zuid Limburg: Zelforganisatie binnen de ambulancezorg

1692
0

We hebben er al eerder aandacht aan besteed op ons portal, zelfsturende teams binnen de ambulancezorg, iets wat overigens trouwens ook terugkomt in onze publicaties over ambulancezorg 2.0

Bij de RAV Zuid Limburg wachten ze daar niet op en zijn ze met de ingebruikname van de standplaats Heuvelland een pilot gestart.

Hieronder is te lezen hoe RAV Zuid Limburg met zelforganisatie om gaat;

Is zelforganisatie binnen de ambulancezorg mogelijk?

Zeker!! Op 1 februari is binnen de RAV Zuid Limburg 1 team (5 chauffeurs en 5 verpleegkundigen) gestart met zelforganisatie. Dit betekent dat de medewerkers veel eigen verantwoordelijkheden krijgen. Zij krijgen de ruimte om hun werk in te richten op de wijze die zij het beste vinden en zorgen er zelf voor dat resultaten bereikt worden. Van medewerkers wordt verwacht dat zij creatief en probleemoplossend te werk gaan. De leidinggevende stuurt op verantwoordelijkheid, de klassieke controle werd ingeruild voor vertrouwen.

Medewerker aan het woord;

Kevin Arzt is ambulancechauffeur en werkt op de standplaats Heuvelland waar met de pilot zelforganisatie is gestart. “In het begin was zelforganisatie erg wennen en niet altijd even gemakkelijk. We zochten naar kaders. Deze hebben we uiteindelijk samen gezocht en bepaald. Na 5 maanden kan ik stellen dat we onze standplaats volledig zelf hebben ingericht, opgebouwd en zelfstandig werkt dit geeft voor ons hele team voldoening. We zijn erg blij met de ruimte en het vertrouwen dat we krijgen.”

Leidinggevende en verantwoordelijke voor de post Heuvelland is Theo Heuts. “het was erg wennen om de wijze van sturing te veranderen. Bij de nieuwe organisatievorm moest ik het beheersen en controleren loslaten en het delegeren van taken en meer verantwoordelijkheden geven omarmen. Mijn rol is nu gericht op het coachen, daar waar ik voorheen zelf naar oplossingen zocht geef ik het team nu handvaten om zelf tot oplossingen te komen. De energie binnen dit team is geweldig.”

Waren er knelpunten bij de implementatie van zelforganisatie?

Zeker!! Het was voor iedereen wennen, zowel voor de Meldkamer Ambulancezorg, de drie andere standplaatsen en de ondersteunende diensten. Bijvoorbeeld; de facilitaire dienst was niet gewend aanvragen te krijgen van medewerkers, dit ging altijd via de lijn van het management.

Wat zijn de volgende stappen binnen de RAV Zuid Limburg?

Visie binnen het management van de RAV Zuid Limburg is om meer verantwoordelijkheden bij de medewerkers onder te brengen. Hoe, is nog de vraag. De ambulancestandplaats Heuvelland is een kleine groep in vergelijking met de overige standplaatsen. Dit vraagt om andere ordeningsprincipes en dit wordt nader verkend. Eerste stap is evaluatie van de pilot “zelforganisatie post Heuvelland”.

bron: RAV Zuid Limburg, Kevin Arzt en Theo Heuts

Vorig artikelCrisis momenten: Hoe de centralist het verschil uit kan maken
Volgend artikelRijvaardigheidsafari een nieuwe vorm van training
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.