Home RAV Overzicht

RAV Overzicht

RAV
Twitter
Aantal
inwoners
Gebied
in km2
1 Groningen klik hier 581.192 2.336
2 Friesland klik hier 647.239 3.349
3 Drenthe klik hier 489.870 2.642
4 IJsselland klik hier 530.000 1.695
5 Twente klik hier 637.844 1.632
6 Noord- en Oost Gelderland klik hier 811.312 2.755
7 Gelderland Midden klik hier 662.733 1.181
8 Gelderland Zuid klik hier 546.388 1.038
9 Utrecht klik hier 1.237.117 1.386
10 Noord Holland Noord klik hier 660.521 1.354
11 Amsterdam Amstelland klik hier 1.279.012    640
12 Kennermerland klik hier 525.479    419
13 Zaanstreek Waterland klik hier *         *
14 Gooi en Vechtstreek geen 245.298 176
15 Haaglanden klik hier 1.044.762 404
16 Hollands Midden klik hier 766.219 831
17 Rotterdam Rijnmond klik hier 1.284.732 863
18 Zuid Holland Zuid klik hier 483.319 720
19 Zeeland klik hier
382.000 1.788
20 Brabant Midden West klik hier 1.725.905 3.479
21 Brabant Noord klik hier ** **
22 Brabant Zuid-Oost klik hier 742.274 1.140
23 Limburg Noord klik hier 515.861 1.522
24 Limburg Zuid klik hier 606.200 632
25 Flevoland klik hier 398.250 1.419

 

* Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland zijn samengevoegd.
** Brabant Midden-West en Brabant Noord werken als 1 RAV

MKA
Niet alle meldkamers nieuwe stijl zijn al operationeel.
Meldkamer Noord Nederland nieuwe stijl  is al enige tijd operationeel.
Meldkamer Oost Nederland nieuwe stijl werkt al voor de regio’s 04 en 06.
Meldkamer Den Haag nieuwe stijl is sinds mei 2014 operationeel.

Onderstaande meldkamers zijn onderdeel van de Landelijke Meldkamer Organisatie.
Het is de bedoeling dat in 2016 alleen nog onderstaande meldkamers operationeel zijn.

Meldkamer
Website
Regio
Regio code
1 Noord Nederland
te Drachten
klik hier Groningen
Friesland
Drenthe
1/2/3
2 Oost Nederland
te Apeldoorn
geen Twente
IJsselland
Noord- Oost Gelderland
Gelderland Midden
Gelderland Zuid
4/5/6/7/8
3 Midden Nederland
te Soest
geen Utrecht
Gooi- en Vechtstreek
9/14
4 Noord Holland
te Haarlem
geen Noord- Holland Noord
Kennermerland
Zaanstreek- Waterland
10/12/13
5 Amsterdam geen Amsterdam 11
6 Den Haag geen Haaglanden
Hollands Midden
15/16
7 Rotterdam klik hier
Rotterdam Rijnmond
Zuid Holland Zuid
17/18
8 Zeeland, West Brabant
te Bergen op Zoom
geen Zeeland
Brabant Midden-West
19/20
9 Oost Brabant
te ’s Hertogenbosch
geen Brabant Noord
Brabant Zuid Oost
21/22
10 Limburg
te Maastricht
geen Limburg Noord
Limburg Zuid
23/24