Home Algemeen Algemeen RAV IJsselland: Zorgcoordinatiecentrum Zwolle

RAV IJsselland: Zorgcoordinatiecentrum Zwolle

1637
0

In regio Oost Nederland worden verschillende pilots gehouden tussen de meldkamer ambulancezorg, huisartsenposten en andere zorgpartners. Ook in het land zijn er meer pilots rondom zorgcoördinatie. Naast de spingplankprojecten in Friesland, Zeeland en Oost Nederland zijn Rotterdam en Haaglanden ook bezig met pilots.

Een terugblik naar de aanleiding voor de pilot.
Er zijn verschillende ontwikkelingen in het zorglandschap:

  • vergrijzing, extra-muralisatie, co-morbiditeit
  • centralisatie en specialisatie van zorg
  • 24/7 toegang gewenst tot de zorg
  • vergroting van de druk op de acute zorg

Allemaal redenen om veranderingen te beproeven.
InEen en AZN werken samen in landelijke projecten en hebben Springplankprojecten gestart om te bezien of verbetering mogelijk is in de zorgcoördinatie. Doel hiervan is hoogwaardige, patiëntgerichte, efficiënte en doelmatige inzet van acute zorg. De visie op zorgcoördinatie is bij Ambulancezorg Nederland het hoofdonderdeel van het visiedocument “Ambulancezorg in 2025”.

In IJsselland wordt de meest uitgebreide pilot gehouden. Bij deze pilot zijn de zorgpartijen fysiek bij elkaar op één locatie. De deelnemende partijen zijn:

Regionale zorgpartners willen door intensieve samenwerking de zorg zo inrichten dat de zorgvragen op juiste wijze worden beoordeeld en dat door middel van eenduidige triage, de juiste zorgverlener op het juiste moment passende zorg biedt. Hierdoor verwachten wij de stijging in het aantal zorgvragen binnen de huidige kaders en bezetting op te vangen.

Te veranderen en het nieuwe proces

Bij de Triagepost van Medrie aan de Dr. Klinkertweg 18 in Zwolle zijn werkplekken ingericht voor:

  • CODA (coördinerend doktersassistent) Medrie
  • verpleegkundig centralist ambulancezorg
  • verpleegkundig centralist Zorgcentrale Noord Nederland (Icare )
  • regiearts Medrie
  • alle triagisten Medrie

Voor de pilot is de volgende opstelling gerealiseerd. In de L-vormige ruimte zijn de tafels in de hoek van de ruimte geplaatst waarbij onderlinge afstemming tussen de zorgverleners goed mogelijk is. Zie onderstaande opstelling.

Wat is de opzet van de pilot

Elke discipline krijgt zijn/haar eigen lijnen binnen en handelt deze via eigen procedures af. De procedure is in afstemming met de verschillende deelnemers aan de pilot als volgt geformuleerd. De pilot is opgezet om gaandeweg de samenwerking met elkaar te verkennen en te werken aan de realisatie van de doelstelling:

  • zorgcoördinatie: juiste professional op het juiste moment voor juiste zorgvraag!

Deze werkwijze biedt de mogelijkheid tijdens de pilot aanpassingen te doen in de processen. In bijlage 1 het proces waarmee gestart gaat worden.

Tijdens de pilot worden door het Netwerk Acute Zorg regionale metingen gedaan en landelijk door het Jan van Es instituut.

bron: RAV IJsselland

Vorig artikelAZN: Facts & Figures 2016
Volgend artikelWerken in de ambulancezorg; Instroomprogramma Cardiac Care verpleegkundigen
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.