Home Algemeen RAV Fryslân neemt patiëntenvervoer Waddeneilanden over van Defensie

RAV Fryslân neemt patiëntenvervoer Waddeneilanden over van Defensie

1323
0

RAV Fryslân neemt zo goed als zeker het patiëntenvervoer vanaf de Waddeneilanden over van Defensie. De contractbesprekingen met De Friesland Zorgverzekeraar hierover verlopen constructief. Dit betekent concreet dat RAV Fryslân met een eigen helikopervoorziening komt. Als datum van het overnemen van de activiteiten wordt gekoerst op 1 juli 2015.

Defensie stopt, alternatieven onderzocht
De Minister van Defensie heeft begin dit jaar aangekondigd te willen stoppen met het patiëntenvervoer vanaf de Waddeneilanden. Hierbij is aangegeven dat Defensie de dienstverlening blijft uitvoeren tot er een passend alternatief is gevonden.

Als vervolg op de aankondiging van Defensie is er meerdere malen overleg geweest tussen het Ministerie van VWS, Veiligheidsregio Fryslân, De Friesland Zorgverzekeraar en RAV Fryslân. RAV (Regionale Ambulance Voorziening) Fryslân is als overkoepelende organisatie vergunninghouder en verantwoordelijk voor alle ambulancezorg in de provincie Fryslân.

Tijdens deze gesprekken zijn er meerdere alternatieven onderzocht en door het RIVM berekend. Uit deze onderzoeken is gebleken dat een ambulancehelikoptervoorziening (24/7) het best passende alternatief is. Aangezien RAV Fryslân de (wettelijk) aangewezen partij is voor het uitvoeren van ambulancezorg, is zij vervolgens gevraagd om dit te realiseren. Dit in nauwe samenwerking met De Friesland zorgverzekeraar.

Voorbereidingen treffen
Momenteel worden er al tal van voorbereidingen getroffen. Hierbij gaat het onder andere om de personele bezetting. Er is inmiddels een interne sollicitatieprocedure opgestart voor de functies van helikopterverpleegkundige en -navigator. De werving wordt op korte termijn uitgebreid naar extern, aangezien de komst van de helikopter een uitbreiding van het totale ambulancekorps betekent. Voor de helikopter en de bijbehorende piloten zal de organisatie op korte termijn een externe partij selecteren en contracteren.

Tussenliggende periode
Het huidige SAR 303 squadron draagt haar taken op 1 januari 2015 over aan het 300 transportsquadron van Defensie, dat de SAR-taken in de tussenliggende periode voor haar rekening neemt. De dienstverlening blijft daarmee gegarandeerd. Wel zal er vanaf 1 januari met een ander type helikopter worden gevlogen. Voor het landen en opstijgen van de (Friese) ziekenhuizen zal dit geen problemen geven.

Ambulancezorg in Fryslân: wie doet wat?
RAV Fryslân is als overkoepelende organisatie vergunninghouder en daarmee verantwoordelijk voor alle ambulancezorg in de provincie. Kijlstra Ambulancegroep Fryslân en Ambulancezorg Fryslân voeren daarbij de ambulancezorg in operationele zin uit.

bron: rav-fryslan.nl

Vorig artikelReanimeren kun je leren: Teken de petitie
Volgend artikelAmbulancekleding rijp voor de stort? (deel 2, kleding)
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.