Home Algemeen Algemeen RAV Fryslân: Ambulancepost Oudehorne operationeel

RAV Fryslân: Ambulancepost Oudehorne operationeel

1400
0

Onlangs heeft RAV Fryslân haar uitvoerig onderzoek naar spreiding en beschikbaarheid van ambulances in onze provincie afgerond, zie eerdere berichtgeving hierover. De uitvoerende diensten Kijlstra Ambulancegroep Fryslân en Ambulancezorg Fryslân hebben inmiddels de uitkomsten besproken en overleg gehad met De Friesland Zorgverzekeraar. Op basis hiervan is besloten om in Fryslân met meer ambulanceposten te komen. Op die manier kan in de toekomst de landelijk gestelde 95%-norm bij spoedritten worden gehaald. Dit betekent dat ambulances bij 95% van alle oproepen binnen 15 minuten ter plaatse zijn.

Er werd besloten dat er nieuwe ambulanceposten in Joure, Grou, Franeker en Oudehorne moesten komen. De post Bergum gaat naar Noordbergum. Bolsward blijft definitief een standplaats.

Betere spreiding: gemiddelde aanrijtijd in de provincie Fryslân 1 minuut korter!

Naast de uitbreiding van het aantal posten zijn er ook wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de spreiding van de bestaande ambulanceposten en de beschikbaarheid van ambulances. Zo wordt voortaan in Drachten ook een ambulance aan de westkant neergezet. Een andere aanpassing is dat de post in Noordbergum die nu alleen overdag wordt bemand straks een 24-uursdienst gaat worden. Hierdoor kunnen we de gemiddelde aanrijtijd met één minuut verminderen; een flinke tijdwinst. In het kader van een snellere patiëntenzorg is dit een erg mooie ontwikkeling.

Bijdrage vanuit het Rijk

Het is al langere tijd bekend dat enkele gebieden in de provincie Friesland minder goed bereikbaar zijn. Naast het plattelandskarakter van de provincie heeft dat te maken met het ontbreken van voldoende financiële middelen. Die zijn nu beschikbaar gesteld door het Rijk. Hierdoor kunnen de plannen nu worden gerealiseerd, te beginnen met het zoeken naar geschikte locaties en het aanschaffen van materiaal. De nieuwe post in Oudehorne ging maandag open.  Ook de nieuwe post in Joure zal begin 2014 worden geopend, waarna gefaseerd de verdere uitbreiding zal plaatsvinden, die uiterlijk eind 2015 wordt afgerond.

Meer werkgelegenheid

De uitbreiding betekent ook een positieve impuls voor de werkgelegenheid. Op termijn gaat het RAV-breed om een uitbreiding van 22 formatieplaatsen. Hierbij gaat het zowel om verpleegkundigen als chauffeurs.

Vorig artikelBagage en veiligheid achterin de ambulance
Volgend artikelLPA8 voor onze ketenpartners brandweer en politie
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.