Home Algemeen In de media RAV Fryslan als “eerste” met uitbreiding na nieuwe financiering ambulancezorg

RAV Fryslan als “eerste” met uitbreiding na nieuwe financiering ambulancezorg

1279
0

RAV Fryslan is de “eerste” RAV die plannen presenteert na de toezegging van het Rijk om de ambulancezorg vanaf 2014 op een andere manier te gaan financieren.

Het is al langere tijd bekend dat enkele gebieden in de provincie Friesland minder goed bereikbaar zijn. Naast het plattelandskarakter van de provincie heeft dat te maken met het ontbreken van voldoende financiële middelen. Die zijn nu beschikbaar gesteld door het Rijk. Hierdoor kunnen de plannen nu worden gerealiseerd, te beginnen met het zoeken naar geschikte locaties en het aanschaffen van materiaal. Verwacht wordt dat eerste nieuwe post in Joure begin 2014 wordt geopend, waarna gefaseerd de verdere uitbreiding zal plaatsvinden, die uiterlijk eind 2015 wordt afgerond.

Dat  betekent een positieve impuls voor de werkgelegenheid. Op termijn gaat het RAV-breed om een uitbreiding van 22 formatieplaatsen. Hierbij gaat het zowel om verpleegkundigen als chauffeurs.

RAV Fryslan denk een met betere spreiding de aanrijtijd in de provincie 1 minuut korter te kunnen maken.

Er komen nieuwe ambulanceposten in Joure, Grou, Franeker en de regio Oudehorne. De post Bergum gaat naar Noordbergum (Quatrebras). Bolsward blijft definitief een standplaats.

En wordt voortaan in Drachten een ambulance aan de westkant neergezet. Een andere aanpassing is dat de dagpost in Noordbergum (Quatrebras) straks een 24-uursdienst gaat worden.

bron: kijlstra.nl

Vorig artikelMechanische CPR of gewoon BLS?
Volgend artikelWinnaar patientveiligheidsprijs ambulancezorg 2013
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.