Home Algemeen Algemeen Punten uit algemeen overleg Ambulancezorg dd 9 april 2014 (deel2)

Punten uit algemeen overleg Ambulancezorg dd 9 april 2014 (deel2)

589
0

We gaan verder met onze “samenvatting” van het conceptverslag van het algemene overleg Ambulancezorg.

Minister Schippers geeft aan als er gesproken wordt over het bevorderen van de kwaliteit dat ambulance medewerkers hebben aangegeven direct inzicht te willen hebben in het EPD, zodat indien nodig ze direct kunnen beschikken over informatie over allergieën en medische historie, daarop sloeg mevrouw Bouwmeester aan ze geeft aan dat deze gegevens nog niet uitgewisseld mogen worden en hoe die barrière kan worden weggehaald. De minister geeft nogmaals aan dat het moeilijk te realiseren is vanwege het beroepsgeheim.

Minister Schippers komt met een antwoord op de vraag over de inzet van Rapid Responders, waarom deze worden ingezet in plaats van normale ambulances. De minister geeft aan dat ze denkt dat de inzet van RR soms beter en doelmatiger is, zeker omdat ze zich makkelijker door het verkeer kunnen bewegen, ze heeft zelf ervaren dat je met bijvoorbeeld een motor veel sneller ter plaatse kunt zijn. Als je een ambulance had gestuurd dan had deze vastgestaan voor een verkeerslicht. De inzet van de RR valt onder de zorgdifferentaitie. Aan zorgdifferentaitie zijn wel criteria verbonden, zorgdifferentaitie is alleen toegestaan aan de hand van sectorbreede inzetcriteria. Daar ligt dus een belangrijke rol voor de centralist op de MKA, deze bepaalt namelijk welke ambulance er wordt ingezet. Zorgdifferentaitie mag bovendien niet ten kosten gaan van verantwoordende zorgverlening.

De landelijke richtlijn First en Rapid Responder wordt op dit moment door de sector geactualiseerd en wordt de inzet gemeten, aldus de minister.

De minister komt met een antwoord op de vraag waarom medewerkers het minder naar de zin hebben in de sector dan voorheen, de sector is de afgelopen tijd ongelofelijk in beweging geweest, de NZA heeft dit terecht in haar marktscan geconstateerd, als er veel gebeurt zijn de omstandigheden ongunstiger. In de CAO die vorig jaar is afgesloten is er de nadruk gelegd op duurzame inzetbaarheid en het gezond en effectief roosteren. Als personeel bepaalde voorzieningen, bepaalde trainingen of bepaalde roosters nodig heeft om inzetbaar te blijven, is het een zaak van goed werkgeverschap dat je zorgt dat jouw personeel gewoon inzetbaar blijft, aldus de minister Schippers.

Dan komt de minister de spreken over de problemen in de grensstreek met Duitsland. Duitse ambulances mogen worden ingezet in Nederland, als first responder. Dat wil zeggen dat de snel naar de plek van bestemming rijden, maar er wel een Nederlandse ambulance achteraan wordt gestuurd. Daarnaast is het belangrijk dat de Duitse hulpverleners niet meer mogen doen in Nederland dan zij in hun eigen land mogen. We gaan overleggen met de Duitse collega’s over de vraag hoe we het beter kunnen vormgeven.

Mevrouw Bruins-Slot geeft aan dat de Duitse ambulances niets meer zijn dan een EHBO-er-plus,  het is dus eigenlijk dubbel werk als er een Nederlandse ambulance achteraan moet worden gestuurd.

Minister Schippers geeft aan voor de beste oplossing te willen gaan, hetgeen nog in onderzoek is, de minister rapporteert direct na het zomerreces hierover.

Mevrouw Klever vraag hoe het staat met de privacy, meldingen zouden voor het publiek na te zoeken kunnen zijn, in sommige regio’s kan met zien naar welk adres de ambulance gaat, minister Schippers geeft aan dat ze zal kijken wat ze eraan kan doen.

 

Tot zover onze tweede korte “samenvatting” uit het conceptverslag, binnenkort meer.

bron: tweedekamer.nl

 

 

 

Vorig artikelThemabijeenkomst: ‘Snel vooruit met acute zorg’
Volgend artikelDe mensen achter de SIGMA, wat doen we, wie zijn we….
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.