Home Algemeen Algemeen Psychiatrische patienten, IBS

Psychiatrische patienten, IBS

2072
0

Binnen de ambulancezorg hebben we te maken met verschillende vormen van vervoer van psychiatrische patiënten, in de loop van deze maand willen we ingaan om diverse regels met betrekking tot het vervoer en hoe deze tot stand komen. Ook proberen we inzicht te geven in de lijnen zoals die gevolgd moeten worden bij het uitgeven van een IBS of RM.

Misschien ter overvloede, maar de IBS of RM papieren moeten ter aller tijde aanwezig zijn van de ambulanceverpleegkundige die over gaat tot gedwongen vervoer en “last tot binnentreding” moet expliciet worden vermeld., ook moet de ambulanceverpleegkundige altijd in staat worden gesteld om de naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de patiënt te kunnen controleren om zo te checken of het om de juiste patiënt gaat en de IBS en of RM niet zijn verlopen.

En het primaire probleem is orde en veiligheid wanneer iemand met een IBS wordt opgenomen. Pas daarna wordt het psychiatrisch beeld in kaart gebracht.

Citaat LPA 7.2:
..
De tenuitvoerlegging van de IBS (vervoer van patient naar het ziekenhuis) is formeel een politietaak op grond van art. 20 lid 4 Wet BOPZ. De IBS-procedure is in de Wet BOPZ geregeld in art. 20-31.
De politie laat zich bijstaan door ter zake deskundigen. Hiervoor wordt in de praktijk veel ambulancezorg ingeschakeld, aan wie de tenuitvoerlegging van de IBS wordt overgelaten. Verpleegkundige begeleiding en toezicht is niet in allle gevallen toereikend bijvoorbeeld als er sprake is van een ernstige delirante toestand. Soms is ondersteuning van d.m.v. beschermende maatregelen nodig.

Een inbewaringstelling (ibs) is een spoedmaatregel om iemand gedwongen op te nemen in een instelling. Dit kan alleen als er echt geen andere oplossing is.

Aanleiding

De aanleiding voor een ibs is een acuut gevaarlijke situatie als gevolg van een ‘stoornis van de geestesvermogens’ (bijvoorbeeld door een psychische ziekte, een verstandelijke beperking of dementie). De cliënt zelf wil geen opname.

Noodsituatie

Een ibs is alleen mogelijk in een noodsituatie: als deskundigen vaststellen dat iemand een gevaar is voor zichzelf of voor anderen. Dat komt door een stoornis in de geestesvermogens. De cliënt denkt bijvoorbeeld aan zelfmoord, verwaarloost zichzelf ernstig of is agressief doordat hij stemmen hoort.

Spoedmaatregel

Een ibs is een spoedmaatregel. Het gevaar is zo onmiddellijk dreigend dat de procedure voor een voorlopige rechterlijke machtiging te lang zou duren.

Hoe lang blijft een inbewaringstelling geldig?

Een gedwongen verblijf op basis van een inbewaringstelling (ibs) kan bijna vier weken duren.

Na afgifte van de ibs wordt de cliënt binnen 24 uur opgenomen in een instelling. Uiterlijk drie dagen daarna bepaalt de rechter of de cliënt in de instelling moet blijven. Zo ja, dan verlengt hij de ibs met drie weken.
In de praktijk is het mogelijk dat de cliënt bijna een week in de instelling is voordat de rechter een beslissing neemt. Het gedwongen verblijf kan dus bijna vier weken duren.

Aanvraag rm

Soms duurt de ibs nog langer. De behandelaar kan  namelijk een voorlopige rechterlijke machtiging (rm) aanvragen terwijl de ibs nog loopt. De ibs blijft dan gelden tot de rechter een beslissing neemt over de rm-aanvraag. De cliënt blijft die tijd gedwongen opgenomen. De totale duur van de ibs kan dan uitlopen tot ongeveer zeven weken. Krijgt de cliënt inderdaad een rm opgelegd, dan blijf hij langere tijd gedwongen opgenomen. De voorlopige rechterlijke machtiging kan verlengd worden.

Termijnen

De burgemeester, de officier van justitie en de rechter moeten zich bij een ibs-procedure houden aan precieze termijnen:

  • De officier van justitie moet uiterlijk één werkdag nadat hij de stukken kreeg van de burgemeester beoordelen of hij de rechter inschakelt.
  • De rechter moet binnen drie werkdagen nadat hij de stukken kreeg van de officier van justitie bij de cliënt op bezoek gaan en beslissen of de cliënt langer gedwongen opgenomen moet blijven.
  • Als de rechter beslist dat de cliënt een ibs krijgt, dan duurt deze nog maximaal drie weken.
  • Als de behandelaar binnen die drie weken een rm aanvraagt, dan kan de duur van de ibs uitlopen tot maximaal zeven weken. Dat is totdat de rechter beslist over de rm.

Die termijnen zijn belangrijk om de cliënt enige houvast te geven. Als men zich niet aan die termijnen houdt, kan de cliënt contact opnemen met zijn advocaat of de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).

Klik hier voor de procedure inbewaringstelling

Vorig artikelWij zijn de ambulancezorg ook in 2014!
Volgend artikelBoekentip: Ambulancezorg zonder grenzen [gratis download]
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.