Home Algemeen Algemeen Protocol verantwoordelijkheidsverdeling prehospitale zorgverlening

Protocol verantwoordelijkheidsverdeling prehospitale zorgverlening

2619
0

Preshospitale zorgverlening, die acuut van aard kan zijn, wordt in dit protocol gedefinieerd als zorg, die om reden van een heftige of levensbedreigende toestand van de patiënt zonder uitstel moet worden verleend door daartoe bevoegde zorgverleners en waarbij vervoer per ambulance noodzakelijk lijkt.

Het bieden van prehospitale zorg voor, tijdens en na het vervoer van de patiënt vindt nooit plaats door een solitair werkende  zorgverlener, maar is altijd een samenwerking tussen verschillende zorgverleners of een overdracht van de patiënt door de ene  hulpverlener naar de andere. Dat geldt zeker voor acute zorg die wordt gevraagd buiten het ziekenhuis, maar kan ook voorkomen binnen de muren van het ziekenhuis (bijvoorbeeld in geval van intern vervoer van de patiënt bij overdracht van de ene specialist naar de andere) of tussen ziekenhuizen.

Dit protocol geeft antwoord op de vraag welke zorgverlener van welke discipline op welk moment verantwoordelijk is voor de zorg.
Het protocol heeft als doelstelling de patiënt te garanderen, dat hij in kwalitatief opzicht de beste zorg ontvangt en er op de plek van het incident geen discussie ontstaat over de vraag wie welke beslissing kan en mag nemen.

Ambulancezorg

De ambulancezorg is verantwoordelijk voor het vervoer en de tijdens het vervoer te verlenen zorg van de patiënt. Voor de zorg van de patiënt is de medisch manager ambulancezorg (MMA) eindverantwoordelijk. De ambulanceverpleegkundige, die een daartoe  gespecialiseerde opleiding heeft, is verantwoordelijk voor de zorg ter plaatse en/of het vervoer.

Zo nodig kan de ambulanceverpleegkundige ruggespraak houden met de MMA, die 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar is.
Voor het overige wordt de zorg, te verstrekken door de ambulanceverpleegkundige, bepaald door het krachtens de Wet BIG getroffen Besluit functionele zelfstandigheid (29.10.1997). Dit besluit kent zelfstandige bevoegdheden toe aan de ambulanceverpleegkundige
met betrekking tot met name genoemde handelingen. Dit besluit is gehecht aan dit protocol.
De ambulancezorg werkt met het landelijk vastgestelde protocol Ambulancezorg met daarop de regionale  aanvullingen/aanpassingen.

Download hier het protocol

bron: acutezorgnetwerk.nl

Vorig artikelOnderzoek transfusiebeleid bij trauma patienten [Amsterdam]
Volgend artikelNieuwsbrief ambulanceblog
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.