Home Algemeen Algemeen Project Eerste Hulp Geen Vervoer (EHGV) gestart

Project Eerste Hulp Geen Vervoer (EHGV) gestart

2603
2

De ambulancezorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Professionalisering en veiligheid staan daarbij voorop. Hiermee samenhangend willen we werken volgens de laatste inzichten: evidence based ambulancezorg. Dat betekent dat er onderzoek nodig is om het handelen van ambulanceverpleegkundigen te onderbouwen. In opdracht van Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft het Lectoraat Acute Intensieve Zorg (LAIZ) van de HAN in samenwerking met het werkveld een Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 ontwikkeld. Via enquêtes en veldraadplegingen zijn 9 onderzoeksthema’s geprioriteerd. Op nummer één staat het thema “Eerste Hulp Geen Vervoer (EHGV)’. In 2015 is het implementatieplan voor de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 vastgesteld door AZN. Voortkomend uit dit implementatieplan is aan het LAIZ gevraagd om een start te maken met een systematische literatuurstudie ten behoeve van het onderzoeksthema ‘Eerste Hulp Geen Vervoer’.

Project
Het project ‘eerste hulp geen vervoer’ is een systematische literatuurstudie die loopt van 1 maart tot en met 31 december 2016. Het project is verdeeld in 2 fases:

  • Fase 1: Vaststellen onderzoeksvraag.
  • Doel van deze fase is om de belangrijkste uitgangsvragen vanuit het werkveld voor de systematische literatuurstudie te inventariseren. Hiervoor worden (a) lopende studies op het thema EHGV geïnventariseerd en (b) interviews gehouden met zorgprofessionals in het primaire proces en vertegenwoordigers uit management en ketenpartners. Op deze wijze kunnen zorgprofessionals meedenken en hun mening geven om de uitgangsvragen voor literatuuronderzoek vast te stellen en te prioriteren. Deze interviews vinden plaats in het voorjaar 2016.
  • Fase 2: Uitvoeren systematische literatuurstudie
  • Doel van deze fase is om middels een systematisch literatuurstudie de opgestelde uitgangsvragen te beantwoorden. Op basis van de resultaten worden aanbevelingen voor de praktijk en vervolgonderzoek geformuleerd.

 

Eindproducten
De eindproducten van het project bestaan uit een beknopte Nederlandstalige rapportage van beide onderzoeksfases, en een Engelstalig artikel in een peer reviewed wetenschappelijke tijdschrift.

 

Vorig artikelAmbulancezorg 2016 “volop in beweging”
Volgend artikelAmbulance Oost: TAA Procedure
Remco Ebben
Senior onderzoeker lectoraat acute intensieve zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

2 REACTIES

  1. Misschien ook onderzoeken waarom er zo’n toename van ehgv is? Huisartsen die alles doorschuiven bijvoorbeeld.

Reacties zijn gesloten.