Home Algemeen Prehospital Assessment Rotterdam Aortic Aneurysm (PARA2-pilot)

Prehospital Assessment Rotterdam Aortic Aneurysm (PARA2-pilot)

2803
0

Per 15 december 2015 is Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond gestart met de PARA2-pilot. In dit artikel een weergave van deze pilot.

Aanleiding
In de regio Rotterdam-Rijnmond wordt zoals in de rest van Nederland de zorg voor patiënten met een Acuut Aneurysma Aorta Abdominalis (AAAA) steeds verder gecentraliseerd. De vaatchirurg uit het ziekenhuis met de meeste kennis en ervaring voert de operatie of procedure uit. Voor de teams van Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) een belangrijke taak om de patiënt met een verdenking AAAA naar het juiste ziekenhuis te brengen. Toch blijft het moeilijk om op basis van klinisch beeld, anamnese en lichamelijk onderzoek met 100% zekerheid een AAAA prehospitaal te diagnosticeren.

Voor een ziekenhuis heeft een SBAR met verdenking AAAA ook grote impact. Het OK-team, radiologie en verschillende specialisten worden opgeroepen en kunnen niet verder met de lopende patiëntenzorg. Op de SEH kan een echo van de aorta in veel casuïstiek duidelijkheid geven over de aanwezigheid van een AAAA. Wanneer we de echo van de aorta in de prehospitale setting kunnen uitvoeren is triage van het level ziekenhuis makkelijker en kan het betreffende ziekenhuis zich alvast voorbereiden op een bewezen AAAA. Op initiatief van de vaatchirurgie uit het Franciscus locatie Gasthuis te Rotterdam zijn de schakels uit de acute keten met deze gedachte rondom tafel gegaan. Uiteindelijk is het opstarten van de PARA2-pilot het resultaat.

Doelstelling Pilot
Tijdens de tweede helft van december zijn onze Verpleegkundig Specialisten Acute Zorg (VSAZ) en ambulanceverpleegkundigen gestart met de pilot. Wanneer het maken van een echo (M-turbo beschikbaar gesteld door SonoSite/Secma) het normale prehospitale proces niet vertraagd, wordt aan de patiënt gevraagd of hij/zij toestemming geeft om de aorta in beeld te brengen. Dit gebeurt ook bij de patiënten waar geen verdenking bestaat op een AAAA. De verpleegkundige vertelt de patiënt dat hij/zij alleen iets kan zeggen over de diameter van de aorta en geen kennis heeft van andere anatomische structuren zichtbaar te maken met abdominale echografie. Bij een meting diameter aorta >3cm wordt dit medegedeeld aan de patiënt en overgedragen aan een professioneel hulpverlener (huisarts of specialist ziekenhuis). Bij een meting >3 cm en symptomen van een AAAA presenteert de ambulanceverpleegkundige de patiënt in een ziekenhuis waar dit behandeld kan worden. Doelstelling van deze pilot is het inzichtelijk krijgen van de toepasbaarheid en haalbaarheid betreffende echografie van de aorta door VSAZ en ambulanceverpleegkundigen. Voorbeelden van items die worden geregistreerd door de deelnemers zijn tijden om te komen tot een kwalitatief beeld van de aorta en de praktische toepasbaarheid in de ambulance.

Personeel
De PARA2-pilot wordt uitgevoerd door drie ambulanceverpleegkundigen. Twee verpleegkundigen zijn ook werkbegeleider van studenten waardoor zij tijdens casuïstiek meer mogelijkheid krijgen om een echo te maken. Tevens zijn twee Verpleegkundig Specialisten (VSAZ) betrokken bij de pilot. Voordeel van deze functie is dat de Verpleegkundig Specialisten tijdens de straatfunctie “at random” bij casuïstiek komen en op deze manier de exposure groter maken. Daarnaast is één van de Verpleegkundig Specialisten aanspreekpunt voor de praktische zaken rondom de pilot en coördineert de dataverzameling. In totaal worden de twee apparaten door vijf personen afwisselend gebruikt.

Opleiding
De opleiding is verzorgd door Sonosite in samenwerking met vaatchirurgie Franciscus en een SEH-arts met veel ervaring in acute echografie. De verpleegkundigen hebben tijdens 1 dag scholing de kernpunten van het in beeld krijgen van de aorta en het meten van de diameter op elkaar geoefend. Inmiddels hebben de verpleegkundigen tijdens een normale dienst op de ambulance begeleiding gekregen van de SEH-arts. Tijdens deze diensten zijn tips and tricks naar voren gekomen om een nog kwalitatiever beeld te maken. Ook hebben de deelnemers echo’s gemaakt bij patiënten die behandeld zijn volgens de EVAR-procedure. Het aneurysma was nog goed in beeld te brengen waardoor de verpleegkundigen dit als referentiekader kunnen gebruiken in de praktijk. Tevens was het goed mogelijk om het opmeten van de diameter onder supervisie op de juiste wijze te doen.

Toekomst
Evaluatie van de PARA2-pilot zal antwoord geven op de vraag of het haalbaar en praktisch is om echografie van de aorta door de ambulanceverpleegkundige te laten uitvoeren. Wanneer de evaluatie positief is zullen we onderzoeken hoe we de juiste patiëntenpopulatie zonder vertraging kunnen onderzoeken met echografie.

Internationaal is het prehospitale gebruik van echografie door paramedics overigens niet nieuw. In Londen wordt echografie gebruikt door Advanced Paramedic Practitioners tijdens reanimatie, voor het geven van een pijnblok en als hulp bij het prikken van een veneuze lijn. Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond is geïnteresseerd in deze innovatie binnen prehospitale patiëntenzorg en gaat mogelijkheden met de verschillende partners onderzoeken.

Vorig artikelVoorlopige gunning meldkamertafel
Volgend artikelOnafhankelijk van de techniek, is het nog mogelijk?
Geert-Jan Deddens
Verpleegkundig Specialist Acute Zorg, Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond