Home Algemeen Algemeen Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR

Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR

1031
0

Van 7 t/m 13 april organiseert het Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR, hét landelijke meldpunt voor incidenten, een Themaweek Acute zorg.

Verschillende eerstelijnsorganisaties waaronder NHG, InEen en Ambulancezorg Nederland  (AZN) werken mee aan deze themaweek. Ook patiënten worden benaderd om deze week incidenten te melden. Het ministerie van VWS steunt deze themaweek.U kunt alle zorgincidenten, en met name incidenten omtrent samenwerking met een huisarts, melden zoals u gewend bent. Het incident hoeft niet deze week te gebeuren/zijn gebeurd; u kunt ook eerdere incidenten melden. Via AZN zullen de meldingen anoniem worden doorgestuurd naar het Portaal voor Patiëntveiligheid waar de meldingen door een multi-disciplinair team gescreend zullen worden. Interessante casuïstiek, waar zorgverleners van kunnen leren, zullen worden uitgewerkt en voorzien van verbetersuggesties verspreid worden.

AZN steunt de themaweek om gezamenlijk met andere zorgverleners in de eerste lijn tot verbetering van de patiëntveiligheid te komen. Zelfs ogenschijnlijk kleine incidenten, bijvoorbeeld onvolledige overdracht, kunnen grote gevolgen hebben. Ook door kleine dingen te melden, kunnen zorgverleners van elkaar leren.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Themaweken en het Portaal voor Patiëntveiligheid, zie de folder, of kijk op de website.

“Je hoeft een fout niet zelf te maken om er van te kunnen leren.”