Home Algemeen Algemeen Point of care Troponine bepaling in de ambulancezorg

Point of care Troponine bepaling in de ambulancezorg

4333
1

Fase 2 in de FAMOUS TRIAGE studie
Vanaf eind januari 2016 zijn alle ambulances van RAV IJsselland voorzien van ‘point of care’ (POC) apparatuur waarmee de Troponine waarde in het bloed van de patiënt kan worden bepaald. Hiermee wordt gestart met een absolute noviteit in de ambulancezorg.

De invoering gaat samen met de start van de tweede fase van de FAMOUS TRIAGE studie in de regio IJsselland. Over deze FAMOUS TRIAGE studie werd op Ambulanceblog in juli 2014 al eerder gepubliceerd.

In de studie wordt onderzoek gedaan of de gemodificeerde HEART-score in combinatie met een pre-hospitale bepaling van Troponine een valide triage instrument is ter voorspelling van een Acuut Coronair Syndroom (ACS) bij patiënten met pijn op de borst. In de keten wordt door de afdelingen cardiologie en klinische chemie van Isala in Zwolle en het Deventer ziekenhuis nauw samengewerkt met RAV IJsselland.

In de eerste fase van het onderzoek werd bij patiënten met pijn op de borst pre-hospitaal de gemodificeerde HEART-score bepaald en veneus bloed afgenomen waaruit in het ziekenhuis het high sensitive Troponine T (hs TnT) werd bepaald. Vervolgens werd follow-up gedaan na 30 dagen. Deze follow-up richtte zich op Major Adverse Cardiac Events (MACE). MACE eindpunten bestonden uit een myocard infarct, revascularisatie (PCI of CABG) en overlijden.

De resultaten van de eerste fase zijn veelbelovend. Er is aangetoond dat de gemodificeerde HEART-score in combinatie met een pre-hospitale afname van bloed waaruit het hs TnT werd bepaald een valide triage instrument is om een ACS bij patiënten met pijn op de borst uit te sluiten. Dit geldt vooral voor patiënten in de laag risicogroep, met een gemodificeerde HEART-score van 0-3.

Nu vanaf eind januari in de pre-hospitale setting met behulp van POC-apparatuur daadwerkelijk de Troponine bepaald kan worden, kan ook in de ambulance de volledige HEART score ingevuld worden. Er start een nieuw cohort waarin 2200 patiënten geïncludeerd zullen worden. De resultaten van dit nieuwe cohort worden vergeleken met het cohort van de eerste fase.
Omdat het hs TnT nog niet POC bepaald kan worden, wordt gebruik gemaakt van de 4e generatie Troponine. Deze 4e generatie is minder ‘gevoelig’, daarmee hoopt de studiegroep ook aan te tonen wat de meerwaarde is van het hs TnT ten opzichte van de 4e generatie. De 4e generatie Troponine test is door zijn eigenschappen juist geschikter voor een ‘rule-in’ procedure (ACS waarschijnlijk) dan de high sensitive Troponine bepaling die dus meer geschikt is voor ‘rule-out’ (uitsluiten van ACS). Door de industrie wordt gewerkt aan de verdere doorontwikkeling van POC apparatuur, zodat te zijner tijd ook hs TnT POC bepaald kan worden.

Uiteindelijk is de verwachting dat, op basis van de resultaten van dit onderzoek, in de toekomst het zorgpad voor patiënten met klachten van pijn op de borst zal gaan veranderen waarbij de zorg voor de patiënt verbetert (minder stress) en behandeling efficiënter, veiliger en kosteneffectiever zal worden.

Foto 5 Foto 4

Vorig artikel“Het betreft een incident code 30!”
Volgend artikelRAV Brabant Midden-West-Noord lanceert basisschoolproject: Team Ambulance
Rudolf Tolsma
Ik ben sinds 2007 werkzaam als ambulanceverpleegkundige bij RAV IJsselland met als standplaats Zwolle. Van 2012-2014 heb ik aan de Hanzehogeschool in Groningen de Master Advanced Nursing Practice (MANP) gevolgd, waardoor ik sinds september 2014 verpleegkundig specialist acute zorg ben. De veelzijdige baan als ambulanceverpleegkundige is hierdoor voor mij nóg veelzijdiger geworden. Naast het werken in de ambulance ben ik als verpleegkundig specialist ook deels werkzaam op de huisartsenpost in Zwolle. Sinds 2011 ben ik binnen de ambulancedienst betrokken geraakt bij het doen van onderzoek. Tijdens mijn opleiding tot verpleegkundig specialist is mijn interesse voor wetenschappelijk onderzoek alleen maar groter geworden. Mijn verwachting is dat er de komende jaren nog veel zal gaan veranderen in het zorglandschap. Er vindt steeds meer verschuiving plaats van zorg en diagnostiek van de tweede- naar de eerstelijnszorg. Er liggen daarin veel mogelijkheden voor de acute zorg. Hoe mooi is het om door wetenschappelijk onderzoek steeds verder te streven naar zorgverbetering voor de patiënt in de gehele (acute) zorgsector?!

1 REACTIE

  1. Dank voor alle reacties uit binnen- en buitenland via Facebook en Twitter.
    Sinds gisteren (28-01-2016) zijn alle ambulances van RAV IJsselland daadwerkelijk voorzien van POC-apparatuur. Daarmee is direct het tweede cohort van het onderzoek van start gegaan.
    Neem gerust contact met me op voor aanvullende vragen en/of informatie.

Reacties zijn gesloten.