Home Algemeen Algemeen Plannen LMO voorlopig vastgesteld door regiegroep

Plannen LMO voorlopig vastgesteld door regiegroep

633
0

Op 23 april zijn het ontwerpplan, plan van aanpak en landelijk kader voor de vorming van de Landelijke Meldkamerorganisatie voorlopig vastgesteld door de regiegroep LMO. De leden van de regiegroep gaan de plannen voorleggen aan de partijen in het meldkamerdomein (achterbanraadpleging).

Hoe verloopt de achterbanraadpleging?

De achterbanraadpleging wordt door de brandweer, politie, ambulancezorg, Koninklijke Marechaussee, Veiligheidsberaad en het ministerie van Veiligheid en Justitie bij de eigen achterban uitgevoerd. Deze raadpleging duurt tot 17 juli. De regiegroep zal de reacties vervolgens bespreken in haar vergadering met het doel om de plannen van de KLMO –eventueel in aangepaste vorm- definitief vast te stellen.

De verschillende partijen hebben zelf het proces voor deze raadpleging ingericht. Hierover is binnen de betreffende kolommen meer informatie.

Welke plannen zijn in achterbanraadpleging?

  • Ontwerpplan: het ontwerpplan heeft als doel de eindsituatie van de Landelijke Meldkamerorganisatie in 2021 en de werking daarvan op hoofdlijnen te beschrijven. Het dient als gezamenlijke stip op de horizon en als leidraad voor verdere uitwerking in het inrichtingsplan dat de gewenste opzet en werking van de Landelijke Meldkamerorganisatie meer in detail beschrijft.
  • Plan van Aanpak: het plan van aanpak beschrijft de wijze waarop de kwartiermaker Landelijke Meldkamerorganisatie (KLMO) in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen vorm geeft aan de veranderopdracht, om van de huidige 21 regionale en drie landelijke meldkamers te komen tot  één landelijke meldkamerorganisatie met 10 meldkamerlocaties. Het plan van aanpak geeft een overzicht van de te verwachten stappen in de transitie tot en met 2021 en focust op de activiteiten en op te leveren producten tot aan 2017.
  • Landelijk kader samenvoeging meldkamers: in het landelijk kader worden bestuurlijke en financiële uitgangspunten en spelregels gegeven voor de samenvoegingen. Het kader borgt dat de samenvoegingen zich ontwikkelen richting het gewenste eindbeeld, met zo min mogelijk frictiekosten.

Je kunt het ontwerpplan, plan van aanpak en het landelijk kader kun je onderaan dit item downloaden. Let op deze plannen hebben nu de status “voorlopig vastgesteld”. De plannen zullen na 17 juli door de regiegroep met eventuele wijzigingen definitief worden vastgesteld.

 

 

bron: k-lmo.nl

Vorig artikelRAV Hollands Midden: Instructievideo immobilisatie LPA8
Volgend artikelTV Tip: Op de ambulance met…
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.