Home Algemeen Algemeen Pilots zorg coördinatie: De juiste zorg, op de juiste plaats

Pilots zorg coördinatie: De juiste zorg, op de juiste plaats

439
0

De druk op de acute zorg verminderen. Zodat deze voor iedereen toegankelijk blijft. En patiënten altijd de juiste zorg krijgen, door de juiste zorgverlener, op de juiste plaats. Om dit te realiseren bundelen zorgpartners in de hele acute zorgketen hun krachten. Samen zetten zij in op zorgcoördinatie. Momenteel toetsen 10 regio’s het concept zorgcoördinatie in 10 afzonderlijke pilots. De pilots zijn gericht op samenwerking van de betrokken partijen rondom spoedzorg.

De ambulancesector trieert acute zorgvragen, geeft advies, verwijst naar andere zorgaanbieders en verleent patiënten snelle en levensreddende zorg. De vraag naar ambulancezorg is de afgelopen jaren toegenomen. Dit was de reden voor Ambulancezorg Nederland (AZN), het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) om een actieplan ambulancezorg te maken. Lees hier het actieplan. De pilots zorgcoördinatie zijn een uitvloeisel van dit plan.

Samen organiseren en coördineren
Met zorgcoördinatie organiseren en coördineren verschillende zorgaanbieders de acute zorg op regionale schaal. Dat betekent onder meer: per regio één zorgcoördinatiecentum (ZCC) waar alle patiënten met een acute zorgvraag terechtkunnen. Het ZCC verwijst de patiënt vervolgens naar de juiste zorgverlener. De gezamenlijke missie van zorgcoördinatie: patiënten met een acute zorgvraag de juiste zorg bieden, door de juiste zorgverlener, op het juiste tijdstip én op de juiste locatie.

Activiteiten regionaal gezamenlijk organiseren
Zorgcoördinatie gebeurt in samenwerking van de regionale zorgpartners in de acute keten, zoals afdelingen spoedeisende hulp (SEH’s) in ziekenhuizen, huisartsenposten, acute ggz en wijkverpleging. In de pilots gaan zij op regionale schaal alle activiteiten gericht op het triëren, afstemmen, regisseren en bewaken van de uitvoering van de zorgverlening aan de patiënt met een acute zorgvraag, gezamenlijk organiseren.

Pilotplannen in 10 regio’s
In januari 2020 zijn 10 regio’s gestart met een pilot. Dit zijn:

Twente
IJsselland
Brabant Midden-West-Noord
Zuid-Holland Zuid
Zuid-Holland Noord
Noord-Nederland
Flevoland
Midden-Nederland
Rotterdam-Rijnmond
Gelderland-Midden
Gelderland-Zuid

bron: AZN

Vorig artikelVisser verhuist naar nieuwe fabriekshal
Volgend artikelAcademie voor Ambulancezorg; Proactief assisteren cardiologie
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.