Home Algemeen Algemeen Pilot “GGZ crisisdienst auto” in Noord-Holland Noord

Pilot “GGZ crisisdienst auto” in Noord-Holland Noord

1005
0

Er wordt veel werk verzet om ook de al dan niet toenemende groep GGZ patiënten op een juiste manier hulp te kunnen bieden in acute situaties. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de Psycholance waarmee in Amsterdam en Eindhoven wordt gewerkt. Ook volgt er binnenkort een proef bij UMCG Ambulancezorg met een Psycholance.

Hetgeen we als hulpverleners willen bereiken is dat de GGZ patiënt op een goede snelle manier geholpen kan worden. Deze hulp bestaat uit een snelle beoordeling en plaatsing binnen een GGZ instelling. Tussen de beoordeling en de plaatsing was echter altijd het vervoer nog iets dat in veel ogen anders geregeld zou kunnen worden.

Voor het vervoeren van GGZ patiënten worden er in veel regio´s andere convenant-en aangeroepen. Binnen de ene regio is dit nog steeds de politie, bij de meeste regio´s de ambulancedienst met een normale ambulance en zoals hierboven omschreven bij enkele regio´s nu via de Psycholance, de ene via de ambulancedienst de andere via de eigen GGZ instelling.

In de regio Noord-Holland Noord is een andere oplossing gevonden, een oplossing waarbij de ambulancedienst en de GGZ ook de handen ineen hebben geslagen. Elk jaar ontvangt de meldkamer ambulancedienst Noord-Holland Noord ongeveer 1100 oproepen voor psychiatrische cliënten. Bij een deel van de cliënten is het niet noodzakelijk om met een ambulance vervoerd te worden. Een reden voor GGZ Noord-Holland Noord en de ambulancedienst Noord-Holland Noord om een nieuw zorgaanbod te ontwikkelen. Marijke van Putten, lid RvB van GGZ Noord-Holland Noord en Martin Smeekes, bestuurder ambulancedienst Noord-Holland Noord zijn ruim een jaar bezig geweest om een oplossing te vinden die past op de regio Noord-Holland Noord. Eind januari kwam een definitief akkoord van VWS voor het gaan uitvoeren van de pilot crisisdienst auto.

Voor het vervoer in deze regio van patiënten van huis naar een GGZ instelling wordt gebruik gemaakt van een “GGZ crisisdienst auto”. Deze auto is niet herkenbaar als ambulance of GGZ-voertuig en kan als minder stigmatiserend ervaren worden, aldus ambulancedienst Noord-Holland Noord en de GGZ.

In de huidige situatie is vaak sprake van een lange wachttijd tot de ambulance arriveert, terwijl de medewerkers van de crisisdienst ter plaatse zijn en waarbij de stress voor de cliënt oploopt. Ook kan de ambulance wanneer deze bezig in met een inzet voor de GGZ geen andere spoedopdrachten uitvoeren.

De GGZ bepaalt in overleg met de meldkamer Noord-Holland Noord het best passende vervoersmiddel voor de cliënt. Als er geen spoed gevraagd wordt, er geen sprake is van fysiek medische problemen en er geen gevaar dreigt, vervoeren de medewerkers van GGZ Noord-Holland Noord de cliënt, eventueel samen met de familie, in de crisisdienstauto. Ook de arts en psychiatrisch verpleegkundige rijden mee in de GGZ auto.

Er is in de auto is een noodknop aanwezig waardoor de meldkamer snel in actie kan komen als er extra hulp nodig is.

De pilot start per 1 maart 2017.

Vorig artikelRijopleidingen binnen de RAV Gelderland Midden
Volgend artikelPilot NTS fysieke triage RAV IJsselland
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.