Home Algemeen Algemeen Physician Assistant in de ambulancezorg; pionier met perspectief

Physician Assistant in de ambulancezorg; pionier met perspectief

2604
0
Reggie DIets

Vroeger was een ambulancevoorziening vooral een geblindeerde wagen die met gillende sirenes en blauw zwaailicht gewonden naar het ziekenhuis bracht. Tegenwoordig is de ambulancezorg een volwaardige schakel in de keten van spoedeisende medische hulpverlening. Hulpverlening die vraagt om gespecialiseerde medewerkers die zowel de bril van zorgverlener als die van wetenschapper kunnen opzetten en die de acute zorg zodoende meer cliëntgericht en toch ook doelmatiger kunnen maken. Acute zorgverlening waarin de Physician Assistant (PA) van grote toegevoegde waarde is.

Reggie Diets is regionale opleidingscoördinator voor de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Gelderland-Midden. ‘De huidige Physician Assistants zijn pioniers met betrekking tot het helpen ontwikkelen van de ambulancezorg door hun bijdrage aan specifieke zorgverlening, onderzoek en onderwijs. Daarbij is het niet de bedoeling dat de Physician Assistant (PA) taken en werkzaamheden van de ambulanceverpleegkundige overneemt maar dat de PA de verpleegkundige juist aanvult. Daarnaast kan de PA ook werkzaam zijn binnen andere domeinen in de ambulanceorganisatie. Als PA binnen de ambulancezorg word je in staat gesteld om zelf vorm te geven aan je carrière; dat biedt kansen,’ aldus Reggie.

Perspectief

‘Na afronding van de master tot Physician Assistant kan je je verder ontwikkelen binnen het medische domein van de ambulancezorg; de acute patiëntenzorg, het medisch management of het onderwijs. Je bent in staat om op de locatie van een zorgvraag zelfstandig aanvullende medische handelingen uit te voeren. Handelingen die buiten het landelijke protocol ambulancezorg vallen zoals het uitvoeren van laboratoriumonderzoek en het uitvoeren van aanvullende medische verrichtingen zoals het hechten van een wond.’

Evidence-based onderzoek

‘Binnen de RAV Gelderland-Midden bestaat ook de mogelijkheid om als PA verder te gaan binnen het domein van onderzoek en opleiding’, vervolgt Reggie Diets. ‘Je maakt een vertaalslag vanuit de praktijk van de directe patiëntenzorg naar het ontwikkelen van nieuwe inzichten op basis van onderzoek. Daarbij werk je veel samen met de andere partners uit de acute zorgketen zoals huisartsenpost en ziekenhuis. Hoe kan iedere schakel een zo cliëntgerichte, efficiënte en veilige manier van zorg leveren?’

‘Als PA kan je ook helpen om het beroep van de PA binnen de ambulancezorg nader te positioneren. Wat zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden om een PA vanuit de ambulancezorg te detacheren naar een huisartsenpost? En hoe kan de PA ook worden ingezet binnen andere acute zorgdomeinen zoals bijvoorbeeld de arrestantenzorg?’

Ruime voorsprong

‘Het speelveld van een PA in de ambulancezorg is breder dan dat van de PA in de ziekenhuiszorg; je hebt niet alleen met het ziekenhuis van doen, maar ook met de huisartsenpost en de huisartsenpraktijk. Met een voortraject als ambulancemedewerker heb je door je werk in de pre-hospitale acute zorg al veel ervaring opgedaan met het klinisch redeneren en diagnostisch denken als een arts. Daardoor steek je tijdens je opleiding tot PA al snel boven het maaiveld uit,’ aldus Reggie Diets.

Wetenschappelijke uitdaging

Reggie ziet het dan ook als zijn taak om Physician Assistants in opleiding binnen de ambulancedienst Gelderland-Midden op wetenschappelijk niveau te brengen. Beurtelings met de afdeling medisch management heeft hij meerdere keren per jaar mentorenoverleg met de opleiders van de master tot Physician Assistant. Hierin bespreken zij de studievoortgang en -resultaten van de professionals in opleiding. Voor dagelijkse casuïstiek is er vooral direct contact tussen de RAV Gelderland-Midden en de HAN Masterprogramma’s; de lijnen zijn kort en dat bevordert een snelle samenwerking.

Met plezier tot je 67ste

‘Als professional moet je je blijven ontwikkelen.’ aldus Reggie Diets. ‘Medewerkers zijn rond de 30 jaar wanneer zij binnenkomen als medewerker bij de ambulancedienst. Binnen de huidige wetgeving wordt er van deze mensen verwacht dat zij blijven werken tot hun 67 en kwalitatief hoogstaande patiëntenzorg blijven leveren volgens de laatste inzichten. Dan is het noodzaak om ‘in opleiding’ te blijven; niet alleen voor de patiënt, maar vooral ook voor jezelf en de organisatie. Blijf die uitdaging zoeken waardoor je werk leuk blijft. De opleiding tot PA is een geweldige nieuwe stip aan die horizon.’

Momenteel heeft de RAV Gelderland-Midden 5 Physician Assistants in opleiding via de HAN Masterprogramma’s. De RAV heeft daarnaast 1 gediplomeerd verpleegkundig specialist in dienst die zich met name bezig houdt met onderzoek voor de regio. In 2014 zal er hoogstwaarschijnlijk een vacature voor een 6de opleidingsplek worden opengesteld.

bron: Hoge School van Arnhem en Nijmegen HAN http://www.han.nl/masteropleidingen/nieuws/physician-assistant-diets/

 

Vorig artikelCBRN veiligheid binnen de ambulancezorg
Volgend artikelAmbulancepersoneel aan het woord resultaten SP enquete
Gijs Peteroff
Samen met een aantal beroepskrachten in de ambulancezorg draag ik graag bij aan een succesvol Ambulanceblog. Ambulanceblog is destijds opgericht om kennis tussen de individuele RAV'en te delen met andere RAV'en. Zo kan kwaliteit op grote schaal geborgd worden, zonder dat elke RAV afzonderlijk het wiel gaat uitvinden.