Home Algemeen Algemeen Personeelstekorten opvangen is één, behouden van gemotiveerde en tevreden medewerkers is goud

Personeelstekorten opvangen is één, behouden van gemotiveerde en tevreden medewerkers is goud

4214
2

Onze sector is de laatste tijd weer veelvuldig in het nieuws. Helaas niet erg positief.

De personeelstekorten spelen vaak een hoofdrol, maar ook de onvrede over hoge werkdruk, de triage op de meldkamer en (vermeend) mismanagement worden veel genoemd. Ook huisartsenposten luiden de noodklok. Daar ervaart men eveneens een hoge werkdruk en erkennen ze dat er vaker een beroep wordt gedaan op de ambulancediensten. Die op hun beurt weer vinden dat ze teveel ritten voor de huisartsenpost moeten rijden.

Ook de ziekenhuizen mengen zich steeds vaker in de discussie. De personeelstekorten en drukte op de Spoedeisende Hulp zorgen ervoor dat er vaak presentatiestops zijn. De ambulancediensten mogen dan geen patiënten meer brengen, met het gevolg dat ze moeten doorrijden naar een ander ziekenhuis. Doordat veel Spoedeisende Hulpen (of zelfs hele ziekenhuizen) zijn gesloten , is de keuze beperkt. Doorrijden naar een ander ziekenhuis, heeft vaak tot gevolg dat een ambulance al gauw 20-30 minuten langer over een rit doet en dus niet beschikbaar is. Als vijf ambulances moeten uitwijken, is dat een capaciteitsvermindering van 2,5 uur aan paraatheid.

We kunnen er niet omheen: de personeelstekorten zijn fors. De beperkingen van ziekenhuizen, zorgen voor langere rijtijden en nog minder ambulancecapaciteit.

Ketenpartners, werkgevers en werknemers moeten de handen ineen slaan. De samenwerking zoeken om de spoedeisende medische hulpverlening toekomstbestendig te maken.

In het land zijn al veel initiatieven ontstaan. Denk aan de verbeterde samenwerking tussen MKA en Huisartsenposten in een deel van de regio Rotterdam Rijnmond. Of de samenwerking tussen SEH en ambulancediensten in de regio Haaglanden, waar verpleegkundigen zowel in het ziekenhuis als bij de ambulancedienst werkzaam zijn. De regio IJsselland is bezig met het uitrollen van een zorgmeldkamer.

Helaas blijft het bij lokale en regionale initiatieven, die geen landelijk vervolg lijken te krijgen.

De onzekerheid over de nieuwe Wet Ambulancezorg speelt daarin ook een rol. De huidige aanbieders van ambulancezorg, zullen zo min mogelijk grote investeringen doen. Ze weten immers niet of zij over een paar jaar nog steeds de vergunningen hebben. Er worden soms wel investeringen gedaan en wie zien ook nog wel wat innovaties, maar de vaart lijkt er een beetje uit te zijn. Negatieve berichten in de media, zorgen voor een slechtere verstandhouding tussen werkgevers en werknemers. Terwijl we juist in deze tijd samen zouden moeten optrekken, om onze sector weer aantrekkelijk te maken!

Tot overmaat van ramp lopen ook de CAO onderhandelingen stroef. Iedereen heeft belang bij een goede CAO. Het geeft werkgevers de kans om arbeidsvoorwaarden en salarissen gelijk te trekken met de ziekenhuizen, zodat de overstap naar de ambulancesector weer interessant is. Maar er is meer: De nieuwe CAO zal haar looptijd hebben in de periode dat de nieuwe wet ingaat en mogelijke aanbestedingen een rol gaan spelen. De nieuwe CAO zal dus een belangrijk fundament vormen voor een toekomstbestendige ambulancezorg. Op voorhand duidelijke afspraken maken tussen werkgevers en werknemers, voorkomt dat er straks ‘prijsvechters’ in onze sector opstaan. Elke partij zal immers gehouden zijn aan de CAO. Hoe gedetailleerder de CAO is, hoe minder kans er is op praktijken waarin partijen gaan ‘stunten’ met arbeidsvoorwaarden en er dus een vorm van oneerlijke concurrentie kan ontstaan tussen werkgevers in de ambulancezorg. Het geeft het personeel garanties en zekerheden, die het aantrekkelijk houden om in deze sector te blijven werken.

Nog steeds zijn er buitenlandse partijen die belang hebben bij het openbreken van de ambulancemarkt in Nederland. Zij willen mee profiteren van de goede naam die onze sector in andere landen heeft. Ambulancezorg leveren in Nederland, staat goed op het ‘CV’ van buitenlandse aanbieders. Dat zij hier zo graag voet aan de grond willen krijgen en kamerleden beïnvloeden via dure lobbybureau’s zegt al genoeg: er valt hier imago te winnen en geld te verdienen……

Maar deze buitenlandse partijen hebben in andere landen ook al laten zien dat ze slechte verliezers zijn als er aanbestedingen worden verloren. Personeel werd onder druk gezet en kritische werknemers moesten het veld ruimen. Dit zijn partijen die garen spinnen bij uitgekleden CAO’s, want daarmee hebben zij een voorsprong op de zittende partijen, die veel kosten hebben uit oude regelingen. Willen de huidige werkgevers een reëele kans maken op het behoud van vergunningen, dan zal men moeten investeren in de toekomst. Een solide en gedetailleerde CAO, marktconforme salarissen en tevreden werknemers.

Dat laatste is nu heel belangrijk! Berichten in de media laten zien dat de onvrede toeneemt. Juist de eigen werknemers zijn de motor van een organisatie en de beste ambassadeurs die werkgevers kunnen hebben. Ga met elkaar om de tafel en werk niet alleen aan het werven van nieuwe medewerkers, maar ook aan het behouden en motiveren van de huidige medewerkers!

Vorig artikelSamenvoeging meldkamers Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond
Volgend artikelZiek door de nachtdienst
Ambulancechauffeur en praktijkbegeleider. Betrokken en gepassioneerd in zijn vak, soms met een kritische noot, maar wel met het doel te verbeteren.

2 REACTIES

 1. Een heel goed geschreven stuk Rutger!
  Ambulance Nederland laten we er met elkaar voor gaan.
  Velen van ons hebben betere ambulance tijden gekend en weten ook dat dit kan.
  We moeten met elkaar gaan voor het behoud van onze goede ambulancezorg.
  Hierin staan waarschijnlijk werkgevers en werknemers naast elkaar.
  Nu met elkaar de regering gaan overtuigen, dat we in de definitive wet op de ambulancezorg nooit in de uitverkoop op de markt gezet mogen worden.
  Onze Ambulancezorg is van iedereen!

Comments are closed.