Home Algemeen AZN Patiënten zeer positief over ambulancezorg

Patiënten zeer positief over ambulancezorg

231
0

Dit blijkt uit landelijke onderzoek onder 4904 patiënten uit alle regio’s

Patiënten aan wie spoedeisende- en/of planbare ambulancezorg is verleend, waarderen deze zorg gemiddeld met een 9,1. Dit blijkt uit het tweede landelijke onderzoek van het Nivel naar ervaringen van patiënten met ambulancezorg. De beoordeling van patiënten is net als in 2016 zeer hoog.

Onverminderd goed

Patiënten zijn over de onderwerpen vervoer, bejegening, handelen en communicatie in 2019 net zo positief als in 2016. De kwaliteit van de meldkamer ambulancezorg werd in de laatste meting nog hoger beoordeeld dan in voorgaande onderzoeken. Patiënten gaven aan dat meldkamercentralisten nog vaker vertellen wat de melder kan doen totdat de ambulance er is en dat op een begrijpelijke manier doen.

Kleine verbeterpunten

Uit het onderzoek komen ook kleine verbeterpunten naar voren. Zo gaven patiënten bijvoorbeeld bij de planbare ambulancezorg aan dat zij nog beter geïnformeerd kunnen worden over het tijdstip van hun vervoer. Daarnaast kan de afronding van de zorg bij de patiënt thuis nog beter. In spoedeisende situaties bepaalt de ambulanceverpleegkundige vaak naar welk ziekenhuis een patiënt wordt gebracht. Patiënten willen meer bij deze keuze betrokken worden.

Deelnemers onderzoek 

Aan het patiënttevredenheidsonderzoek namen in totaal 4904 patiënten uit alle regionale ambulancevoorzieningen deel. Daarvan gaven 2945 patiënten hun mening over spoedeisende ambulancezorg en 1959 patiënten over planbare ambulancezorg.