Home Algemeen Algemeen Overdracht van ambulance naar SEH

Overdracht van ambulance naar SEH

1499
0

In het voorjaar van 2013 is het lectoraat acute intensieve zorg in samenwerking met de veiligheidsregio Gelderland Zuid (www.vrgz.nl) en het UMC St. Radboud (www.umcn.nl) gestart met een studie naar de vooraankondiging en overdracht van ambulance naar spoedeisende hulp.

Aanleiding
De conceptrichtlijn ‘Vooraankondiging en Overdracht van ambulance naar SEH’ (Concept richtlijn vooraankondiging en overdracht, 2012) is in februari 2012 opgeleverd aan de eigenaren Ambulancezorg Nederland (AZN) en de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV). AZN en de NVSHV dragen zorg voor autorisatie van de richtlijn en hebben de intentie om de richtlijn op te nemen in de landelijke protocollen ambulancezorg (LPA) en spoedeisende hulp (LPSEH).

Probleem
In de richtlijn wordt aanbevolen de DeMIST-methodiek te hanteren voor vooraankondiging en overdracht: Demografische gegevens van de patiënt, Mechanism of Injury, Injuries, Signs en Treatment. De praktijk heeft aangegeven dat de vooraankondiging en overdracht niet altijd volgens deze methodiek verloopt. De DeMIST kan onvolledig worden uitgevoerd of men hanteert een andere methodiek. Het is onduidelijk met welke frequentie zich dit voordoet, tegen welke knelpunten men aanloopt als de DeMIST-methodiek wordt gehanteerd en welke knelpunten ontstaan bij het onvolledige DeMIST of een andere methodiek.

Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat het onbekend is wat de effectiviteit en toepasbaarheid van de DeMIST-methodiek zijn en of een implementatiestrategie bestaande uit een e-learningsprogramma en bij- en nascholingsavonden effectief zijn om de DeMIST-methodiek te implementeren.

Doelstelling
Dit onderzoek heeft daarom de volgende drie doelstellingen:

  1. Analyse van het proces vooraankondiging en overdracht en het identificeren van de mate waarin de praktijk overeenstemt met de aanbevelingen uit de richtlijn om de DeMIST methodiek te gebruiken;
  2. Identificeren van knelpunten tijdens de vooraankondiging en overdracht die kunnen dienen als input voor het e-learningprogramma;
  3. Vaststellen van de effectiviteit van een implementatiestrategie bestaande uit een e-learningsprogramma en bij- en nascholingsavonden als methode om de opvolging van de richtlijn vooraankondiging en overdracht te verbeteren.

Looptijd
Het onderzoek is verdeeld in drie fases: een voormeting, interventiefase en een nameting. De voormeting is uitgevoerd in het voorjaar van 2013. De interventiefase staat gepland voor het najaar van 2013, waarna de nametingen plaatsvinden in het najaar van 2013 en voorjaar van 2014.

Dataverzameling
Gegevens worden verzameld met behulp van observaties van overdrachten op de spoedeisende hulp, het beluisteren van audiotapes op de meldkamer ambulancezorg, het bekijken van het elektronisch ritformulier (ERF) en het houden van focusgroepinterviews om knelpunten te identificeren. Bij het onderzoek zijn studenten van de opleiding Verpleegkunde en Medische Hulpverlening betrokken.

bron: blog.han.nl

Vorig artikelBoekentip: Maar ik heb helemaal geen centjes voor de begrafenis
Volgend artikelHoe ziet de patient ons, zijn we een team of zijn we redders…….