Home Algemeen ORT tijdens vakantie

ORT tijdens vakantie

10124
0

ORT doorbetaald tijdens vakantie

Dit bericht is bedoeld voor alle medewerkers binnen de ambulancezorg (en huisartsenchauffeurs of OvDG) die te maken hebben met ORT als onderdeel van hun loon en onder de CAO Ambulancezorg vallen.

Door verschillende berichtgevingen in de media en uitspraken van diverse rechtbanken omtrent doorbetaling van ORT tijdens vakantie is er informatie ingewonnen en willen we jullie via deze weg hierover informeren.

Uit diverse uitspraken van rechtbanken blijkt dat de werknemer tijdens vakantie het recht houdt op doorbetaling van loon. Hier mag niet van afgeweken worden ten nadele van de werknemer. Maar wat is nu loon? Diverse uitspraken van rechtbanken laten zien dat onder loon, naast het basis loon, ook de ORT wordt bedoeld. Omdat de meeste werkgevers hier niet aan voldoen is het zaak de werkgever hier op attent te maken.

Elke individuele medewerker heeft conform het burgerlijk wetboek recht op doorbetaling van de ORT tijdens vakantie en met terugwerkende kracht over 5 jaar vanaf het moment dat hij deze vordering bij de werkgever gemeld heeft. De bepaling in onze cao waarin vermeld staat dat er geen ORT tijdens vakantie betaald wordt, is dus in strijd met de wet.

Wat kan jij doen
Om je werkgever op de hoogte te brengen van het feit dat je vindt dat je recht hebt op doorbetaling van ORT tijdens vakantie en nog recht hebt op niet betaalde ORT in het verleden, moet je hem hier schriftelijk over informeren. Je kunt hiervoor de link gebruiken waarin een voorbeeld brief is opgenomen. Vul deze in met jouw gegevens en stuur hem naar het adres van je werkgever (HRM of manager ambulancezorg). Het is handig om zelf een kopie zelf te bewaren voor je administratie. Verzoek altijd om een ontvangstbevestiging. Eventueel kun je de brief aangetekend versturen.

En hoe verder
Leden van het CNV kunnen zich over het onderwerp, ORT tijdens vakantie, melden bij hun eigen vakbond voor juridische vragen en/of opmerkingen. Leden van de AbvaKabo FNV kunnen zich melden bij hun bond en vragen om juridische ondersteuning in deze zaak.

Voor niet leden zijn sommige ondernemingsraden bereid om te inventariseren of er belangstelling is om de ORT zaak door een onafhankelijke advocaat collectief op te pakken. Een nadeel is dat daar kosten aan verbonden zijn. Echter, hoe meer mensen zich hiervoor aanmelden hoe lager de kosten (deze worden dan gedeeld). Er bestaan onafhankelijke advocaten die bereid zijn deze zaak op te pakken. Deze advocaten zijn van mening dat doorbetaling van ORT tijdens vakantie een recht is van de individuele werknemer. Als je dit wilt, informeer dan bij jouw eigen ondernemingsraad of hier al plannen voor zijn. We weten van grotere ambulancediensten dat er concrete plannen zijn.

Het doel is daarnaast om de discussie tussen werkgevers, werknemers en de vakbonden over dit onderwerp op gang te brengen.
Het is nu aan jullie om in beweging te komen.

Download hier de voorbeeldbrief die je nog kunt aanpassen naar je persoonlijke situatie.

AmbulanceBLOG.nl is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de brief of verwachtingen op basis van bovenstaande tekst.
AmbulanceBLOG.nl is slechts het nieuwsforum welke nieuws publiceert op basis van de actualiteit in de beroepsgroep.

[wpdm_file id=68 title=”true” desc=”true” ]

Vorig artikelSAVER Trainingen geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden
Volgend artikelLPA8, nieuwe protocol voor de Nederlandse Ambulancezorg (deel5)
Gijs Peteroff
Samen met een aantal beroepskrachten in de ambulancezorg draag ik graag bij aan een succesvol Ambulanceblog. Ambulanceblog is destijds opgericht om kennis tussen de individuele RAV'en te delen met andere RAV'en. Zo kan kwaliteit op grote schaal geborgd worden, zonder dat elke RAV afzonderlijk het wiel gaat uitvinden.