Home Algemeen Algemeen Opinie: De Brancherichtlijn voor spoedeisende medische hulpverlening

Opinie: De Brancherichtlijn voor spoedeisende medische hulpverlening

2747
18

Stelling: ‘De Brancherichtlijn voor spoedeisende medische hulpverlening is op dit moment nog onvoldoende praktijk gericht en moet worden aangepast’.

Ik schets u een, waarschijnlijk herkenbaar, praktijkvoorbeeld:

Na een hulpverlening moet een patiënt met spoed worden overgebracht naar een academisch centrum. Dit centrum ligt 50 km verderop en de patiënt is er slecht aan toe. Achterin wordt hard gewerkt om hem of haar levend in het ziekenhuis te kunnen brengen. De chauffeur rijdt richting de autosnelweg. De spitsstrook is open maar het is niet erg druk. Er geldt vanwege de geopende spitsstrook een maximumsnelheid van 100km/h maar de meeste automobilisten rijden vanwege de rust harder. De chauffeur sorteert voor op rijstrook 1 en haalt het maximale uit de Mercedes Sprinter, 160 km/h op de navigatie. Door goed gebruik te maken van duidelijke posities en seinen met de koplampen hoeft hij nergens af te remmen, alleen af en toe voorzichtig gas los te laten. Hierdoor kan de verpleegkundige ook onderweg veilig goede zorg leveren. De patiënt komt zo snel mogelijk in het Academisch centrum waar het team al klaar staat om de zorg over te nemen en de nodige interventies uit te voeren.

Goede casus? Niet als je naar de Brancherichtlijn kijkt. Deze is willens en wetens overtreden op de autosnelweg. Was het gevaarlijk? Was het ongewenst? Dat zijn naar mijn mening hele andere kwesties.

 

Geldboete voor ambulancechauffeurs

De regels worden ook voor de hulpverlener steeds meer gehandhaafd. Er zijn meerdere diensten die de boetes die binnenkomen voor overschrijding van de Brancherichtlijn dreigen door te zetten naar de betreffende chauffeurs. Die kunnen dan rekenen op geldboetes van rond de 600 euro per geconstateerde overschrijding!

 

Dilemma’s

De dilemma’s van de ambulancechauffeur, een professional die, mijns inziens, op dit moment wordt beperkt in het uitvoeren van de beste zorg. Deze professional kan door ethische dilemma’s worden gedwongen richtlijnen te overtreden. Een keuze met een groot persoonlijk financieel risico.

 

Wat is nu het probleem?

In de praktijk leggen ambulancechauffeurs veel kilometers af om bij patiënten te komen, maar ook om met deze patiënten in het ziekenhuis te komen. Vaak is hierbij sprake van tijdsdruk. Aanrijdend heeft de chauffeur bij een A1 melding maximaal 12 minuten (15 minuten minus 2 minuten meldkamertijd en 1 minuut instap- en oriëntatietijd). Op weg naar het ziekenhuis wordt de behandeling al opgestart, maar in veel gevallen zullen snelle interventies in het ziekenhuis bepalend zijn voor de kans op overleven of de mate van invaliditeit. Hierbij is het zo dat met zwaargewonden meestal grotere afstanden, veelal over autosnelwegen, moeten worden afgelegd om in een ziekenhuis te komen. Dit komt doordat deze moeten worden behandeld in een traumacentrum in plaats van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Er zijn in Nederland 94 ziekenhuizen met een spoedeisende hulp, maar er zijn er maar elf die ook traumacentrum zijn. Zie onderstaande afbeelding voor de beschikbare traumacentra.

Op autosnelwegen gelden vaak snelheidsbeperkingen

Op de autosnelweg wordt op diverse momenten ervoor gekozen om de maximum snelheid terug te brengen naar 100 of zelfs 80 km/h. Ook zijn er permanente 80 km zones op de ringwegen rond de grote steden.

Door variabele maximumsnelheden (Dynamax) worden problemen als incidenten, schokgolven en te hoge fijnstofconcentraties voorkomen en waar mogelijk de reistijden voor burgers verbeterd.

Voor de burger zijn deze maatregelen dus meestal erg waardevol.

In deze praktijk is het dilemma: ga ik (bijvoorbeeld ‘s nachts) op een rustige autosnelweg 120 of 140 rijden terwijl de patiënt zo snel mogelijk de juiste behandeling moet krijgen, of hanteer ik de maximale snelheid die er landelijk geldt en ga ik hier tot maximaal 40 km/h boven zitten?

 

Op autosnelwegen zijn de risico’s op ongevallen relatief laag

Uit het onderzoek naar ongevallen met voorrangsvoertuigen van het Instituut voor Fysieke Veiligheid (2015) blijkt dat op autosnelwegen de minste ongevallen met voorrangsvoertuigen plaatsvinden. Dit sluit aan bij de publicatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2012) waarin wordt aangegeven dat het ongevalsrisico op autowegen en autosnelwegen significant lager is dan op andere typen wegen.

 

Brancherichtlijn

De Brancherichtlijn Optische en geluidssignalen spoedeisende medische hulpverlening (Ambulancezorg Nederland & V&VN Ambulancezorg, 2016) is geen slecht document. Het kan alleen beter en praktischer. De richtlijn is voor gebruik binnen de bebouwde kom en op provinciale N-wegen vaak praktisch genoeg met een duidelijke kadering op basis van veiligheid.

Op de autosnelwegen zou een verruiming van de regels mogelijk moeten zijn, binnen kaders.

 

 

Voorstel: aansturen op aanpassing van onze Brancherichtlijn

Mijn voorstel is om afwijken van de brancherichtlijn op het onderdeel snelheid mogelijk te maken, waarbij overschrijding moet worden gemeld aan de MKA ter registratie en goedkeuring. Evaluatie van deze beslissing kan achteraf met bijvoorbeeld het verantwoordelijke bureauhoofd.

Wilt u weten of dit kan en hoe dit eruit ziet? Rijkswaterstaat heeft dit al in hun richtlijn staan. En als het bij hen kan moet het voor ons ook mogelijk zijn dit te integreren.

Ik ben erg benieuwd naar de mening van mijn collega’s, geef uw reactie onder dit item op ambulanceblog.nl

 

Bibliografie:

Instituut Fysieke Veiligheid. (2014). Als je niet ter plaatse komt…. Geraadpleegd van https://www.ifv.nl/kennisplein/voorrangsvoertuigen/publicaties/als-je-niet-ter-plaatse-komt

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. (2012). Veilig over Rijkswegen 2010 – Deel B Regionale benchmark. Geraadpleegd van publicaties.minienm.nl/download-bijlage/21746/vor2010-deelb.pdf

 Ambulancezorg Nederland, & V&VN Ambulancezorg. (2016). Brancherichtlijn Optische en geluidssignalen spoedeisende medische hulpverlening. Geraadpleegd van https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20160101-VVN-AmbulancezorgNL-Brancherichtlijn-optische-en-geluidssignalen-SMH.pdf

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu. (2015). Landelijke Brancherichtlijn Verkeer Rijkswaterstaat. Geraadpleegd van https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20150720-rws-brancherichtlijn-optische-en-geluidssignalen-rijkswaterstaat-2015.pdf

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. (2017). Aanbod acute zorg. Geraadpleegd op 17 november 2017, van https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/acute-zorg/cijfers-context/aanbod-acute-zorg

Traumacentrum West. (2017). Traumazorg netwerk. Geraadpleegd op 17 november 2017, van https://www.lumc.nl/org/traumacentrum-west/netwerk/

 Connecting Mobility. (2017, 23 augustus). Dynamax Dynamische Maximum Snelheden (Dynamax). Geraadpleegd op 17 november 2017, van http://itsoverzicht.connectingmobility.nl/diensten/dynamax-dynamische-maximum-snelheden-dynamax

Vorig artikelEen unieke stage in het buitenland
Volgend artikelHuisarts HART Week verlengd tot en met zondag 3 december
Viktor Koot
Sinds 2002 werkzaam bij Ambulancezorg Gelderland-Midden. Functies: Ambulancechauffeur, Officier van Dienst, lokaal opleidingscoördinator, rijtechnisch docent.

18 REACTIES

 1. Een discussie starten over de huidige brancherichtlijnen kan zeker geen kwaad maar…. Ze zijn er sinds 2009. Begin 2016 hebben wij allen, naar 7 jaar de effecten van de brancherichtlijnen te hebben mogen ondervinden, de gelegenheid gehad om mee te denken, opmerkingen te maken, “bezwaar te kunnen maken” over/tegen de toen geldende maatregelen. Voor zover ik weet is over deze maatregel (snelheid op snelwegen) geen opmerking gemaakt. Op 1 juli 2016 zijn de huidige brancherichtlijnen vastgesteld en op 1 januari 2017 in werking getreden.

  De tijdswinst tussen 140km/h en 160km/h over een afstand van 50 kilometer is 2,5 minuut mits dit constante snelheden zijn. En daar ligt het grote probleem. Die 50 kilometers worden niet alleen maar op snelwegen gereden omdat ziekenhuizen simpelweg niet aan de snelwegen liggen. En hoe vaak komt dat nu, in harde cijfers uitgedrukt, daadwerkelijk voor?
  De brancherichtlijnen zijn er niet om ons te pesten maar om ons te beschermen en ons bewust te maken. Let wel, ik zeg niet dat ik de brancherichtlijnen soms niet overschrijd. Ja, ik rijd zeker ook wel eens harder dan de brancherichtlijnen. Volgens de wet hebben we geen beperkingen, behalve als het mis gaat (dus eens met de opmerking van Chris Oltmanns).
  Dit onderwerp kunnen en moeten we zeker inbrengen bij de volgende keer dat de brancherichtlijnen worden vastgesteld en wellicht moeten we vragen om een herziening op een eerder moment.

  Maar er zijn twee belangrijkere onderwerpen waar we ons, volgens mijn mening, eerder hard voor moeten maken om aan te pakken/ te veranderen en dat zijn onze huidige sirenes en het gebruik mogen maken van early warningssystemen.

  Onze huidige sirenes zijn net als kuchende kippen. Ons gehoor heeft behoefte aan wisselende decibellen en frequenties om in alle situaties te kunnen waarnemen waar hulpverleningsvoertuigen vandaan komen op alle plekken in ons wegenstelsel. (Lees onderzoek Stephen Milton, UK).

  Daarnaast moeten de systemen van early warning geëffectueerd worden. In welke vorm dan ook. Automobilisten kijken in het algemeen slecht in de spiegels en hebben behoefte aan afwijkende prikkels om hen te attenderen.
  Hiermee bereiken we echt tijdswinst en houden we het veilig voor ons zelf en overige weggebruikers.

 2. Het valt mij op dat men toestemming van de meldkamer wil voor overschrijding richtlijn. Vreemd, volgens mij is het een mededeling dat je het gaat doen. De meldkamer is niet ter plaatse en kan dus nooit beoordelen wat een ambuteam ziet aan verkeer situatie en toestand patiënt, het enige wat de meldkamer kan doen is het noteren van het feit dat. Het is mooi dat er een richtlijn is, maar net als met de protocollen moet je er van af kunnen wijken indien noodzakelijk/onderbouwd, en in mijn ogen is dat regelmatig.

 3. Implementatie van de “escape” op de brancherichtlijn zoals bij Rijkswaterstaat mag wat mij betreft morgen al worden ingevoerd.

 4. Niet het probleem van infrastructuur, lees ziekenhuis locaties of tijdsdruk je snelheid laten beinvloeden. Realiseer je dat je met welke snelheid ook, je voertuig altijd binnen redelijke afstand stil moet kunnen zetten of veilig reageren. Je draagt verantwoordelijkheid voor patiënt, evt familie, collega (s) en andere weggebruikers. Tegen de dood kan je niet rijden. Zelf ambulance chauffeur. En geloof me, goede patiëntenzorg staat bij mij echt hoog in het vaandel. Maar veiligheid staat daar nog net boven. Succes, veilig weer naar huis

 5. Wellicht moeten we het eens een poosje gaan doen… ons allemaal gaan houden aan die “achter een bureau” verzonnen richtlijn. Me dunkt dat de overschrijdingen bij de aanrijdtijden de pan uit reizen… krijgen we vast snel een wijziging van de 15 minuten grens… die ook al nergens op gebaseerd is. Want wat is bv het nut van 15 minuten bij een reanimatie? Of toch meer Ambulances,… wat de werkdruk ten goede komt. Of commentaar van achter uit de wagen… heren/dames vpk graag iedere x een MIP van maken…

  Ooit ben ik begonnen met een vrijdtelling van het RVV, met inachtneming van artikel 5 & 6
  Als je kijkt naar het aantal ongevallen met voorangsvoertuigen toen…. en nu ná de invoering van de brancherichtlijnen kun je, je hardop afvragen of de invoering het juist niet onveiliger maakt op de weg.

  Zeker de regeling max20 bij rood licht maakt dat het stilstaande verkeer al lang weer gaat rijden of iig gaat twijfelen als de ambuchauffeur tot bijna stilstand afremt.

  Wij voeren blauw blauw om op te vallen binnen onze dringende taak. Wij moeten ons zichtbaaf opstellen en vlot door het verkeer. Vlot en veilig binnen wat kan.
  Elke situatie is anders en die kun je misschien met een richtlijn iets kaderen om de chauffeur een handvat te geven hoe om te gaan met de uitzondering op de regels. Maar het kan niet zo zijn dat het word gebruikt om de Chf preventief mee om de oren te slaan als zijn/haar inschatting afwijkt van die richtlijn.

 6. @JB

  Ambulance is een aparte categorie (art1 RVV ‘90), en zo staan de voertuigen ook op het kentekenbewijs geregistreerd. Als je Artikel 22 RVV ‘90 bekijkt, dan zie je dat deze categorie niet wordt genoemd als het gaat over beperkte maximum snelheid. Rijbewijscategorie moet je in dit geval los zien van beperking van snelheid.

 7. Brancherichtlijn is opgesteld als richtlijn
  Het woord zegt het al en hier moet het mijn inziens weer ook weer terug.
  Investeer in goede opleiding en maak de mensen bewust van het feit dat ze proffesionals zijn dan denk ik dat we deze discussies veel minder hoeven te voeren.

 8. hoe zit het met ambulances die gekeurd zijn met een massa boven de 3500 kg (rijbewijs categorie c/c1)?
  Volgens de wet zijn dit vrachtwagens waarvoor een maximumsnelheid geld van 80 km/u. volgens de beancherichtlijn zou je daarmee op de snelweg sowieso niet harder dan 120 km/u mogen….

 9. Voor de politie.geld deze regeling ook al. Zij moeten een status 9 drukken om bij de CMK een overschrijding branchrichtlijn aan te vragen als zij met spoed maar wellicht zonder toeters en bellen ergens naar toe moeten.
  Vooral zitten zij in 80 km/u bij achtervolgingen al gauw op een 100 tot 120 km/u overschijding.

 10. Helemaal met Chris eens. A1 is vrijstelling van het gehele RVV. Zoals de naam “brancherichtlijn” al zegt: het is een “richtlijn” en geen Wet. En dan is er nog de interpretatie van de tijd. Een ambulance moet bij een A1 melding “binnen 15 minuten na melding ter plaatse zijn”. Dat daar tijden vanaf gesnoept worden door de meldkamer en het instappen en oriënteren is ook maar een goedprater. 15 minuten na melding is 15 minuten na alarmering. Soms doet een meldkamer (vaak begrijpelijk) er 6 of 7 minuten over om überhaupt duidelijk te krijgen wat er aan de hand is. Dat kan niet bang onze 15 minuten af gaan. Op het moment dat de pager gaat, gaat de 15 minuten aanrijdtijd in. Daar is voldoende jurisprudentie over. We laten ons met zijn allen gek maken door regeltjes en mogelijke sancties. Als iedereen doet wat ie zou moeten doen dan is er een hoop minder gedoe. En als de burger nu eens 112 gebruikt waarvoor het bedoeld is, dan hebben we een kwart minder onnodige ritten.

 11. Helemaal mee eens! De maximum snelheid is in Nederland op doorgaande (snel)wegen vaak zo overdreven langzaam en als de situatie het toelaat om wat sneller te rijden ten bate van de patiënt dan vind ik dat een chauffeur daar niet voor bestraft te worden. Daarbij dient art. 5 en 6 WvW en art. 19 Rvv wel heel goed in ogenschouw genomen moeten worden. Daarbij aangetekend dat er wel regelmatig (na/bij)scholing op rijvaardigheid gedaan wordt. Dat is voor iedereen goed en noodzakelijk. Snelheid alleen zegt weinig over hoe goed of slecht iemand rijdt. Of hoe veilig. Helaas denken we dat in Nederland wel.

  Ditzelfde geldt voor het rijden door rood licht waarbij 20 km/h soms ook heel langzaam is, en je best wat harder kan, maar soms moet je ook (bijna) stil staan omdat mensen niet goed of vlot reageren.

  Ik wens iedereen veel veilige kilometers toe en veel wijsheid onderweg. Fijn weekend.

 12. @Chris Oltmanns: de bekeuringen boven bracherichlijn komen sowieso binnen bij je werkgever, ze worden niet geseponeerd op basis van de whitelist. De dienst moet dan bslissen wat ermee gaat gebeuren, een goede reden geven om toch te seponeren of jou voor het hele bedrag op laten draaien. Hoe ermee wordt omgegaan is zeer afhankelijk van het beleid van de dienst maar landelijk wordt er gestuurd op handhaving. De snelheden in de brancherichtlijn zijn op basis van wetgeving (regeling optische- en geluidssignalen 2009), je wordt als je voor de rechter komt veroordeeld op basis van de voor jou geldende brancherichtlijn. Als je wilt weten hoe dit eruit ziet, lees eens de rechtelijke uitspraken van ongevallen met voorrangsvoertuigen terug van de afgelopen jaren.

 13. Ik ben benieuwd op basis van welke wet of regelgeving er bekeurd kan worden als er te hard gereden wordt bij een A1 urgentie.
  Volgens mij heb ik ontheffing van alle regels van het RVV 1990, en dus ook van de maximale snelheid. De richtlijn schrijft inderdaad voor op welke wijze we het moeten doen. Maar als ik de maximale snelheid overschrijdt, volgens welk artikel krijg ik dan een bekeuring? als het fout gaat dan weet ik dat de brancherichtlijn wordt meegenomen bij een eventuele strafzaak.

 14. In overleg met de meldkamer moet overschrijding mogelijk zijn als dit in belang van de patiënt nodig is.
  En hoe houdt een brancherichtlijn stand tegenover het belang(lees noodzaak) een patiënt!!??
  In het verleden werden boetes kwijtgeschoolde als deze “in het belang v/d patiënt” waren.
  Waarom deze brancherichtlijnen ooit zijn ingevoerd is mij ook niet duidelijk. Waarschijnlijk is dit aan de hand van een paar excessen gebeurt. Maar om daar nu een hele branche aan te houden gaat mijn inziens te ver !!
  Nogmaals het belang van de patiënt en uiteraard de veiligheid moet de leidraad zijn !!

 15. 20 jaar geleden waren artikel 5 en 6 de belangrijkste om aan te houden als chauffeur. Kwa snelheid waren er toen geen beperkingen waar bekeuringen tegenover stonden.
  Het bevreemd mij dat branchrichtlijnen die wij als beroepsgroep hebben afgesproken om veilig te rijden nu worden misbruikt om bekeuringen op uit te schrijven.

 16. Mocht mijn werkgever de boete gaan verhalen op mij, dan is het een uitgemaakte zaak. Dan zal ik de brancherichtlijn aanhouden, dan maar ten koste van de patiënt. Wanneer ik 600 euro per keer moet betalen, dan breng ik als kostwinner mijn eigen gezin in gevaar. Dat zal dus niet gaan gebeuren…

 17. @Jan
  De huidige trauma centra’s hebben al moeite met hun personele bezetting. Laat staan de kleinere perifere ziekenhuizen.

 18. Bizar om te zien dat de dekkingsgraad van trauma centra niet goed verdeeld is. Ik zou zeggen in Den Haag zou er zoiezo een moeten zitten, gezien het aantal inwoners. Als er meer dekkingsgraad komt in trauma centra, zul je ook minder hard hoeven te rijden omdat je er sneller bent?

Comments are closed.