Home Algemeen Algemeen Ontwikkeling en praktijktest indicatoren ambulancezorg

Ontwikkeling en praktijktest indicatoren ambulancezorg

857
0

Ambulancezorg Nederland is in samenwerking met V&VN Ambulancezorg en de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers dit jaar gestart met het ontwikkelen van indicatoren voor de ambulancezorg.

Het beoogde resultaat van dit project  is een eerste set van inhoudelijke indicatoren, waarmee de sector de kwaliteit van de geleverde zorg kan verantwoorden, in plaats van de tijdsnormen als enige norm waarop de sector thans wordt beoordeeld. Het project wordt begeleid door het CBO en ondersteund door het Ministerie van VWS.

Concept-set
Een werkgroep heeft het afgelopen jaar gewerkt aan het ontwikkelen van een concept-set indicatoren. De set bevat indicatoren m.b.t. reanimatie, Acuut Coronair Syndroom/Myocard Infarct, CVA, pijnmanagement, Eerste hulp geen vervoer en geplande ambulancezorg (B-vervoer).

Praktijktest
De volgende stap is dat de indicatoren worden getest in de praktijk. In deze praktijktest wordt vastgesteld welke variabelen geregistreerd moeten worden en hoe deze registratie kan plaatsvinden. De praktijktest wordt in de periode januari – april 2014 uitgevoerd.
Op basis van de uitkomsten van de praktijktest wordt beoordeeld welke indicatoren onderdeel worden van de set. Aan de praktijktest nemen vier RAV’s deel: RAV Fryslân, AmbulanceOost, RAV Brabant Midden-West-Noord en Ambulance Amsterdam.

Implementatie
In juni 2014 zal een eerste set indicatoren worden vastgesteld. Vervolgens zullen de nodige voorbereidingen worden getroffen voor landelijke implementatie. Het streven is om in 2015 te starten met registreren.

Informatie
Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Margreet Hoogeveen, programmamanager Ambulancezorg Nederland, m.hoogeveen@ambulancezorg.nl.

Vorig artikelGeslaagde Themabijeenkomst over Tuchtrecht
Volgend artikelOpnamen informatieve filmpjes over het werk binnen de ambulancezorg
Gijs Peteroff
Samen met een aantal beroepskrachten in de ambulancezorg draag ik graag bij aan een succesvol Ambulanceblog. Ambulanceblog is destijds opgericht om kennis tussen de individuele RAV'en te delen met andere RAV'en. Zo kan kwaliteit op grote schaal geborgd worden, zonder dat elke RAV afzonderlijk het wiel gaat uitvinden.