Home Algemeen Algemeen Onderzoeken IFV: Ongevallenstatistiek en oefenen op de openbare weg

Onderzoeken IFV: Ongevallenstatistiek en oefenen op de openbare weg

1391
0

De meeste ongevallen met voorrangsvoertuigen gebeuren op kruispunten met verkeerslichten, waarbij het voorrangsvoertuig rood licht heeft en de andere weggebruiker groen. Tijdens het rijden met zwaailicht en sirene is het risico op een ernstig ongeval vele malen hoger dan bij normale verkeersdeelname. Door met optische en geluidssignalen te oefenen op de openbare weg gaan bestuurders van voorrangsvoertuigen beter rijden. Dit oefenen lijkt veilig te kunnen: tijdens de proef vonden geen ongevallen plaats. Dit zijn de belangrijkste conclusies van de onderzoeken die het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen van het IFV het afgelopen jaar heeft uitgevoerd. Bij de onderzoeken waren brandweer, politie, ambulance, Defensie, hun opleiders, de ANWB, Rijkswaterstaat en verschillende ministeries nauw betrokken.

Onderzoek 1: Ongevallenstatistiek voorrangsvoertuigen

Het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen heeft de omvang, ernst en kenmerken onderzocht van ongevallen met voorrangsvoertuigen die van 2010 tot en met 2013 hebben plaatsgevonden. In deze 4 jaar vonden er 201 ongevallen plaats, met 6 dodelijke slachtoffers en 155 gewonden. Dat is per jaar gemiddeld 50 ongevallen, 1 tot 2 doden en 39 gewonden. De meeste ongevallen gebeurden op kruispunten met verkeerslichten. Het risico op het krijgen van een ernstig ongeval tijdens het rijden met zwaailicht en sirene blijkt meer dan een factor 30 hoger te zijn dan bij normale verkeersdeelname. Het advies is om nader onderzoek te doen naar maatregelen die het aantal ongevallen op kruispunten kunnen verminderen. Te denken valt aan een technische oplossing zoals een early warningsysteem en/of een systeem dat verkeerslichten beïnvloedt. Daarnaast kan gedacht worden aan het verbeteren van de opleidingen van de hulpdiensten en het beter naleven van de brancherichtlijnen. Ook voorlichting aan weggebruikers is belangrijk om ongevallen met voorrangsvoertuigen te voorkomen. Een proef met een campagne in Oost-Nederland is in ontwikkeling. Daarnaast voert de sector ambulancezorg momenteel de campagne ‘De mensen van de ambulance’, waarin ook aandacht is voor dit thema.

Onderzoek 2: Pilot oefenen op de openbare weg

In de periode van 1 april 2013 tot en met 1 augustus 2014 hebben vier opleiders in ons land meegedaan aan een pilot met oefenen op de openbare weg. Er hebben tijdens de 6600 ritten van de proef geen ongevallen plaatsgevonden met de lesvoertuigen. Hulpverleners zijn door het oefenen op de openbare weg beter gaan rijden en zowel bij hen, als bij instructeurs, regio’s en burgers blijkt draagvlak te zijn voor het oefenen op de openbare weg. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal samen met de ministeries van Defensie, Veiligheid en Justitie, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport bezien of en hoe verder wordt gegaan met oefenen met optische en geluidssignalen op de openbare weg. Deze evaluatie is hierbij een bouwsteen.

Download hier de onderzoeken

bron: IFV

 

Vorig artikelWijzigingen RVV 1990 betreffende busbanen en vluchtstrook bij A2 en B vervoer
Volgend artikelGHOR Hollands Midden introduceert operationele “GHOR app”
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.