Home Algemeen Algemeen Onderzoek: ProQA doet wat het belooft, maar het kan nog beter

Onderzoek: ProQA doet wat het belooft, maar het kan nog beter

1662
2

Ambulancezorg Groningen, UMCG Ambulancezorg en Kijlstra Ambulancegroep, hebben samen met Meldkamer Ambulance Noord-Nederland een onderzoek laten uitvoeren naar het functioneren van het triagesysteem ProQA. Het gaat om een 360 graden onderzoek waarvoor informatie is gebruikt uit enquêtes met centralisten, rijdiensten, melders en uit systeemdata. Uit het onderzoek blijkt dat ProQA voldoet, maar dat het nog beter kan.

Namens de samenwerkende partijen in Noord-Nederland geeft Sietze Kijlstra, directeur van Kijlstra Ambulancegroep, aan tevreden te zijn over het onderzoek en de uitkomsten. “In de basis hebben we een systeem dat goed voldoet aan de eisen en wensen. Het zorgt voor een eenduidige en veilige triage. Het onderzoek levert ook handvatten voor verbetering. Daar gaan we gezamenlijk mee aan de slag.”

Gebruikerservaringen
Een onderdeel van het onderzoek zijn de gebruikerservaringen van de centralisten en rijdende dienst. De centralisten op de meldkamer zijn over het algemeen tevreden over ProQA. “Ik heb iets nodig wat mij à la seconde de juiste informatie geeft, wat ik kan vragen en wat ik aan instructies kan geven aan de melder. Daarin ondersteunt het systeem goed” aldus centralist Martien Boerwinkel.

De rijdende dienst is minder tevreden over de informatie die zij in de ambulance vanuit het systeem ontvangen. Maayke de Boer, ambulanceverpleegkundige bij Kijlstra Ambulancegroep, vindt het werken met de informatie uit ProQA wisselend. “Het is een systeem wat veel informatie geeft, waardoor wij soms door de bomen het bos niet meer zien. Bovendien is het zo dat we door de informatie uit ProQA soms denken dat we een hoop ellende aantreffen, terwijl het dan achteraf allemaal wel mee valt. Het zou fijn zijn als daar meer aandacht voor komt.”

Uit onderzoek onder melders is af te leiden dat ProQA bijdraagt aan een gestructureerd en rustig gesprek: “Het gesprek verliep goed en snel. De centralist was rustig en vooral heel duidelijk. Doordat de vragen duidelijk waren en de centralist mijn antwoorden herhaalde, verliep het gesprek eigenlijk heel natuurlijk” aldus een melder.

Verbetermogelijkheden

De verbetermogelijkheden die het onderzoek heeft opgeleverd spitsen zich toe op:

  • Het onderzoeken van de mogelijkheid om verpleegkundige kennis en ervaring beter in te zetten;
  • Het verbeteren van de informatieoverdracht naar de rijdienst;
  • Het beter benutten van beschikbare data uit het systeem voor onderzoek;
  • Het monitoren van het systeem voor onder meer inzicht in de uiteindelijk geleverde zorg;

Deze aanbevelingen worden de komende tijd verder uitgewerkt, al dan niet in landelijk verband.

Over ProQA
ProQA komt oorspronkelijk uit Amerika, daar is het in de jaren 70 ingevoerd. Op dit moment is het triagesysteem in 30 landen in gebruik. In 2013 is ProQA ingevoerd bij de Meldkamer Ambulance Noord-Nederland. Bij de invoering van ProQA is de afspraak gemaakt om na vier jaar te onderzoeken of het systeem voldoet.

Vorig artikelSamenwerken evidence-based practice in de ambulancezorg
Volgend artikelAmbulancezorg Groningen: Opleiding tot ambulanceverpleegkundige met brede instroom
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.

2 REACTIES

  1. Hallo Kees , met een goede kennis van het systeem redt je het alleen niet,. Ik kan je wel een paar voorbeelden geven waarbij het systeem er een hoge urgentie aanhangt, maar waarbij er totaal iets anders uitkomt. Psychiatrische ziektebeelden zijn binnen dit systeem bijvoorbeeld niet meegenomen.
    Een versnelde ademhaling bij een meisje op school die daarna onwel wordt, of een oudere heer thuis heeft totaal andere achtergronden en oorzaken. Dat weet een verpleegkundige wel maar een systeem niet.

  2. ProQA of beter gezegd AMPDS heeft zich wereldwijd al bewezen. Nog enige winst is te behalen in een goede kennis van het systeem. Op die manier kan een centralist bijvoorbeeld ook teruggaan naar een ander protocol. Zo kan een ernstige bloeding die na goede instructies is gestopt tot een andere indicatie leiden! Het extra scholen is niet afhankelijk van verpleegkundige kennis.
    Overdracht naar rijdienst is altijd goed. Maar zal minimale effecten gebben. Rijdend personeel krijgt ook bij andere systemen niet die informatie waar men om vraagt. Veel is ook Nice to Know.

Comments are closed.