Home Algemeen Algemeen Onderzoek over de toekomst van de ambulancezorg

Onderzoek over de toekomst van de ambulancezorg

3325
0

Al lang wordt er gesproken over de nieuwe wet ambulancezorg, in 2018 zal de nieuwe wet van kracht worden. Hoe de nieuwe wet ambulancezorg wet eruit moet komen te zien is nog niet geheel duidelijk.

De minister heeft in een commissiebrief aan de tweede kamer laten weten dat de afgelopen periode in overleg met Ambulancezorg Nederland (AZN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is bezien wat de lopende ontwikkelingen in de (acute) zorg betekenen voor de ambulancezorg, of dat gevolgen zou moeten hebben voor de ordeningswetgeving en hoe één en ander te passen valt binnen de Europese regelgeving. Het ministerie is hierover nog in overleg met genoemde partijen.

In die brief wordt gesproken over vier scenario’s:

Gezien de ervaringen bij de Twaz zijn in eerste instantie de Europeesrechtelijke aspecten van de scenario´s in de afgelopen periode uitgebreid verkend in overleg met een aantal onafhankelijke deskundigen op het terrein van het Europees recht.
In de kern komen die scenario’s op het volgende neer.

  • Scenario 1: de minister bepaalt wie ambulancezorg aanbiedt: (gedeeltelijk) voort-zetting huidig ordeningsmodel
  • Scenario 2: Publiek stelsel
    • Optie 1: de verantwoordelijkheid voor ambulancezorg wordt bij gemeen-ten/veiligheidsregio/GGD belegd
    • Optie 2: de verantwoordelijkheid voor ambulancezorg wordt bij een landelijke publieke ambulancedienst belegd
  • Scenario 3: de verantwoordelijkheid voor de ambulancezorg wordt belegd binnen het Regionale Overleg Acute Zorg (ROAZ)
  • Scenario 4: zorgverzekeraars bepalen via contractering wie ambulancezorg in de regio aanbiedt

“Nu willen we jullie als deskundigen vragen hoe het er werkelijk aan toe gaat”

Van Gerven (SP): ‘In de politiek wordt veel gesproken over de ambulancezorg, maar juist de ambulancemedewerkers zijn de deskundigen die weten hoe het er in de praktijk werkelijk aan toe gaat. Daarom willen we graag van hen horen wat hun visie is op de toekomst van de ambulancezorg.’

Na de zomer wordt er in de Tweede Kamer gesproken over de inrichting van de ambulancezorg. ‘Een van de belangrijkste vragen die nu voorligt is of de ambulancezorg publiek of privaat georganiseerd moet worden. De beslissing hierover zal heel ingrijpend zijn voor de zorgverleners. Ik hoor dus graag wat zij van deze keuze vinden,’ aldus Van Gerven.

De SP zal de resultaten van het onderzoek bespreken in de Tweede Kamer. Werkt u in de ambulancezorg? Dan kunt u hier de vragenlijst invullen en hem doorsturen aan collega’s.

bron: sp.nl

Vorig artikelAmbulancezorg in Zeeuws-Vlaanderen
Volgend artikel“Het is echt waar, einde SIGMA, einde van ons team!”
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.