Home Algemeen Algemeen Onderzoek naar de acute CVA-zorgketen: de ARTEMIS-trial

Onderzoek naar de acute CVA-zorgketen: de ARTEMIS-trial

851
0

Een herseninfarct is een veelvoorkomende en zeer ernstige aandoening. In de acute fase zijn er twee zeer effectieve behandelingen: intraveneuze trombolyse (IVT), wat tot 4,5 uur -en intra-arteriële trombectomie (IAT) -wat tot 6 uur (en voor geselecteerde patiënten zelfs tot 24 uur) na ontstaan van de symptomen kan worden gegeven. Voor beide behandelingen geldt: des te sneller de behandeling wordt gegeven des te effectiever en beter het functioneel herstel van de patiënt zal zijn: TIME = BRAIN.

In de acute CVA zorgketen, die start op het moment dat zorgverleners worden gewaarschuwd en eindigt bij de behandeling met IVT en/of IAT, is nog veel tijdswinst te behalen door zorgverleners beter te laten samenwerken. Door minder vertraging komen er meer patiënten in aanmerking voor de behandeling en de patiënten die al binnen het tijdvenster vallen zullen een grotere kans hebben op een goed functioneel herstel.

ARTEMIS-trial
Met de door de Hersenstichting en het Innovatiefonds gefinancierde “A Reduction in Time with Electronic Monitoring In Stroke” (ARTEMIS) trial, zullen wij bij patiënten verdacht voor een acute beroerte de tijd registreren vanaf alarmering van de meldkamer tot aan behandeling met IVT en/of IAT, de zogeheten totale systeem vertraging (TSV), zie figuur 1.
Uniek hieraan is dat de ARTEMIS-trial alle betrokken zorgverleners van de gehele acute CVA zorgketen (zowel binnen als buiten het ziekenhuis) met elkaar in verbinding brengt.

Het doel van de ARTEMIS-trial is te onderzoeken of een interventie met real-time audiovisuele feedback aan zorgverleners in de acute CVA-zorgketen de TSV tot aan behandeling (IVT en/of IAT) reduceert.

Figuur 1. Totale systeem vertraging (TSV): alarmering meldkamer tot aan behandeling met IVT en/of IAT.

Trackingsysteem
Voor het automatisch registreren gebruiken wij een innovatieve, makkelijk te gebruiken en patiëntvriendelijk trackingsysteem. Patiënten krijgen van ambulancepersoneel een uniek Bluetooth polsbandje, waarmee de TSV simpel, accuraat en automatisch wordt geregistreerd door middel van handhelds (in de ambulances) en tablets (in de ziekenhuizen) langs de gehele route naar behandeling met IVT en/of IAT, zie figuur 2.

Figuur 2. Opeenvolgende route acute CVA zorgketen

  

Real-time feedback
Op vooraf vastgestelde locaties over de gehele zorgketen acute CVA (o.a. ambulance, ingang/uitgang SEH, CT-scan en behandelkamer) worden betrokken zorgverleners via beeldschermen real-time geïnformeerd over de doorlooptijd van de patiënt waar ze op dat moment mee bezig zijn, en hoe deze zich verhoudt tot een vooraf berekend gemiddelde. Via (audiovisuele) weergave van de actuele doorlooptijd en een kleurcodering zal overzichtelijk worden aangegeven of een patiënt er langer (rood) of korter (groen) over doet ten opzichte van een gemiddelde doorlooptijd in het betreffende deeltraject van de TSV.

De ARTEMIS–trial wordt gecoördineerd vanuit het Leidse Universitair Medisch Centrum (LUMC), het Academisch Medisch Centrum (AMC) en het Medisch Spectrum Twente (MST). Het is een multicenter, gerandomiseerde trial, die in nauwe samenwerking wordt uitgevoerd met de Regionale Ambulance Voorzieningen Hollands Midden, Ambulance Amsterdam en Ambulance Oost.

Afbeelding 1. Voorbeeld van een handheld in een ambulance van Ambulance Amsterdam.

 

In deze studie betreft het alleen acute beroerte patiënten, maar ook andere patiënten waarbij acute zorg verleend moet worden zouden in de toekomst profijt kunnen hebben van dit systeem, waarbij er nóg efficiëntere zorg wordt verleend. Daar kijken wij nu al naar uit!

Hierbij willen wij de collega’s van Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden, Ambulance Amsterdam en Ambulance Oost bedanken voor hun enthousiasme en inzet voor de ARTEMIS-trial.

Door deze gezamenlijke aanpak met de Regionale Ambulance Voorzieningen en ziekenhuizen hopen wij de ARTEMIS-trial tot een succes te maken!

Hartelijke groet, mede namens de ARTEMIS-onderzoekers,

Truc My Nguyen (arts-onderzoeker) en Nyika Kruyt (hoofd-onderzoeker)

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.artemistrial.org en voor meer algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar ARTEMIS@lumc.nl.

Vorig artikelAmbulance Amsterdam trots op trainingen Wees Voorbereid 2.0
Volgend artikelOpschalingsangst: logisch maar onnodig!
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.