Home Algemeen Onderzoek mentale gezondheid van ambulancezorgprofessionals

Onderzoek mentale gezondheid van ambulancezorgprofessionals

151
0

De COVID-19 pandemie heeft een grote impact op de gezondheid en het welbevinden van gezondheidszorgprofessionals. Studies laten zien dat angst, depressie, stress, post-traumatische stress (PTSS), werkgerelateerde vermoeidheid en slaapstoornissen veel voorkomen bij gezondheidszorgprofessionals. Echter, er is vrij weinig onderzoek gedaan naar mentale gezondheid van specifiek ambulancezorgprofessionals gedurende COVID-19.

Om inzicht te geven in de mentale gezondheid van ambulancezorgprofessionals in Nederland start het lectoraat Acute Intensieve Zorg in samenwerking met V&VN Ambulancezorg, de Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners en Ambulancezorg Nederland een onderzoek.

Ben je werkzaam in de ambulancezorg? Dan kun je meedoen door op de volgende link te klikken: https://hanuas.limequery.org/322389?lang=nl

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Je kunt meedoen tot en met 15 april 2022. Meer informatie vind je op https://www.han.nl/projecten/2022/ample-mentale-gezondheid-ambulance-zorgprofessionals/.

Achtergrond

De COVID-19 pandemie heeft een grote impact op de mentale gezondheid en het welbevinden van gezondheidszorgprofessionals. Studies laten zien dat angst, depressie, stress, post-traumatische stress, werkgerelateerde vermoeidheid en slaapstoornissen veel voorkomen bij gezondheidszorgprofessionals in het algemeen, maar ook bij gezondheidszorgprofessionals in de acute intensieve zorgketen.

Er is echter vrij weinig onderzoek gedaan naar de status van de mentale gezondheid van ambulancezorgprofessionals tijdens COVID-19. De studies die er wél zijn laten zien dat stress en slapeloosheid zijn toegenomen. Alleen zijn dit studies uit het buitenland.

Doel

Het doel van de AMPLE-studie is tweeledig en bestaat uit:

  1. Het meten in welke mate angst, depressie, Post-Traumatische Stress (PTS), werkgerelateerde vermoeidheid en slapeloosheid voorkomen onder ambulancezorgprofessionals in Nederland.
  2. Het identificeren van risicofactoren die met deze gezondheidsuitkomsten samenhangen.

​Met de opbrengst van deze studie kunnen gerichte interventies voor preventie en omgaan met deze gezondheidsuitkomsten voor ambulancezorgprofessionals in Nederland worden ontwikkeld.

Opzet onderzoek

Cross-sectioneel, explorerend design waarbij data wordt verzameld via een gevalideerde vragenlijst tijdens 1 meetmoment. De volgende gezondheidsuitkomsten worden gemeten:
  • Angst
  • Depressie
  • PTSS
  • Werkgerelateerde vermoeidheid
  • Slapeloosheid

In het voorjaar van 2022 worden ambulancezorgprofessionals benaderd om de vragenlijst in te vullen via de betrokken partners. Vanaf het najaar 2022 volgen publicaties over deze AMPLE-studie

Lectoraat Acute Intensieve Zorg

Vorig artikelAltijd intake door een verpleegkundige? Onhoudbaar!
Volgend artikelLandelijk onderzoek patiëntervaringen ambulancezorg
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.