Home Algemeen Algemeen NZA doet NUL meting “marktscan ambulancezorg 2010-2013”

NZA doet NUL meting “marktscan ambulancezorg 2010-2013”

1102
0

De marktscan geeft de stand van zaken in de ambulancezorg weer. Het is voor het eerst dat de NZa voor deze sector een marktscan uitbrengt. De marktscan omvat een beschrijving van de structuur van de ambulancesector, het gedrag van de betrokken partijen en de uitkomsten ten aanzien van de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ambulancezorg.

Het overall beeld van de ambulancezorg dat uit de marktscan naar voren komt is dat van een sector in beweging. Zo is in 2013 de Tijdelijke Wet Ambulancezorg (Twaz) in werking getreden, waarmee per veiligheidsregio nog maar één aanbieder (Regionale Ambulancevoorziening, RAV) is aangewezen als aanbieder van ambulancezorg in die regio. In het verlengde van deze nieuwe wet is met ingang van 1 januari 2014 een nieuwe bekostigingsstructuur ingevoerd, waarin de beschikbaarheid van ambulancezorg centraal staat in plaats van de productie. Tegelijk met deze nieuwe bekostigingsstructuur zijn structureel en incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld, deels samenhangend met de actualisering van het referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid. De NZa verwacht op basis van deze ontwikkelingen dat de toegankelijkheid van de ambulancezorg de komende jaren zal verbeteren.

Daarnaast constateert de NZa dat de sector, in samenwerking met het CBO, werkt aan een verdere ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor de ambulancezorg waarmee de transparantie over de kwaliteit van de ambulancezorg zal worden vergroot. De kwaliteit van ambulancezorg omvat immers meer dan alleen de aanrijtijd.

Download hier de volledige marktscan-ambulancezorg

bron: rijksoverheid.nl

Vorig artikelAmbulancedienst geeft oude tenues mee naar Roemenië
Volgend artikelNieuwe helm voor ambulancezorg
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.