Home Algemeen Algemeen NVSHA kritisch op berekening aanrijtijden, inlaadtijd niet realistisch

NVSHA kritisch op berekening aanrijtijden, inlaadtijd niet realistisch

1858
0

Deze opvallende bevinding blijkt volgens het RIVM voornamelijk verklaard te kunnen worden door het hanteren van een ander rekenmodel voor reistijd per ambulance. De bereikbaarheid van SEH-zorg is de afgelopen twee jaar dus niet daadwerkelijk verbeterd.

Onlangs presenteerde het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS een analyse waaruit zou blijken dat 24.000 Nederlanders niet binnen de norm van 45 minuten per ambulance naar een spoedeisende hulp (SEH) gebracht kunnen worden. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp-Artsen (NVSHA) ligt dit getal in werkelijkheid hoger. Uit de vorige analyse uit 2011 ging het nog om 46.950 patienten terwijl sinds die tijd zeker vijf SEH-afdelingen gesloten zijn.

Inlaadtijd niet realistisch
Daarnaast is het goed om kritisch te kijken naar hoe de 45-minuten norm berekend wordt. Deze norm van 45 minuten is opgebouwd uit vier onderdelen: de meldtijd, de aanrijtijd van de ambulance naar de patiënt, de inlaadtijd van de patiënt en tot slot vervoer van de patiënt naar de SEH. Voor de meldtijd (tijd van melding tot vertrek van de ambulance) en voor de inlaadtijd (tijd nodig om patiënt ter plaatse te stabiliseren en in te laden) wordt met een vaste tijdspanne van respectievelijk 3 en 5 minuten gerekend. Met name deze laatste tijdspanne doet geen recht aan de werkelijkheid. Inlaadtijd is namelijk veel meer dan het inladen van de patiënt, ook alle medische en verpleegkundige handelingen ter plaatse vallen hier onder.

De werkelijke “inlaadtijd” is geen 5 minuten, maar ongeveer 20 minuten. In 2012 adviseerde de Gezondheidsraad daarom om deze “inlaadtijd” aan te passen aan de reële tijd die hiervoor nodig is. Aanpassing van de inlaadtijd betekent dat gerekend zou moeten worden met gemiddeld 15 minuten langere totale ritduur. Dit heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld alle inwoners van de Noordoost polder en inwoners uit grote delen van Friesland en Zeeland niet binnen 45 minuten op de SEH kunnen zijn.

Berekening tijden aanpassen
De NVSHA roept de minister op om haast te maken met deze aanpassingen zodat in het aanbod van SEH-zorg hiermee rekening gehouden kan worden en er een reëel beeld ontstaat van de tijd die nodig is om een SEH te bereiken.

bron: nvsha.nl

Vorig artikelErgofilm: Protocol tillen Ambulancezorg
Volgend artikelErgofilm: Kniebescherming
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.