Home Algemeen Algemeen NOOTGEVAL: Aanrijdend naar een reanimatie

NOOTGEVAL: Aanrijdend naar een reanimatie [terugkoppeling]

1458
0

Enige tijd geleden verscheen NOOTGEVAL. Een casus waarbij de mogelijkheid geboden werd om online te reageren. Voor het eerst verscheen NOOTGEVAL toen ook op het ambulanceblog.

De casus betrof een ambulancebemanning op weg naar een reanimatie. Aanrijdend stuitte zij op een niet te passeren wegblokkade die niet in het navigatiesysteem was ingetekend. Het systeem toonde geen alternatieve route. Op eigen initiatief werd de route aangepast. De aanrijtijd bedroeg 19 minuten.

De casus werd meer dan 1000 keer bekeken!

Ruim de helft van de 158 respondenten gaf aan een soortgelijke casus te hebben meegemaakt. Terugkerende oorzaken waren o.a.: palen in wegdek en wegwerkzaamheden die niet in het navigatiesysteem waren opgenomen. Diverse keren betrof het een reanimatie. De vraag is: heeft dit levens gekost? En zo ja, hoeveel? Daarmee is gelijk ook de urgentie van dit probleem aangegeven!

De helft van bovenstaande voorvallen blijkt als VIM gemeld. Opgegeven redenen om niet (destijds) te melden kwamen neer op: ‘niet als belangrijk gezien’, ‘er wordt toch niets met meldingen gedaan’ en ‘in die tijd deden we nog geen (VIM) meldingen’.

Op de vraag of je nú, van een soortgelijke casus, een VIM-melding zou maken, gaf 93% aan dit te doen! Motivaties hiervoor gegeven waren: ‘zoiets mag niet nog een keer gebeuren’ en ‘de patiëntenzorg is in het geding’!

Wil jij een soortgelijke casus niet meemaken? Laat dan niet na om meldingen te maken! Als elke seconde telt, maakt een paaltje of wegopbreking meer of minder écht uit!

Bekruipt je het gevoel dat jouw melding een zinloze actie is? Dat is op zich al een goede reden om een melding te maken! Loop met dat gevoel vooral niet langer rond, maar deel jouw ervaring of gevoel met leidinggevende en kwaliteitsfunctionarissen.

Wáár maak je dan een melding over soortgelijke casuïstiek? Het overgrote deel doet dit in een VIM systeem. Anderen doen dit rechtstreeks bij een verantwoordelijke/beheerder van het navigatie-systeem. Belangrijk is dat het tenminste terecht komt bij diegene die het oplost én tegelijk ook bij iemand die bijhoudt of dit probleem vaker voorkomt (statistiek). Daarbij moet zeker ook worden gekeken hoe de herhalingskans kan worden verminderd!

Doet jouw RAV iets om dergelijke gevallen te voorkomen? Driekwart gaf aan van wel. Meest genoemd werden ‘systeem super actueel houden’, ‘multidisciplinair aanpakken met politie en stadstoezicht’ en ‘frequent overleg met gemeente en provincies’. Hoe is dat bij jouw RAV? Ook al zoveel contact met ketenpartners om dit probleem te helpen voorkomen? En wat te denken van op afstand bedienbare zakpalen en slagbomen? Goed idee! Maar kan jullie buurregio in geval van ‘burenhulp’ dat ook bedienen?

Er kwamen zestig tips van en voor collega’s. Vaak werd geadviseerd om (zelfs in stedelijk gebied) je boerenverstand te gebruiken! Wat houdt dat dan in? Gebruik een kaartenboek of je smartphone waarop je een navigatieapp hebt geïnstalleerd. Ook weleens bedacht om de MKA mee te laten denken en kijken? Ander advies is: ken je regio! ‘Vaar niet blind’ op je navigatiesysteem. Is regiokennis al een vast onderdeel van jullie scholingsprogramma? En rij je dan eens in onbekend gebied? In uiterste nood kun je bij een plaatselijke bewoner/voorbijganger navraag doen!

Wil je eerdere uitgaven van leerzame casuïstiek bekijken? Klik dan HIER

 

Vorig artikelPOB en telefonische triage van 112 meldingen: overtriage of niet?
Volgend artikelEen verdacht pakketje…
st. Portaal voor Patiëntveiligheid
Het Portaal voor Patiëntveiligheid is een onafhankelijke stichting bestaande uit een bestuur, medewerkers vanuit verschillende ‘zorggebieden’ -waaronder ambulance- en een multidisciplinaire adviesgroep. Wij dragen actief bij aan het verhogen van de veiligheid in de zorg. Dit doen wij door het anoniem en veilig verzamelen en analyseren van incidentmeldingen en zodoende zichtbaar maken van risico’s. Wij delen onze kennis, op landelijk en lokaal niveau en daarmee bieden wij zorgverleners instrumenten waarmee ze in de praktijk aan de slag kunnen om hun patiëntenzorg veiliger te maken en bieden we (landelijke) organisaties onze kennis aan die als input voor richtlijnen / protocollen kan dienen. In al onze werkzaamheden vinden wij het belangrijk om bewustwording over risico’s bij betrokkenen te stimuleren en een veilige, waardevrije en open omgeving te bieden zodat alle betrokkenen -en dus ook alle ambulanceprofessionals!- kennis kunnen en willen uitwisselen ter verbetering van de veiligheid in de zorg. Om dit ook voor de sector ambulancezorg te realiseren, is er sinds 2014 contact met Ambulancezorg Nederland en meerdere RAV’s uit het land. Meer info? Zie www.vim-digitaal.nl