Home Algemeen Algemeen Nitreuze gassen in kuilgras verdienen extra aandacht van o.a. ambulancezorg

Nitreuze gassen in kuilgras verdienen extra aandacht van o.a. ambulancezorg

3971
0

Via ons TIP formulier is informatie van een collega binnengekomen over gevaarlijke dampen in “kuilgras”, wanneer gras wordt ingekuild op boerenbedrijven kunnen hier giftige gassen bij vrijkomen. Afgelopen weken werden hier in Friesland en Overijssel meldingen gedaan van graskuilen waar deze nitreuze gassen in grote wolken waren vrijgekomen.

Momenteel wordt er in de landelijke gebieden weer druk ingekuild (gras, 1e snede),  voor de boeren, maar ook alle hulpverleners in agrarische gebieden, een gevaar waar men zich van bewust zou moeten zijn.

Over nitreuze gassen

Nitreuze gassen (zeer giftig en bijtend) komen in sommige jaren vrij uit net ingekuild kuilvoer. Ook dit jaar is dat het geval
De vorming van nitreuze gassen begint direct na het inkuilen.
De piek ligt meestal rond de 5e dag, gewoonlijk zijn de nitreuze gassen na ca 10 dagen weg.
Gevaar: huidcontact maar vooral inademen. Jaarlijks vallen hier slachtoffers door!

Soms wordt in de kuil niet alleen CO gevormd, maar ontstaan ook “nitreuze gassen” (vooral stikstofdioxide, NO2). Dit is een gelig tot roodbruin gas met een stekende geur. Het gas is behalve giftig ook bijtend: in contact met vocht (bijvoorbeeld op de huid, de ogen en de slijmvliezen) wordt salpeterzuur gevormd. Bij contact met de huid wordt deze geel en kunnen chemische brandblaren ontstaan. Bij inademing ontstaat longschade. Deze treedt soms pas uren na blootstelling op! Signalen van inademing van nitreuze gassen zijn irritatie van neus en keel, hoesten en benauwdheid. Ook kan longoedeem (vocht in de longen) ontstaan. Het inademen van nitreuze gassen is daarom levensgevaarlijk. Men noemt dit ook wel de “silovullersziekte”.
 
Behandeling in de pre- hospitale setting is symptomatisch.
 
Uiteraard is een alarmering van brandweer en een AGS of GAGS hierbij geïndiceerd.
Met name als er sprake is van bewusteloze slachtoffers of het redden bewusteloze slachtoffers van uit een graskuil of silo met ademlucht.
Ook onwel wordingen in de buurt van een graskuil of silo zouden een indicatie voor brandweer met AGS of GAGS moeten zijn. (Protocol Eigen Veiligheid LPA7)
De MKA zou zelfs nog contact kunnen opnemen met het RIVM voor specifieke behandelingen.
Team ambulanceblog bedankt de inzender van het artikel, zodat we deze informatie via ambulanceblog kunnen delen!
Vorig artikelReportage: AmbulanzMobile ontwikkeld continu door aan Delfis reeks
Volgend artikelBelangrijke stappen voor opgeschaalde ambulancezorg
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.