Home Algemeen Algemeen Nieuwe opleiding; uitgiftecentralist meldkamer ambulancezorg

Nieuwe opleiding; uitgiftecentralist meldkamer ambulancezorg

2900
0

Door de schaalvergroting van de meldkamers in Nederland is er behoefte aan functiedifferentiatie bij meldkamercentralisten.
Een van de ontwikkelingen is om de rol en taak van de uitgiftecentralist meer inhoud te geven.

METS Center biedt nieuwe Opleiding tot Uitgiftecentralist Meldkamer Ambulancezorg.
De uitgiftecentralist verzorgt het logistieke proces, plant de zorg en overlegt met de aannamecentralist de prioriteiten binnen de zorgtoewijzing.
Door de focus op logistieke taken kan deze opleiding ook gevolgd worden door niet-verpleegkundigen.

Componenten van de opleiding
De Meldkamer Ambulancezorg is hét loket voor het aanvragen en toewijzing van ambulancezorg, zowel onder reguliere als onder opgeschaalde omstandigheden. De uitgiftecentralist verzorgt het logistieke proces, plant de zorg, communiceert met de aannamecentralist over de prioriteiten binnen de zorgtoewijzing en heeft een taak in het coördineren van de ondersteuning door andere zorgverleners en/of hulpverleners tijdens het prehospitale zorgproces.
De uitgiftecentralist werkt volgens vastgestelde procedures en routines. Hierbij worden enerzijds de afspraken binnen de eigen organisatie en binnen de keten van prehospitale zorg bedoeld, en anderzijds de vigerende wet- en regelgeving en jurisprudentie.
De 4 belangrijkste pijlers waarop de opleiding is ontworpen zijn logistiek, communicatie, ICT en medische kennis.
Van de uitgiftecentralist wordt verwacht dat hij/zij door het toepassen van dynamisch ambulancemanagement voortdurend een zo groot mogelijke spreiding en beschikbaarheid van ambulancezorg in het verzorgingsgebied realiseert. Dit logistieke proces, ondersteund door planningen en schema’s, vraagt specifieke competenties. Logistieke onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. basisprincipes van spoed- en besteld vervoer, planningsmodules, prioriteren, DIA en DAM, Opgeschaalde Zorg en Pariter.
De tweede pijler, communicatie, worden net als de andere modules verspreid over de opleiding gegeven.
Tijdens dit onderdeel komen de volgende onderdelen aan bod: de basisprincipes van communicatie, CRM/patiëntveiligheid, diverse stijlen van communiceren, assertiviteit, feedback geven en tenslotte samenwerking.
De derde pijler is ICT. ICT biedt de uitgiftecentralist snelheid en ondersteuning in het zorgproces en draagt daarmee bij aan een ondersteunende multidisciplinaire samenwerking. De uitgiftecentralist moet over de vaardigheden beschikken om binnen een digitale werkomgeving zijn beroep uit te oefenen. De ICT onderdelen die tijdens de opleiding behandeld worden, zijn: GMS kennis en toepassing, CityGis en TensingGis en tenslotte C2000.
De laatste pijler betreft de medische kennis. Onderwerpen die behandeld worden zijn: ABCDEmethodiek,
medische terminologie, NTS/ProQA en de SBAR (een overdrachtsmethodiek).
De opleiding wordt afgesloten met een assessment waarin kennis en toepassing van communicatie, C2000 en het logistieke proces wordt getoetst.

Wie kan de opleiding volgen?

  • Cursisten met minimaal opleidingsniveau MBO of werkniveau gelijk aan MBO
  • De cursist heeft gedurende de opleiding een dienstverband op een meldkamer ambulancezorg;
  • Het dienstverband bedraagt 36 uur per week gedurende de opleiding;
  • Bij voorkeur bekend met medische hulpverlening, kennis van medische terminologie is wenselijk.

Duur van de opleiding
De opleiding bestaat uit 4 lesblokken van maximaal 4 (zoveel mogelijk aangesloten) lesdagen. Tussen de lesblokken door
werkt de uitgiftecentralist 2 à 3 weken in de praktijk. De duur van de totale opleiding is maximaal 3 maanden. Tijdens de
opleiding zal er veelvuldig worden gewerkt in de simulatie meldkamer van het METS Center. De opleiding wordt afgesloten
met een assessment. Werkbegeleiders spelen een belangrijke rol met betrekking tot de begeleiding, de opdrachten en de
integratie met de praktijk.

Overzicht en data in 2014
Blok 1
15 september Introductie
16 september ICT 1
18 september ICT 2
19 september Communicatie 1
Blok 2
2 oktober Logistiek 1
3 oktober Medische kennis 1
7 oktober ICT 3
8 oktober Communicatie 2
Blok 3
10 november Medische kennis 2
13 november Logistiek 2
14 november Communicatie 3
19 november Medische Kennis 3
Blok 4
1 december Logistiek 3
2 december Integratiedag
5 december Assessment

 

TIJDSINVESTERING
15 dagen van 7 uur
(exclusief voorbereiding en opdrachten)
LOCATIE
METS Center in Bilthoven
TIJDEN
9.00 – 16.00
KOSTEN
€ 6.100,00 p.p.
INSCHRIJVEN OF MEER INFORMATIE?
t.vanmeurs@metscenter.nl of:
Trudy van Meurs (docent): 030 850 1287

bron: metscenter.nl

Vorig artikelAmbulancepost Oss: functioneel en aangenaam
Volgend artikelAmbulancezorg Groningen zet Duitse ambulances in tijdens wegwerkzaamheden
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.