Home Algemeen Algemeen Nieuwe kleding voor de ambulancesector

Nieuwe kleding voor de ambulancesector

3692
2

Ambulancehulpverleners hebben bijzondere taken en bevoegdheden. Het is daarom belangrijk dat het publiek direct ziet dat ze te maken heeft met ambulancezorg. Het uniform van ambulancehulpverleners heeft echter ingeboet op herkenbaarheid, omdat de huidige kleding niet beschermd is. Daarnaast hebben ambulancehulpverleners aangegeven dat de kleding ook op functioneel gebied toe is aan een update. Alles met elkaar heeft ertoe geleid dat in 2016 het landelijke project ‘nieuwe kleding voor de sector ambulancezorg’ van start gaat. De regie van het traject is centraal belegd bij AZN en alle regio’s worden actief betrokken.

Groen licht
Het AZN bestuur heeft tijdens haar laatste bestuursvergadering ingestemd met de start van ‘fase 1’ van het kledingtraject. Deze fase behelst een landelijke inventarisatie van de eisen en wensen voor de nieuwe kleding en, op basis van de resultaten hiervan, de oplevering van een of twee ontwerpen. Het gehele traject bestaat uit vier fases. De inhoud, doelstellingen en activiteiten behorende bij de fases twee tot en met vier worden t.z.t. nader toegelicht.

IFV
Het ontwikkelen van een nieuwe bedrijfskledinglijn is een complex, langdurig en gevoelig traject. AZN laat zich daarom begeleiden door een partij met ruime ervaring op dit gebied. Na een marktverkenning is de keuze gevallen op het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV), een autoriteit op het gebied van nieuwe bedrijfskleding. Het IFV heeft onder meer de kledinglijn voor de brandweer ontwikkeld en uitgerold en heeft de politie geadviseerd tijdens hun kledingtraject. AZN onderhoudt al lange tijd een goede relatie met het IFV. Al deze aspecten oormerken IFV tot een geschikte, ervaren en betrouwbare partner.

Centrale regie & deelname vanuit alle regio’s
Een landelijke kledinglijn vraagt om centrale regie. AZN trekt als landelijke branchevereniging deze rol naar zich toe. Een landelijke kledinglijn houdt tevens in dat alle RAV´s betrokken en gehoord moeten worden, evenals de V&VN ambulancezorg en NVMMA. De landelijke samenwerking wordt geborgd in de projectstructuur. Zo wordt aan alle RAV’s gevraagd een vertegenwoordiger voor te dragen die namens de eigen RAV input levert in het project. Deze regio-vertegenwoordigers zijn tegelijkertijd ambassadeur van het traject richting de eigen achterban. Zij koppelen informatie terug in de eigen regio en zijn het eerste aanspreekpunt voor collega’s. Alle pijlen zijn gericht op een optimale landelijke sectorale samenwerking. De komende tijd wordt gebruikt om het proces in te richten, zodat de sector in 2016 in gezamenlijkheid een vliegende start kan maken.

Reeds beschikbare kennis
De afgelopen periode zijn op het gebied van nieuwe kleding twee eigenstandige initiatieven ontplooid. Zo heeft UMCG Ambulancezorg veel input geleverd die in het nieuwe landelijke traject optimaal benut zal worden. Daarnaast heeft ook nieuwsforum ‘Ambulanceblog’ stappen gezet. De door hen gepubliceerde kennis en output worden tevens meegenomen.

Op de hoogte blijven
De communicatie over het kledingtraject richt zich de eerste periode primair op de medewerkers in de sector ambulancezorg. AZN neemt hierin de lead en voorziet RAV’s regelmatig van informatie, meestal in de vorm van nieuws-updates. RAV’s kunnen deze update-berichten via de eigen interne communicatiekanalen verspreiden. Op de website van AZN wordt verder een pagina ingericht waarop onder meer algemene informatie, de projectstructuur, een overzicht van de regionale ambassadeurs, alsmede alle nieuws-updates terug te vinden zijn. Ook een overzicht met zgn. ‘veel gestelde vragen’ wordt hier opgenomen.

Informatie
Binnenkort ontvangen alle regio´s meer informatie. Onder andere over het voordragen van een regionale vertegenwoordiger/ambassadeur. Tot die tijd vertrouwen we erop dat iedereen -voor dit moment- voldoende geïnformeerd is. Prangende vragen die niet langer kunnen wachten kun je mailen naar Nadiene Toby via n.toby@ambulancezorg.nl

Naschrift redactie:
De redactie van Ambulanceblog is verheugd dat het door Ambulanceblog.nl gestarte initiatief navolging heeft gekregen. Omdat bijna gelijktijdig ook UMCG en AZN aan het initiatief werkten is de samenwerking met deze partijen gezocht. Zo heeft de redactie van Ambulanceblog.nl maar liefst 520 ingevulde enquêteformulieren ingezameld. Deze enquête is door ambulanceprofessionals ingevuld, een bijzonder geslaagde enquête binnen het beroepsveld dus. De redactie van Ambulanceblog heeft een werkgroep samengesteld van 8 ambulancecollegae die de resultaten verwerkt hebben in een Plan van Eisen en deze gepresenteerd hebben aan UMCG en AZN. Top !

Ps. de cartoon bij dit artikel is een geste. Er is daarmee niet gezegd dat dit het nieuwe uniform is natuurlijk 😉

Vorig artikelModel afspraken tussen RAV en GGD GHOR over uitwisseling Slachtofferinformatie
Volgend artikelMaar ik kan echt niet meer!
Gijs Peteroff
Samen met een aantal beroepskrachten in de ambulancezorg draag ik graag bij aan een succesvol Ambulanceblog. Ambulanceblog is destijds opgericht om kennis tussen de individuele RAV'en te delen met andere RAV'en. Zo kan kwaliteit op grote schaal geborgd worden, zonder dat elke RAV afzonderlijk het wiel gaat uitvinden.

2 REACTIES

  1. Stap in eerste instantie eens af van de kleur geel! Kijk om je heen in de VS, Canada en in Europese landen. En stop met dat duktape uiterlijk van reflectie.

Reacties zijn gesloten.