Home Algemeen Algemeen Nieuw soort scholingen voor BLS-evenementenhulpverleners, toegevoegde waarde of gevaarlijk?

Nieuw soort scholingen voor BLS-evenementenhulpverleners, toegevoegde waarde of gevaarlijk?

3755
9

Op diverse social media zie ik steeds vaker advertenties voorbij komen van aanbieders van evenementenhulpverlening en scholingsorganisaties waarin cursussen als ‘BLS plus’, ‘Assistentie ALS’, ‘SIGMA nieuwe stijl’ etc. worden aangeboden. In deze cursussen is het mogelijk om geschoold te worden in het ondersteunen van Advanced Life Support-hulpverleners en in een enkel geval wordt er gesuggereerd dat met de inzet van hulpverleners die de aangeboden cursus hebben gevolgd een reductie van het aantal ALS-verpleegkundigen kan plaatsvinden.

Al langere tijd ligt de medische zorg bij evenementen onder een vergrootglas; na nare incidenten waarbij door uiterlijk vertoon (kleding, ambulancevoertuigen, gehanteerde functiebenamingen, etc.) een ander niveau van hulpverlening werd gesuggereerd dan daadwerkelijk kon en mocht worden geboden wordt er door verschillende partijen kritisch gekeken naar de manier waarop de medische zorg rondom een evenement is georganiseerd en wordt uitgevoerd. Terecht, want voor evenementen waarvoor een vergunning dient te worden afgegeven is in die vergunning duidelijk opgenomen aan welke eisen de medische zorg dient te voldoen en dit is dan ook bindend. Bij handhaving van de in de vergunning gestelde eisen kan het voor veel mensen tot een teleurstelling leiden indien hier niet aan wordt voldaan, om nog maar te zwijgen over de financiële gevolgen die kunnen worden verhaald op de leverancier van de evenementenhulpverlening.

Het is goed om te weten dat de vergunning voor een evenement bij de gemeente wordt aangevraagd en de gemeente vervolgens bij de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) advies inwint over het in te zetten niveau van hulpverlening. Dit kan uiteenlopen van 2 BLS-hulpverleners tot meerdere artsen, ALS-teams en een groep BLS-hulpverleners. Het is gebruikelijk dat de gemeente vervolgens dit advies van de GHOR overneemt en opneemt in de vergunning.  De kwalificaties voor een ALS-team zijn heel duidelijk; een ambulancechauffeur samen met een ambulanceverpleegkundige, of twee ambulanceverpleegkundigen.

Het is niet voor niks dat een ALS-team bestaat uit een ambulancechauffeur en een ambulanceverpleegkundige, omdat er een dagelijkse samenwerking is tussen deze twee groepen zorgprofessionals. Wie denkt dat de kennis en kunde van een ambulancechauffeur kan worden bereikt door een X-daagse cursus heeft het in mijn ogen mis; Recent reed er een pas afgestudeerde verpleegkundige mee tijdens een dienst op de ambulance met een collega en mij. Hij vond het leerzaam om te zien welke casussen er tijdens een reguliere dienst voorbij komen maar was vooral onder de indruk van de samenwerking tussen m’n collega en mij. Zoals hij ’t zelf omschreef: “Een geoliede machine waarin met korte en duidelijke communicatie onderling veel voor de patiënt wordt gedaan op een veilige manier”.  Mede deze professionele samenwerking zorgt ervoor dat de ambulancezorg op een hoog niveau plaatsvindt.

Een ambulancechauffeur en ambulanceverpleegkundige zijn goed opgeleide zorgverleners die zowel in de schoolbanken als in de praktijk getraind zijn om in acute en in minder-acute situaties zorg te dragen voor de patiënt. En hoewel differentiatie binnen de evenementenhulpverlening niet verkeerd is (een 4e jaars student HBO-V weet nou eenmaal meer dan een Eerst Hulpverlener die vorige week zijn diploma heeft gekregen) en BLS’ers bijscholen met cursussen absoluut leidt tot goede BLS-hulpverleners, het is en blijft BLS (en daar is keihard behoefte aan). Een paar cursusdagen in ‘BLS plus’, ‘assistentie ALS’ en soortgelijke cursussen, vaak ook nog verzorgd door mensen die niet uit het ambulancevak komen, kan niet zorgen voor vervanging van een van beide ambulanceprofessionals. Niet alleen omdat het afbreuk zou doen aan de kwaliteit van ALS-hulpverlening en een gevaarlijk grijs gebied gaat creëren, maar ook omdat het simpelweg niet mag.

Vorig artikel“Auw”……. ik word geprikt
Volgend artikelEen ongeval op verkeersplein Hooggelegen, Utrecht
Valentijn Waltmans
Ik ben werkzaam als ambulanceverpleegkundige, rapid responder en verpleegkundig centralist MeldKamer Ambulancezorg. Daarnaast ben ik sinds 2017 in opleiding tot Physician Assistant. Buiten mijn werkzaamheden binnen de ambulancezorg ben ik actief in evenementenhulpverlening. De tijd die ik dan nog over heb spendeer ik graag in de sportschool en het zwembad.

9 REACTIES

 1. Helaas lijkt er in de wet/regelgeving geen definitie te bestaan van termen als ALS en BLS. Wel natuurlijk bij de NRR. Daarbij komt dat er geen verplichte landelijke kwaliteitscontrole van het plethora aan ‘EHBO+ achtige cursussen’ is. Hierdoor ontstaat een wildgroei aan bedrijfjes die cursussen geven en hulpverleners leveren voor evenementen. De IGZ en de wet BIG houden zich hier niet mee bezig, want het gaat niet om medische hulpverleners. Deze hulpverlening is dus van zeer wisselende kwaliteit en voor een De GHOR accepteert alle diploma’s. Voor een evenementenorganisatie is de geleverde kwaliteit dus niet te achterhalen.

  Een praktijkvoorbeeld:
  Ik ken een bedrijfje gerund door leken, zij leveren ‘medische teams’ teams voor evenementen. In mooie pakjes, rood met fluorgeel en reflecterende striping. Zij leiden hun eigen hulpverleners op, en claimen daarbij BLS+ niveau, ze noemen dit ‘First Medic Responders’. Wat hier medisch aan is weet ik niet, de opleiding wordt gegeven door een leek aan andere leken. De geslaagden krijgen een mooi diploma, dat geaccrediteerd wordt door een ander bedrijfje. Dat bedrijfje wordt wel gerund door dezelfde mensen als die de cursus geven. De medewerker/vrijwilliger betaalt zelf de cursussen en kan dat terugverdienen door inzetten tijdens evenementen.

  Uiteindelijk krijg je dus op je evenement een ongetwijfeld goed bedoelende leek met een dubieuze extra opleiding in een mooi pakje onder de naam ‘medisch team’. Deze mensen werken zonder medische kennis en vaardigheden, en zonder enige vorm van protocollen/supervisie/kwaliteitscontrole. Dat vind ik nu gevaarlijk.

 2. Leuke discussie, laten we voorop stellen dat ik het eens ben met de noodzaak voor duidelijke regels. Met name het BLS+ segment in de huidige leidraad is te breed. Ik ben van mening dat lang niet ieder evenement gebaat is bij ambulancezorg. En dat lang niet iedere ambulancehulpverlener op zijn plek is op een evenement. Laten we dus gewoon open en eerlijk kijken naar kwaliteiten. Zonder daarbij groepen te over- of onderwaarderen.

 3. Het wil niet zeggen dat overige “ALS hulpverleners” zich niet mogen bezighouden met evenementen, echter het uitvoeren van een aantal medische handelingen vermeld in het LPA zijn voorbehouden volgens de wet aan gecertificeerde ambulanceverpleegkundigen. Zelfs BIG geregistreerde artsen mogen deze handelingen niet uitvoeren wanneer zij hiertoe niet bekwaam zijn. Men is pas bevoegd indien met ook bekwaam is. Wanneer ik een cursus pech onderweg heb gevolgd van een gecertificeerd auto monteur, wil dat nog niet zeggen dat ik auto’s kan repareren. Ik leer een aantal zaken herkennen en roep deskundige hulp in wanneer dit nodig is. Dan is er nog een groot verschil in het uitvoeren van een aantal voorbehouden (bij wet geregeld) medische handelingen, zoals bv het h uitvoeren van endotracheale incubatie, en risico volle handelingen zoals bv toedienen van zuurstof en of wervelkolom immobilisatie, etc… dit zijn handelingen waar wel enig risico aan zit en dus voorbehouden aan de professional die dit in de dagelijkse praktijk ook regelmatig uitvoert en niet incidenteel of in een gesimuleerde oefen omgeving. Het is geen probleem om een aap een kunstje te leren, echter indien het fout gaat, moet je dit ook aan iemand (de wet) kunnen uitleggen.

 4. Als het werkelijk zo zou zijn dat de ALS-hulpverlening op evenementen alleen maar gedaan zou mogen worden door ambulance verpleegkundigen ic met een ambulancechauffeur, dan zouden er nog maar weinig vergunningen worden afgegeven en zouden er heel veel evenementen afgeblazen worden. Want deze mensen zijn niet beschikbaar. Er is nu al een chronisch tekort aan ambulanceverpleegkundigen begreep ik. Ik weet dat er van dit soort teams opgeleid worden door mensen die werken in de ambulancezorg. Hoe zit het dan met het certificaat wat de NIKTA afgeeft? Deze zeggen een NEN accreditatie te hebben en dat het certificaat wat zij afgeven internationaal geldig is. Een NEN accreditatie wordt toch met toestemming afgegeven door het Min. van Volksgezondheid?

 5. Moet toch even nog een opmerking kwijt. Als ik van een chirurg heb leren opereren, wil dat nog niet zeggen dat ik dat ook moet doen. Eens met de stelling, beperkt je tot de richtlijnen van de lesstof behorende jou domein, richtlijnen van het Oranje kruis! Het is geen probleem een kunstje te leren, het is de kunst dit kunstje ook verantwoord te kunnen uitvoeren. De indicatie en uitvoering geven aan bovenstaande risico volle medische handelingen, behoren nu een maal bij daarvoor gecertificeerd en speciaal opgeleid personeel binnen de huidige wet (BIG) en regelgeving met een erkende functionele bevoegdheid.

 6. EHBO = EHBO niet meer en niet minder. Zijn er dan weer richtlijnen nodig daarvoor? Mijn I ziens niet wel voor degene die cursussen (denken te kunnen)geven. Al die aanvullende cursussen achterweg laten als je niet genoeg gekwalificeerd bent. Zet daar richtlijnen voorop en je hebt alles ingedekt.
  Een EHBO-er mag doen wat er in zijn boek staat meer niet. Niet zo moeilijk. En monitoren, zuurstof en al dat soort zaken behoren gewoon niet bij de EHBO. Had je wat langer in de school banken moeten gaan zitten om een HBO-V te halen dan had je dat mogen gebruiken nu alleen doen wat je mag. En is het meer vragen en wachten op hulp.

 7. Jammer maar dan ben je toch verkeerd geïnformeerd. Ik heb toch een training gehad van een Ambulance chauffeur en een SEH verpleegkundige. Dus als jij zegt dat het geen mensen zijn uit het vak vandaan, dan beledig je toch echt de mensen uit het werkgebied. Misschien toch je eerst eens beter laten informeren.

 8. Wat een mooie weergave in een notendop. Ik verbaas mij dan ook dagelijks over “met alle respect’ hulpverleners, vaak EHBO ers, die te pas en te on pas slachtoffers gaan spinnen en planken op de wervelplank. De indicatie tot deze methodiek conform het LPA dient geïndiceerd te worden door een gecertificeerd ervaren ambulanceverpleegkundige. Op basis van zijn ervaring en de landelijke richtlijnen zal hij dit besluit nemen. Nu worden slachtoffers vaak onnodig aan de ambulanceteams op een wervelplank aan geboden, terwijl dit absoluut niet noodzakelijke is. Dit team besluit na een gedegen lichamelijk onderzoek en anamnese tot het opheffen van deze immobilisatie. Ik zou alle niet ALS hulpverleners dan ook uitdrukkelijke verzoeken zich te beperken tot manuele wervelkolom immobilisatie, in afwachting tot een ambulanceteam. Er is nog een spreekwoord: schoenmaker en een leest, of zo iets?

 9. Helemaal mee eens, echter zou het mooi zijn als er eindelijk een richtlijn zou komen voor BLS op evenementen.
  Hier zijn al gesprekken over met de regionale GHOR bureau’s maar een landelijke leidraad is in mijn ogen noodzakelijk.

Comments are closed.