Home Algemeen In de media Nauwere samenwerking RAV Flevoland en RAV Fryslân

Nauwere samenwerking RAV Flevoland en RAV Fryslân

941
0
Regionale ambulancevoorziening (RAV) Flevoland en RAV Fryslân gaan nauwer samenwerking bij ambulancemeldingen in elkaars regio. Hiervoor hebben de beide organisaties deze week het convenant ‘Dynamisch Ambulancemanagement’ ondertekend. Dit betekent dat beide RAV’s elkaar bijstaan als de paraatheid in één van de regio’s onder druk staat. Doel hiervan is de beschikbare zorgcapaciteit zo efficiënt en doelmatig mogelijk inzetten om de zorg aan patiënten in het dunbevolkte Zuidwest Fryslân en de Noordoostpolder te garanderen en te verbeteren. De afspraken treden vanaf 11 november a.s. in werking.
Inzet van de dichtstbijzijnde ambulance
Ambulancezorg Nederland heeft enkele jaren geleden de notitie ‘Dynamisch Ambulancemanagement’, kortweg DAM, gepubliceerd. Eén onderdeel hiervan zijn procedures voor de interregionale inzet van beschikbare ambulances. Op deze manier is alles erop gericht om in acute levensbedreigende situaties zo spoedig mogelijk verantwoorde en adequate zorg ter plaatse te kunnen verlenen. Dit met de inzet van de dichtstbijzijnde vrije ambulance, ongeacht de regio en standplaats van die betreffende ambulance. Hierdoor kunnen aanrij- en responstijden worden gereduceerd.

Met het convenant geven de beide RAV’s voor hun gebieden concreet invulling aan de notitie van Ambulancezorg Nederland. Dit betekent dat er bij een spoedmelding in de Noordoostpolder een beroep gedaan kan worden op een Friese ambulance als die in de Noordoostpolder rijdt. Hetzelfde geldt voor ambulances uit Flevoland in Fryslân. Tevens kan voor planbaar vervoer een beroep worden gedaan op elkaars capaciteit.

Eigen meldkamer ambulancezorg (MKA) heeft overzicht van meerdere regio’s
De MKA is verantwoordelijk voor een optimale spreiding en beschikbaarheid van de eigen ambulancecapaciteit in de eigen regio, en kan in voorkomende gevallen ook een beroep doen op de ambulancecapaciteit van een andere regio. De MKA heeft daarom een totaaloverzicht over de beschikbare ambulancecapaciteit, zowel van eigen als van andere regio’s, en geeft ritopdrachten uit aan ambulances. In het ondertekende convenant wordt vanuit MKA de dichtstbijzijnde ambulance voorgesteld uit te rukken in geval van een spoedmelding. Aangezien bij de uitvoering van het interregionaal ambulancemanagement voor de MKA een belangrijke rol is weggelegd, is het convenant besproken en ook ondertekend door vertegenwoordigers van MKA Noord Nederland (MKANN) en MKA Flevoland.

Planbaar vervoer
De nieuwe afspraken tussen de RAV’s gelden ook voor het planbaar vervoer. Bij het zogenoemd planbaar vervoer vanuit de NOP of vanuit Fryslân kunnen respectievelijk de MKA Flevoland en de MKANN een beroep op elkaars ambulancecapaciteit doen. Dit houdt in dat een patiënt vanuit de NOP door een ambulance van RAV Fryslân kan worden opgehaald en naar een ziekenhuis in Fryslân wordt vervoerd en visa versa.

bron: kijlstra.nl
Vorig artikelAmbulancepost Brunssum mogelijk van de baan
Volgend artikelAmbulance ontsmetten met één druk op de knop