Home Algemeen Algemeen Na inventarisatie ambulanceblog: Nieuwe ambulancekleding gepresenteerd

Na inventarisatie ambulanceblog: Nieuwe ambulancekleding gepresenteerd

2512
1

Eindelijk is het zover, na een periode van meer dan vier jaar na de oproep op ambulanceblog hebben we dan eindelijk nieuwe ambulancekleding. Medio mei 2014 plaatsen we een oproep op ambulanceblog, een oproep waarin werd gevraagd werd wat de wensen waren qua veiligheid en zichtbaarheid.

 

Via een TIP was onder andere de brandveiligheid van onze kleding aan de orde gekomen, wat resulteerde in een verkennend onderzoek hiernaar, hierover publiceerden we in oktober 2014 en eerder in september 2014 over de “bescherming” van onze kleding. Dit was het moment dat een aantal redactieleden van ambulanceblog, aangevuld met leden van een samengestelde kledinggroep zich met de “ambulancekleding” bezig zijn gaan houden.

Er volgde in samenspraak met de kledinggroep van ambulanceblog een inventarisatie, waarin medewerkers van ambulancediensten hun wensen kenbaar konden maken, dit alles om te bewegen dat er nagedacht moest worden over nieuwe kleding. Er werd gesproken met RAV-en en leveranciers, maar aangegeven werd dat de wens voor nieuwe kleding er wel was, maar dat het alleen een kans van slagen had als iedereen mee zou doen.

Nadat in die periode de inventarisatie was afgesloten volgde het verwerken van de resultaten, dit heeft de kledinggroep van ambulanceblog op zich genomen, het vertalen van de uitkomsten naar het “plan van eisen” was een behoorlijke klus, wij als redactie hebben hierin enigszins kunnen ondersteunen, maar de uiteindelijke goedkeuring voor publicatie is gegeven door de kledinggroep. En belangstelling was er, de eerste dag is het “plan van eisen” meer dan 550x gedownload, toen wisten we, er komt nieuwe kleding en nieuwe regels hoe om te gaan met ambulancekleding.

De leden van de kledinggroep hebben zelf onderzoek gedaan naar de uitkomst van de inventarisatie en samen gezocht naar bestaande kleding welke qua stof, uitstraling en veiligheid het meeste in de buurt kwam van de uitkomst van de inventarisatie (zie dit bericht).

Inmiddels was er binnen de AZN de situatie ontstaan dat ze dit signaal niet konden en wilden negeren. Vanuit AZN is een werkgroep samengesteld en zijn vertegenwoordigers vanuit de RAV-en aangesteld. Hierin waren ook een groot aantal van de leden welke eerst in de “ambulanceblog kledinggroep” deelnamen in vertegenwoordigd. Deze leden hebben onderling afgesproken zich niet als deelnemer van de “ambulanceblog kledinggroep” bekend te maken, omdat ambulanceblog wordt gezien als lastige luis in de pels.

Uiteindelijk is de kleding welke door de lezen van onze kledinggroep werd aangemerkt als goede vervanger op basis van onze inventarisatie via via in de AZN werkgroep ingebracht.

Vanaf dat moment is het kleding traject verder gaan rollen onder de regie van AZN met wederom een inventarisatie, welke overigens qua uitslagen niet veel afweek van onze eerste inventarisatie.

Een groot gedeelte van de items met het onderwerp “ambulancekleding” is middels deze link terug te lezen.

 

Wij als redactie, maar ook als leden van de “ambulanceblog kledinggroep” zijn blij dat er nieuwe kleding is gekomen, het is beschermd en er is beter over het materiaal nagedacht. Over het ontwerp en het gebruik van de kleuren daar lopen de meningen over uiteen, maar zoals in onze inventarisatie ook is gebleken is het lastig om iedereen op één lijn te krijgen.

Wij willen alle collega’s die zich met de “ambulancekleding” hebben beziggehouden in welke vorm of werkgroep dan ook feliciteren met het resultaat en bedanken voor hun geweldige inzet!

 

Lees hier het persbericht van AZN

bron foto: AZN

 

 

Vorig artikelKleding update – nr. 20 – September 2018
Volgend artikelTussen wal en schip
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.

1 REACTIE

  1. Is er iemand bekend of er een “ghor lijn” komt (voor bv OvD-G) of in ontwikkeling is obv nieuwe kledinglijn. Is hier een ghor regio mee bezig?

    Bvd
    Ron van den Berg

    GHOR Haaglanden

Reacties zijn gesloten.