Home Algemeen Algemeen Moet de Meldkamer Ambulancezorg wel mee in de LMO?

Moet de Meldkamer Ambulancezorg wel mee in de LMO?

2289
7
De politie is over gegaan op een Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). Politie, brandweer en ambulance deelden hun meldkamers die hun regiogrenzen gelijk hadden getrokken met de veiligheidsregio’s. Met de komst van de LMO zal het aantal meldkamers worden gereduceerd tot tien. In deze LMO gaan ook de meldkamers van ambulance en brandweer mee naar 10 locaties, tegen 25 in de oude situatie.
Steeds meer klinken geluiden om over te gaan op een multidisciplinaire intake, door de zogenoemde ‘grijze’ centralisten, die dus niet specifiek gebonden zijn aan één van de drie kolommen. Logisch en efficiënt zult u denken, maar ik heb toch mijn vraagtekens gekregen.
Zodra iemand 1-1-2 belt met een zorgvraag, is er al sprake van een behandelovereenkomst conform de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). De melder of zorgvrager mag er op dat moment al vanuit gaan dat alles wat hij of zij zegt, valt onder het Medisch Beroepsgeheim. Een eventuele ‘grijze’ centralist met een ‘blauwe’ achtergrond, zal bij sommige meldingen wellicht toch bewust of onbewust de opsporingsrol laten meespelen, terwijl een centralist met een medische achtergrond dit nooit zal doen, vanwege het geldende beroepsgeheim. Iets waar in mijn ogen een zorgvrager ook op moet kunnen vertrouwen, zodra deze via 1-1-2 een zorgvraag voor zichzelf of (namens) iemand anders doet.
Vrij recent heeft bij de Meldkamer Noord Nederland een kwestie gespeeld, die de noodzaak daarvan onderstreept: Justitie wilde de bandopnames hebben van een 1-1-2 gesprek met de Meldkamer Ambulancezorg (MKA). De verpleegkundig centralist ging hier tegenin en beriep zich op het verschoningsrecht of medisch beroepsgeheim. Justitie vond dat de MKA viel onder het politiedomein en dat het daarom recht had op de opnames van het gesprek. Uiteindelijk is de verpleegkundig centralist in het gelijk gesteld. Maar als de centralist in deze casus een ‘grijze’ centralist was geweest, die valt onder het politiedomein, vraag ik mij af of de opnames van het gesprek veilig waren geweest.
Dat de brandweer en de politie op gaan in een grotere meldkamer organisatie is goed te verdedigen. In een opgeschaalde situatie blijven hun processen grotendeels binnen hun eigen kolom. Binnen de ambulancesector hebben we te maken met veel verschillende ketenpartners en draait het in de opgeschaalde situatie om samenwerking en afstemming van processen. Niet voor niks gaat de regie dan ook naar de GHOR en blijft deze niet binnen de RAV, want het is dan niet meer uitsluitend ambulancezorg. De ambulancesector met haar ketenpartners is complexer en leent zich een stuk minder voor schaalvergroting van meldkamers.
In de regio Rotterdam Rijnmond draait op dit moment een proef, waarbij huisarts en MKA gezamenlijk zorgvragen beoordelen en bepalen of er sprake is van een ambulance indicatie. Misschien is dat wel waar we als (ambulance-)zorgsector naar toe moeten gaan: Zorgcentrales.
In verschillende landen bestaat al zo’n zorgcentrale, waar ze zelfs het zittende ziekenvervoer coördineren.
Hoe mooi zou het zijn: Voor spoed en levensbedreigende situaties bel je 1-1-2 en voor overige zorgvragen een ander nummer, die uitkomt bij de zorgcentrale. Via dit nummer zal door middel van triage bepaald worden welke zorg er nodig is: huisarts, (specialistische) thuiszorg, tandarts, verloskundige, GGZ zorg enz. Huisartsenposten, maar bijvoorbeeld ook de alarmoproepen voor thuiszorg of ouderen alarmering kunnen hier worden afgehandeld. Zo voorkom je overtriage en krijgen zorgvragers zorg op maat. Je voorkomt hiermee onnodige ambulance inzet en benut de specialistische kennis van ketenpartners.
De weg van de LMO is al ingeslagen door verschillende MKA’s en het tij zal lastig te keren zijn, maar moeten we als (ambulance-)zorgsector niet een eigen koers gaan varen? Eentje waarbij we meer de samenwerking zoeken, zorg op maat gaan bieden en zo ook (dreigende) personeelstekorten het hoofd gaan bieden.
Om een zorgcentrale te kunnen realiseren is samenwerking nodig tussen de verschillende ketenpartners zoals huisartsen, verloskundigen, RAV-en, thuiszorgorganisaties, tandartsen, ziekenhuizen maar bijvoorbeeld ook GGZ instellingen voor de mensen in psychische nood. Er is een wat durf voor nodig om deze nieuwe weg in te slaan en de LMO los te laten. Uiteindelijk kun je hiermee wel een innovatieve weg in slaan waarmee je spoedeisende niet planbare zorg beter kan organiseren.
Vorig artikelNieuwe gordelsets op alle brancards
Volgend artikelVerslag Internationale reis naar Manchester in Groot Brittannië
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.

7 REACTIES

 1. inderdaad rijden we nu al zomaar 80% voor onzin of huisartsenwerk , sterker nog ik durf zomaar te stellen dat het PROQA systeem levens en/of in ieder geval kostbare tijd kost , immers als ik 20 km moet rijden voor een onzin rit met alle gevaren van dien ben ik niet meer inzetbaar voor een echt noodgeval ,,en erger nog gezien het klaarblijkelijke gemak waarmee een A1 indicatie aan een rit word geplakt schijnt ook elk besef weg te zijn voor wat het betekent om een wagen van 2500 kilo door de grootste havenstad van de wereld met spoed te laten rijden .
  dat is gewoon erg gevaarlijk en zou alleen al daarom exclusief moeten zijn
  vroeger was het iets exclusiefs om een ambulance met spoed te laten rijden ,voorbehouden aan doorgewinterde centralisten met verstand van zaken,en gebieds kennis,nu worden we uitgelachen en al lang niet meer serieus genomen .
  ik denk/weet ook zeker dat een multi disciplinaire centralist/meldkamer hier zeker geen verbetering in zal brengen omdat die al helemaal alleen op het falende uitvraag protocol prokiejoe eet afgaat

 2. Ik ben voor een zorgcentrale. Ik ben zelf verpleegkundig centralist en op dit moment is alles versnipperd in Nederland. Hoe is het toch mogelijk dat dezelfde melder met buikpijn bij de huisarts op spreekuur mag komen terwijl als hij 112 belt een ambulance krijgt met gierende sirenes (PROQA). Zo zijn er voorbeelden ten over. De ambulance diensten en MKA’s verzuipen in de overtriage. Hap en MKA en de rest van ketenpartners zsm samenvoegen is mijn mening. Daarbij met schaalvergroting van een zorgcentrale kun je heel goed grote incidenten aan. Ook met de brandweer en de politie. Daar hebben we mooie systemen voor, die op afstand prima werken.

 3. De politie is over gegaan op een Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO…….ik weet niet wie dit geschreven heeft. Maar die persoon is niet op de hoogte. LMO is tot nader order in de ijskast gezet.

 4. Persoonlijk sta ik achter het idee van een zorgcentrale. Al was het maar om de zorgvrager ‘zorg op maat’ te bieden. Want inderdaad, nu rijden wij vaak op huisartsenmeldingen (112 belt om de één of andere reden makkelijker dan een huisartsenpost) of zou thuiszorg beter zijn: iemand gevallen, die door de partner niet meer overeind kan worden geholpen etc.

  En de individuele zorgvrager, waar geen multidisciplinaire inzet nodig is, zijn denk ik zomaar 90% van onze ritten. Dus om nou voor die 10% ‘multi’ inzetten, een multi-intake te doen….

  Mensen die 112 bellen voor een ambulance, hebben een zorgvraag. Dan moet die zorgvraag ook behandeld worden door een zorgverlener.

  En voor de politie- en brandweercentralisten onder ons: hoe zou het zijn als een verpleegkundig centralist ‘vergeet’ te vragen naar het signalement van een dader of wat voor soort vrachtwagen er in brand staat?

  Ik denk vanuit de witte kolom en zie dat er meer winst en verbetering valt te behalen in betere samenwerking met bijvoorbeeld huisartsen. Multi gaat die samenwerking vaak al goed.

 5. We moeten wel meegaan in de schaalvergroting, op de huidige schaal kunnen de meeste meldkamers een echt groot incident niet aan. En de bij uitval van systemen kunnen we elkaar nauwelijks echt helpen. De grijze centralist hoeft helemaal niet per definitie onder de politie te vallen. Daarbij kan het Multi-uitvragen een mogelijkheid zijn om de eerste eenheden onderweg te krijgen. Waarna een verpleegkundig-centralist de verdere uitvraag doet en adviezen geeft.

  In 80-90 % van de gevallen dat nu 112 voor een ambulance wordt gebeld, gaat er een ambulance rijden. Dat was al het geval voordat triageprotocollen zoals AMPDS werden ingevoerd.

 6. Beroepsgeheim, behandelovereenkomst, WGBO, verschoningsrecht. Kortom juridisch gedoe. Als iedere seconde telt; daar zou het over moeten gaan. Multidisciplinaire centralisten, gouden centralisten, hebben zich al vele malen bewezen. Juist in situaties waar het er toe doet, en veelal zijn dat multidisciplinaire inzetten , is het handig om dicht bij elkaar te zitten en van elkaars werk op de hoogte te zijn. Dan helpt het niet om ergens anders te zijn. Ook aan separate borgcentrales kleven nadelen. Vaak genoeg rijden huisartsen op U1-meldingen waar een A1-ambulance veel beter zou zijn, dir gebeurd ook na overleg tussen HAP en MKA. De MKA samen met MKB en OC van politie in een gebouw en multi-intake is voor de ACUTE-zorgvrager het allerbeste. Multi intake is zeer goed mogelijk, zeker met de huidige protocollen-systemen.

Comments are closed.