Home Algemeen Algemeen Model afspraken tussen RAV en GGD GHOR over uitwisseling Slachtofferinformatie

Model afspraken tussen RAV en GGD GHOR over uitwisseling Slachtofferinformatie

977
0

Om informatiebehoefte van GHOR en informatieverstrekking van RAV op elkaar aan te sluiten en om landelijke uniformiteit te bewerkstelligen, hebben Ambulancezorg Nederland en GGD GHOR Nederland Model afspraken ‘Uitwisseling slachtofferinformatie bij rampen en crises’ opgesteld.

Bij rampen en crises heeft het openbaar bestuur slachtofferinformatie nodig. Daarbij zijn meerdere partijen bij betrokken, waaronder de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) en GGD GHOR Nederland.

Om de informatiebehoefte van de GHOR en de informatieverstrekking door de RAV op elkaar te laten aansluiten en om landelijke uniformiteit op inhoud en proces te bewerkstelligen, hebben Ambulancezorg Nederland en GGD GHOR Nederland onlangs een Model afspraken ‘Uitwisseling slachtofferinformatie bij rampen en crises’ opgesteld. Deze model afspraken zijn gebaseerd op de ‘Handreiking afspraken tussen openbaar bestuur en ziekenhuizen over slachtofferinformatie bij rampen en crises’.

De informatie gaat over onder andere om de omvang van de ramp of crisis en de inzet van de hulpverlening te kunnen overzien en te coördineren en om verwanten te kunnen informeren over de verblijfplaats van slachtoffers. Op basis van de model afspraken maken RAV-directies maken regionale afspraken met de Directeur Publieke Gezondheid van een GGD en of GHOR. Deze afspraken maken onderdeel uit van het regionale convenant Ambulancezorg-GHOR.

De informatie die door zorgverleners van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) wordt geregistreerd levert een belangrijke bijdrage aan het totaalbeeld van de (omvang van de) ramp of crises en kan eerste informatie opleveren ten behoeve van het informeren van verwanten.

bron: ggdghor.nl

Vorig artikelAmbulancechauffeur neemt afscheid met een boek
Volgend artikelNieuwe kleding voor de ambulancesector
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.