Home Algemeen Algemeen MMT Inzet- en cancelcriteria

MMT Inzet- en cancelcriteria

2549
0

De toestand van de patient is leidend voor de inzet van een MMT, de door ambulancezorg Nederland en Landelijk netwerk acute zorg opgestelde inzet- en cancelcriteria zijn opgesteld om in elke regio / meldkamer dezelfde criteria te gebruiken.

Sinds 2011 zijn de MMT’s ook daadwerkelijk 24 uur per dag inzetbaar per helikopter. Wanneer de helikopter niet kan vliegen, verplaatst het team zich met het MMT-voertuig.

Hieronder de criteria, onderaan de pagina een verwijzing naar het complete document, deze is ook te vinden in de rubriek “documenten”.

Inzetcriteria gebaseerd op de toestand van de patiënt
Bewustzijn
Bewusteloos: ja of nee?
Dit is een startvraag die in combinatie met uitvragen van onderstaande specifiekere toestandsbeelden de noodzaak tot inzet van een MMT zeer waarschijnlijk maakt.

A(irway):
Acuut bedreigde ademweg met noodzaak tot intubatie ten gevolge van
• hoofd/halstrauma
• oedeem, bijvoorbeeld t.g.v. anafylactische reacties
• corpus alienum
• verdenking inhalatietrauma
• stridor
• brandwonden in hoofd-/halsgebied

B(reathing):
• acuut respiratoir falen, intubatie en beademing onder medicatie is geïndiceerd
• iedere patiënt met ernstige afwijkingen van de ademfrequentie:
Leeftijd – Ademfrequentie
< 1 – <20; >50
2 – 5 – <15; >40
5 -12 – <10; >35
> 12 – <10; >30
• thoraxtrauma met SaO2 < 96%, ondanks 5 minuten zuurstof toediening (100%)

C(irculation):
• (vermoedelijke) reanimatie, waarbij 1e wagen niet < 10 min na melding ter plaatse kan zijn
• persisterende shock klasse III of hoger
• circulatoir falen waarvoor herhaald vasoactieve medicatie nodig is (dreigend circulatoir arrest)
Opmerking: Uitgesloten is de ongecompliceerde primaire volwassen reanimatie; het zgn. out of hospital cardiac arrest.

D(isability):
• bewusteloosheid of dalend bewustzijn tijdens contact met patiënt (GCS ≤ 8)
Opmerking: een GCS 15% BSA (totale lichaamsoppervlakte)

• (patiënten met brandwondencentrum indicatie)
• patiënt met ernstige onderkoeling indicatiestelling voor extracorporele ondersteuning, danwel risico op het ontwikkelen van de  indicatie te verwachten is

Inzetcriteria gebaseerd op de aard van de melding, gerelateerd aan de toestand van de patient (aard event):
• ongeval met of tegen trein/tram/vrachtwagen/bus/vliegtuig/schip
• ongevallen met personenauto’s met hoge snelheid waarbij:
– slachtoffer weggeslingerd en/of
– meerdere gewonden en/of overleden medepassagiers
– beknelling, bedelving of verdrinking
• ongevallen met elektriciteit (incl. blikseminslag)
• explosie
• chemische, toxische en nucleaire incidenten waarbij uitgebreidere medische expertise en behandeling nodig is, die buiten LPA 7.1  valt
• intoxicaties met industriële toxines (bijvoorbeeld landbouwbestrijdingsmiddelen) al dan niet in het kader van een Tentamen Suïcide
• grote brand met ingeslotenen
• duikongevallen, waarbij medisch specialistisch expertise tijdens behandeling en transport naar een duikmedisch centrum  noodzakelijk is
• verloskundige complicaties

Opmerking: bij alle gevallen van twijfel en in het bijzonder bij betrokkenheid van kinderen kan de MKA het MMT inzetten.

Vervoerscriteria:
• aankomst ambulance op gegeven adres/locatie duurt langer dan 20 minuten
• plek van ongeval is over de weg moeilijk of niet bereikbaar

De meest wenselijke vorm van transport van de patiënt naar het ziekenhuis is afhankelijk van meerdere operationele factoren:
• toestand van de patiënt en daaraan gerelateerde tijdsdruk voor klinische interventie
• beschikbaarheid van de helikopter
• weersomstandigheden
• afstanden
• landingsmogelijkheden bij ziekenhuizen
• verkeerssituatie

Omdat deze factoren per inzet verschillen, zal het helikopter MMT- team per situatie al deze factoren moeten afwegen en hierop een beslissing nemen in samenspraak met de aanwezige hulpverleningsdiensten (OvDG en behandelend ambulanceteam).

In het algemeen kan worden gesteld dat het vervoer van een patiënt per helikopter tijdwinst op moet leveren voor:
• de behandeling van de patiënt en de daarmee verbonden prognose
• de beschikbaarheid van het transporterende team voor nieuwe inzetten

Uit de literatuur blijkt dat in het algemeen de helikopter wordt ingezet bij transport van patiënten met:
• neurotrauma
• instabiele thorax en buikletsels
• brandwonden
• amputaties

Cancelcriteria:
• 1De vitale functies (ABCD) zijn niet afwijkend:
– RTS = 12
– EMV = 15
• Geen verslechtering te verwachten binnen 1 uur
• Het slachtoffer is gesuccumbeerd
• Het betreft een valse melding
• Er is een indicatie voor “Scoop and Run” (A en B stabiel, C echter niet stabiel) overleg in dit geval met MMT arts over een eventueel  rendez vous met MMT

Inzet-_en_cancelcriteria_MMT

bron: lnaz.nl

Vorig artikelMeer veiligheid achterin de ambulance
Volgend artikelDe discretionaire ruimte van ambulance­verpleegkundigen onder druk?