Home Algemeen Algemeen MKA Den Bosch werkt toe naar allerhoogste niveau AMPDS/ProQA

MKA Den Bosch werkt toe naar allerhoogste niveau AMPDS/ProQA

1906
0

De meldkamer ambulancezorg in Den Bosch is volgens de kwaliteitstandaarden welke bij het AMPDS/ProQA horen, bijna toe aan de certificering op het allerhoogste niveau als het gaat om de normeringen zoals die gesteld worden door de International Academies of Emergency Dispatch. Ergens in 2015 willen zij kijken of zij de eindtoets kunnen behalen. Als dit zou lukken dan zouden zij het tweede Accredited Center of Excellence (ACE) op het vasteland van Europa zijn. De eerste ACE is de meldkamer van 144 Notruf in Sankt Pölten in Nieder Osterreich.

Select gezelschap
De verantwoordelijke functionaris voor het beoordelen van de naleving van de standaarden door Den Bosch is het hoofd van de kwaliteitsafdeling van 144 Notruf. Hij is tevens de auditor namens de IAED in Europa. Hij komt maandag naar den Bosch om alle openstaande vragen te beantwoorden en waar nodig tips en adviezen te geven. Stel dat het den Bosch zou lukken om deze status te behalen, dan bevinden zij zich in het selecte gezelschap van 200 overige ACE’s in de wereld. Dit gezelschap is zo select, omdat er ongeveer 200 van de 3000 AMPDS meldkamers een ACE status hebben.

De uitdaging voor alle meldkamers en dus ook voor Den Bosch is dat uiteraard alle randvoorwaarden zijn ingevuld, maar vooral dat de centralisten zich altijd exact houden aan de voorgeschreven vragen en antwoorden en instructies. Doordat zij bij elke melding in de basis, tot op woordniveau, hetzelfde vragen en instrueren, bouwen zij routine op, waardoor ze beter in staat zijn om bij calamiteiten en meldingen waarin de nuances in de communicatie heel veel van de centralist vragen even uit het protocol te stappen en nadat de situatie genormaliseerd is, weer protocollair verder te gaan. Door deze routine weten zij dat altijd de juiste vraag en instructie komt en kunnen zij zich concentreren op de calamiteiten en de nuances in de communicatie, wat voor elke melder weer anders is.

Centralisten
Elke centralist heeft een eigen achtergrond als het gaat om: levenservaring, opleiding, kennisniveau, calamiteiten ervaring, voorkeuren et cetera. Daarnaast hebben centralisten ook nog te maken met andere invloeden zoals privé situatie, cultuur op het werk et cetera.

Ontegenzeggelijk hebben deze achtergronden en invloeden normaal gesproken een invloed op de kwaliteit van het werk en dus ook op de melder/resultaat van de melding. Door het strikte gebruik van de AMPDS/ProQA protocollen worden de genoemde achtergronden en invloeden niet meer leidend in een melding, waardoor uiteindelijk het eindresultaat van de melding voor de melder op het allerhoogste kwaliteitsniveau zal zijn, waarbij het niet uitmaakt welke centralist de melding heeft aangenomen.

Bij de MKA Den Bosch heeft elke betrokkene bij de meldkamer meegewerkt om alle randvoorwaarden in te vullen die nodig zijn om de centralisten goed hun werk te kunnen laten doen.

Ook de centralisten weten hoe belangrijk het is om volgens kwaliteitsnormen te werken.

Toekomst
Het bereiken van de ACE status moet een natuurlijk moment zijn, waarbij iedereen in de meldkamer het eigenlijk logisch gaat vinden dat de meldkamer zich op alle aspecten gaat laten toetsen door de International Academy. En dat men er ook vertrouwen in heeft dat men altijd aan de hoogste kwaliteitsstandaarden kan voldoen. Het moet vooral geen eind doel zijn wat binnen een bepaalde periode behaald moet worden, want dan gaat het niet werken.

MKA Brabant ProQA

Vorig artikelXXL ambulance in gebruik genomen in Kassel (D)
Volgend artikelMakkelijker een IV toegang “vinden” door nieuwe vinding
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.