Home Algemeen Algemeen Meldkamer we verwachten tientallen slachtoffers dus opschalen naar code 30…

Meldkamer we verwachten tientallen slachtoffers dus opschalen naar code 30…

3285
0

Trainingen Grootschalig Geneeskundige Bijstand Zeeland

Eind 2015 werd de nieuwe werkwijze grootschalige geneeskundige bijstand uitgerold.  In de loop van de herfst van dat jaar werd de eerste aanzet gegeven door het beoefenen van de functie command and control en primaire triage. Daarnaast doorliepen alle medewerkers de  landelijke E-learning. Bijna een jaar na de implementatie merkten we dat er nog veel onduidelijkheden bestonden, wat ook logisch is aangezien we (gelukkig) weinig in aanraking komen met grootschalige incidenten.  Gebeurtenissen in onze buurlanden leren ons echter dat je er zomaar voor kunt komen staan. Daarom gingen de voorbije maanden de collega’s in Zeeland druk in de weer met het real-time oefenen van de nieuwe procedures en taken in het Grootschalig Geneeskundige Bijstand model.  Een samenwerking tussen het Witte Kruis, Erasmus Medisch Centrum, het Nederlandse Rode Kruis en de GHOR heeft ervoor gezorgd dat men op grotere schaal kon trainen.

Er waren 6 scenario’s waarbij door bv. een gasexplosie in een woonwijk of een schietpartij op een school grote aantallen slachtoffers beoordeeld, behandeld en getransporteerd moesten worden.  De nadruk lag op het logistieke proces en het trainen van de nieuwe taakverantwoordelijkheden (TV).  Elke scholingsdag waren er 8 instructeurs en een 20-tal deelnemers vanuit de ambulance, meldkamer, Rode Kruis en de GHOR  aanwezig.  Ze kregen  2 scenario’s  voor de kiezen  die elk ongeveer 2 uur duurde.  De deelnemers kregen een taak toebedeeld:

  • Incidentlocatie waar TV Command & Control + OVD-G table-top aan de slag konden
  • TV Primaire Triage + extra triageteams
  • TV Treatment + calamiteitenvoertuig
  • Noodhulp Nederlandse Rode Kruis + TV secundaire triage zorgprofessional
  • Meldkamer + TV transport

Er werd gebruik  van het Emergo Train System en  Lotusslachtoffers.  De 15 lotussen werden gekoppeld aan verschillende patiënten uit de ETS-database.  Hierdoor kreeg men in de tenten van het calamiteitenvoertuig en het Rode Kruis toch voldoende druk door de aanwezigheid van echte personen.   Net zoals in de praktijk kwam de eerste ambulance op de incidentlocatie aan en ging na overleg met de andere disciplines aan de slag met het coördineren van de hulpverlening.  De daaropvolgende ambulances meldden zich, net zoals in de praktijk, bij de TV Command & Control en namen daarna hun eigen taakverantwoordelijkheid op.

De scholingen werden opgezet in real-time wat inhield dat de echte aanrijtijden en tijdsdruk bij opschaling een rol speelden.  Iets wat de deelnemers ervan bewust maakte dat te laat opschalen vaak nefaste gevolgen heeft verderop in het proces.  In elk scenario werd aangestuurd op het opzetten van de tent die in het calamiteitenvoertuig te vinden is.  De deelnemers liepen daarbij tegen de beperkingen van deze tent aan en konden zo ervaren dat het gebruiken van een bestaande locatie absoluut de voorkeur geniet.

Het nieuwe C2000-communicatieschema, de opschalingscodes en het oproepen van elkaar met de taaknaam; waren de onderdelen waarbij de deelnemers de verandering het meeste voelden.  De grootste eyeopener was de taakverantwoordelijkheid treatment.  Dit onderdeel werd als het drukste en zwaarste ervaren, terwijl de deelnemers dit op voorhand eerder van command and control verwachtten.

Het gebruik van realistische scenario’s, het Emergo Train System, de samenwerking met de meldkamer, OVD-G en het Rode Kruis zorgden ervoor dat de deelnemers in no time het scenario ingezogen werden.  Als instructeurs altijd leuk om te zien hoe collega’s gewoon hun ding gaan doen en zich laten bijsturen waardoor ze onmiddellijk leerrendement uit de oefening halen in een veilige leeromgeving.

Na afloop van de scholingen bleek dat het nodig is om het oefenen van dit onderdeel regelmatig te regelmatig te herhalen.  Een vraag die niet alleen in onze regio leeft, maar een landelijke kwestie is.

Binnen Zeeland wordt een vervolgtraject uitgewerkt dat bestaat uit verschillende regionale grootschalige oefeningen, diverse opkomstoefeningen, competentiegerichte scholingen en herhaling van de E-learning.  Daarnaast komen er in elke ambulance pakketten gevuld met de hesjes, taakkaarten, communicatieschema en opschalingscodes.   Tenslotte zijn de GGB-instructeurs in samenwerking met het Traumacentrum Zuidwest Nederland en de RAV’s die onder hun werkingsgebied vallen, nieuwe scholingen aan het uitwerken.

De scholingen werden door de deelnemers positief geëvalueerd en nuttig bevonden.  Ze brachten ook enkele prangende vragen naar boven namelijk:

  • Is het bemannen van het calamiteitenvoertuig voldoende gegarandeerd door de vrije instroom?  Wat in de nachturen/vakantieperiodes?  Staat jouw mobiel altijd aan?
  • Hoe gaan de taakverantwoordelijken Command and Control en Primaire Triage omgaan met mensen/slachtoffers die het beeld hebben dat er “niets” gedaan wordt?
  • En hoe zit dat met ketenpartners (politie, brandweer) waarbij de nieuwe werkwijze nog onvoldoende bekend is?

Kortom het informeren van het publiek en de ketenpartners, eventueel via de media,  is essentieel om in de toekomst niet voor onaangename verrassingen te komen staan.

Vorig artikelMedewerkers Ambulancezorg Groningen doen donatie
Volgend artikelRepro: Een college door Prof. dr. Rob van der Mei van de VU Amsterdam
Andy Hofman
Ambulanceverpleegkundige & Instructeur Witte Kruis Ambulancezorg Zeeland Senior Instructor Emergo Train System Docent Bachelor Verpleegkunde Odisee Hogescholen