Home Algemeen Algemeen Meldkamer Amsterdam stapt over naar NTS

Meldkamer Amsterdam stapt over naar NTS

4274
5

Gisteren verscheen een Tweet van V&VN Ambulancezorg dat de meldkamer in Amsterdam afscheid gaat nemen van ProQA en over gaat stappen naar NTS. Doordat er verder geen informatie is gegeven door V&VN Ambulancezorg verschenen al snel de vragen “hoe en waarom”. Hierin pogen wij in dit artikel duidelijkheid te brengen.

“ProQA zou veel onnodige ritten, verkeerde urgenties en ballast aan non info leveren. Via NTS wil men betere uitvraag info en urgentie genereren.”

Een aantal weken geleden heeft de directie van Ambulance Amsterdam een voorgenomen besluit genomen om ten aanzien van het triage systeem voor de MKA Amsterdam over te stappen van het huidige systeem AMPDS/ProQA naar het Nederlands Triage Systeem (NTS). Bij dit voorgenomen besluit is mede aangegeven dat deze stap niet genomen kan worden zonder de steun van de medewerkers van de MKA Amsterdam.

Daarna is een traject in gang gezet waarin de MKA medewerkers de gelegenheid hebben gekregen om zich te verdiepen in NTS. Dit kon middels een bezoek aan de meldkamer Utrecht, aangeboden informatie of door een presentatie bij te wonen waarin NTS gedemonstreerd werd. Ook konden eventuele vragen gesteld worden aan een NTS coach (tevens MKA centralist). Na dit alles is een inventarisatie gedaan inzake voorkeuren bij de MKA centralisten en medewerkers. Een grote meerderheid heeft NTS als voorkeur aangegeven.

Dit heeft er toe geleid dat de directie van Ambulance Amsterdam afgelopen week het besluit heeft genomen om over te gaan naar NTS als triage systeem voor de meldkamer Ambulancezorg in Amsterdam.

Voor nu betekent dat AMPDS/ProQA nog steeds het triage systeem is waar de MKA Amsterdam mee werkt. ProQA blijft tot het moment dat NTS geïmplementeerd is en de opleidingen zijn afgerond binnen de MKA Amsterdam in gebruik.

Ambulance Amsterdam zal de komende weken gebruiken om een projectplan te schrijven met alle aspecten (kwaliteit, medische verantwoordelijkheid, ICT, scholing, risico’s etc.)  om de implementatie van NTS correct te laten verlopen.

Ambulance Amsterdam denkt 4-6 maanden nodig te hebben om de overgang naar NTS te kunnen realiseren.

 

Vorig artikelDirecteur van de VRR; “Je blijft van onze mensen af”
Volgend artikelBerichten en spreken na suicide
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.

5 REACTIES

 1. Beste Paul, ik zal het eens navragen over Londen want dan ben ik verkeerd geinformeerd en gaat het mogelijk om een andere regio of grote stad in Engeland die, NA GEBRUIK PROQA, is overgestapt naar NHS/Pathways. Maar eigenlijk ook onbelangrijk, het gaat erom wat er in ons eigen landje gebeurt. Laten we er geen ͚battle of the systems͛ van maken maar zorgen dat we op alle meldkamers ambulancezorg het startpunt zijn voor het leveren van excellente ambulancezorg, welk systeem je ook gebruikt of waar je in de toekomst ook voor kiest. Sommigen hebben nu eenmaal een strakker en dwingender systeem nodig om, ondanks eigen kennis en kunde, een doel te bereiken, een ander lukt datzelfde met een minder rigide systeem, juist dankzij eigen kennis en kunde.

 2. Beste Gerard,
  Ook al werk ik niet meer bij PDC, Het zou kunnen dat ik iets gemist heb in het laatste half jaar en heb even geïnformeerd.
  London Ambulance Service (LAS) gebruikt nog steeds het AMPDS is een Accredited Center of Excellence (ACE) en daarmee een van de 240 beste meldkamers ter wereld ( in vergelijking met de 3000 overige meldkamers die het AMPDS gebruiken). Deze meldkamer participeert in diverse onderzoeken voor de IAED (International Academy of Emergency Dispatch) met de bedoeling nieuwe tools in de protocollen op te nemen. Daarnaast maken diverse medewerkers deel uit van de clinical focus group welke alle ingestuurde Proposals For Change bestuderen. Dus nee, niet gestopt in 2015 maar een grote meldkamer die de protocollen in een wereldstad prima kan gebruiken.

 3. Beste mensen van Ambulanceblog, jullie schrijven in het begin van jullie bericht, als reactie op de tweet van V&VN Ambulancezorg: “Doordat er verder geen informatie is gegeven door V&VN Ambulancezorg verschenen al snel de vragen “hoe en waarom”. Hierin pogen wij in dit artikel duidelijkheid te brengen.”
  Vervolgens plaatsen jullie een tekst die nagenoeg letterlijk is overgenomen uit een schrijven van Jaap Frank Ponstein (directie) en Frank Berg (hoofd MKA) aan de meldkamercentralisten. Daarmee wordt wel de procedure duidelijk, maar zeker niet het ‘hoe en waarom’. Er staan namelijk in het geheel geen inhoudelijke argumenten in waarom men stopt met ProQA en start met NTS. De vraag over het ‘hoe en waarom’ staat dus na jullie publicatie nog net zo overeind als na de tweet (140 tekens) van V&VN Ambulancezorg… Ik denk dat het aan Ambulance Amsterdam is om hier al dan niet transparant in te zijn en het inhoudelijke ‘hoe en waarom’ te delen.
  Overigens: de meldkamer in Londen is ruim een jaar geleden ook gestopt met ProQA. Met ruim 8 miljoen inwoners als potentiële klant toch ook geen ‘kleintje’…

 4. MKA den Bosch werkt al jaren tot ieders tevredenheid met Proqa, alle veranderingen vergen aanpassingen en geduld.
  Proqa is mits goed gebruikt een prima systeem dat de veiligheid van de Patiënt centraal stelt maar zeer zeker ook van de centralist.
  Het NTS is zeker niet slecht, nog volop in ontwikkeling.
  De melder instructies van NTS halen het op geen enkele wijze bij die van ProQA.
  Ook het achterliggende kwaliteit systeem van ProQA is helemaal uit ontwikkelt en doorstaat in de huidige tijd alle kwaliteitstoetsen. NTS kan daar niet aan tippen.
  Dat, wij centralisten er aan moeten wennen dat we regelmatig feedback krijgen op onze 112 aannames, dat klopt. Maar dat is ook een vooruitgang ten opzichte van vroeger, dan kreeg je alleen feedback als er ‘ïets” was. Nu krijg je feedback op meerdere gesprekken per maand waarbij, mits goed getraind en gemotiveerd, het merendeel > 95 % positief is.
  Dat Amsterdam (weer)tegen is verbaast me niks, hoe lang hebben ze niet GMS tegen gehouden en nu?.
  Voor de goede verstaander, het maakt mij als centralist niet uit welk systeem we gebruiken als het maar veilig is 1) voor de patiënt en 2) voor mezelf.
  Het systeem beproefd is en niet in ontwikkeling.
  Wat verder erg opvallend is dat door invoering van ProQA , het NTS systeem versneld in ontwikkeling is gekomen, op zich een goede zaak, maar de in deze ontwikkelingen voorkomende dingen lijken verdacht veel op de wijze zoals ProQA zich al jaren wereldwijd presenteert.

 5. Beste collega’s van Ambulanceblog. Dank voor de poging om duidelijkheid te geven omtrent het besluit van de directie van Ambulance Amsterdam. Het lijkt mij goed dat u de reactie van de directie van Amsterdam vraagt. Uw reactie is een geluid wat vaak gehoord wordt, maar vergt enige opheldering, omdat het hier een onjuiste beeldvorming betreft. In het AMPDS zijn 1245 codes opgenomen. De MMA’s van de 11 AMPDS meldkamers hebben in gezamenlijk overleg bij de implementatie achter ieder van de 1245 codes een urgentie geplaatst. A1, A2, Huisarts doorverbinden, Melder zelf huisarts laten bellen. Op lokaal niveau hebben de MMA met centralisten, hoofd meldkamer en teammanagers van de lokale ambulancediensten achter elke urgentie een inzet geformuleerd die op de betreffende regio van toepassing is.In Nederland is de unieke situatie dat de MMA’ s van de AMPDS meldkamers met elkaar afgesproken hebben om de urgenties eenduidig over alle AMPDS meldkamers te houden en enkel een wijziging toe te passen als feedback van ambulancebemanningen en centralisten daartoe aanleiding geeft. De wijziging in urgentie wordt dan over alle meldkamers doorgevoerd. Dat is de afgelopen jaren meerdere malen gebeurd. Op regionaal niveau kan de inzet van eenheden aangepast worden hoe en wanneer men dat lokaal noodzakelijk denkt. Ook dat is vaak gebeurd. Het zou dus voor kunnen komen dat in bv Amsterdam men de politie inzet om eerst te kijken, daar waar men in b.v. Zeeland vanwege de afstanden de ambulance inzet. Idem of men lokaal brandweer en/of politie of heli in wil zetten. In extremis zou het zo kunnen zijn dat men in de grote stad geen ambulances inzet maar enkel eerst de politie laat kijken. Terwijl men op het platte land enkel ambulances inzet.
  ProQA genereert enkel een code en geen urgentie of ritten. Dat is volledig aan de gebruikers. De MMA genereren de urgenties en de lokale overleggen de inzetten per melding. Als een ambulancebemanning bij aankomst een onodige urgentie/ inzet detecteert, dan kan men dat als feedback aan de MMA cq leiding van de MKA meegeven waarna er 5 x per jaar door de MMA landelijk uniform de urgentie wordt beoordeeld. Aanpassingen komen regelmatig voor. In noodsituaties voorziet een mailwisseling en besluitvorming binnen een dag.
  Overigens zijn de vaststelling van de urgenties , landelijk door de verschilende directies geaccordeerd en de lokale inzetten worden door de lokale directies geformaliseerd. Als centralisten en bemanningen vonden dat AMPDS teveel onnodige ritten zou genereren zou feedback voldoende zijn om urgenties / inzet van eenheden aan te passen. Het argument van onnodige ritten en verkeerde urgenties zou simpel op te lossen zijn door feedback van ambulancebemanningen en centralisten naar het landelijke en regionale overleg. Voor wat betreft de ballast aan non info. Er zijn 3 vormen van informatie die naar de MDT gezonden kunnen worden. Zeer minimaal, gemiddeld en uitgebreid. Elke meldkamer kan dit met 1 vinkje instellen zodat de ambulancebemanningen de info kunnen krijgen die ze willen hebben. Het ligt aan de centralist hoeveel en welke informatie hij/zij intypt. Hierin dient de centralist duidelijk aan te geven wat er aan de hand is. Enkel bekneld is onvoldoende, bekneld met arm in dorsmachine is duidelijker.
  Ik hoop met deze toelichting duidelijkheid te hebben gegeven dat de door u (waarschijnlijk ook via derden verkregen,informatie) gegeven argumenten waarom Amsterdam met het AMPDS is gestopt simpel opgelost zouden kunnen worden. Het AMPDS en ProQA kunnen op maat geconfigurerd worden. Dit weten alle directies, MMA, leidinggevenden en centralisten die met het AMPDS werken. Ik ben dus ook benieuwd of de directie van Amsterdam dezelfde argumenten hanteert als u gebruikt in uw bericht en nog een toelichting gaat geven. Ik ben ook van mening dat zij dat niet hoeven te doen en eea intern houden. Dat is aan Amsterdam zelf. Als men van mening is met het NTS een veiligere omgving voor melders, patienten, centralisten en ambulancebemanningen te creëren dan moet men direct ook voor dit NTS systeem kiezen ipv voor het AMPDS. Dat is de verantwoordelijkheid van de directie. De tijd zal leren waar men in Amsterdam zich goed bij voelt. En of de veiligheid voor betrokkenen is toegenomen of minimaal hetzelfde is gebleven
  Vriendelijke groet

  Paul Engelen

Comments are closed.