Home Algemeen Algemeen Meldingen met meld-dingen: wat zijn de mogelijkheden voor de meldkamer?

Meldingen met meld-dingen: wat zijn de mogelijkheden voor de meldkamer?

597
0

Auto’s die automatisch 112 bellen bij een ongeluk en smartwatches die waarschuwen als de eigenaar hard valt of een ernstige hartritme afwijking heeft. Het aantal middelen dat automatisch incidenten kan detecteren en melden neemt in hoog tempo toe. Hierdoor kunnen incidenten eerder gemeld worden aan de meldkamer en kan extra informatie worden meegegeven. Maar wat betekent dit voor de meldkamer en de andere partijen in het noodhulpproces?

Sensorsystemen die zelfstandig, zonder tussenkomst van de mens, incidenten detecteren en contact op nemen met de meldkamer of een private alarm centrale (PAC) noemen we meld-dingen. In het onderzoek Wie Meldt er nog? heeft TNO in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Landelijke Meldkamer Samenwerking verkend wat de mogelijkheden en de gevolgen van het melden door meld-dingen zijn voor het meldkamer domein.

Meer en betrouwbaarder
Meld-dingen zijn niet nieuw, denk bijvoorbeeld aan rookmelders bij een kinderdagverblijf of inbraakalarmen bij een bank die direct zijn doorgeschakeld naar de meldkamer of een PAC. Maar grootschalige toepassingen waren er nog niet, door onder meer de kosten van de sensoren en de beperkte betrouwbaarheid van de meldingen. De technologische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat steeds meer betrouwbare én betaalbare meld-dingen op de markt gebracht worden.

Meld-dingen melden incidenten eerder en geven extra informatie mee aan de meldkamer. Denk bijvoorbeeld aan een slimme camera die direct melding maakt van een inbraak en de centralist ondersteunt met een live-stream van de inbrekers. Maar wanneer is een meld-ding betrouwbaar genoeg om direct contact op te kunnen nemen met de meldkamer zonder dat de meldkamer daardoor wordt overspoeld met valse meldingen? Wie controleert dit? En wat betekent het melden door meld-dingen voor de mensen, processen en systemen bij de meldkamer?

Wie meldt er nog?
Deze vragen zijn onderzocht in de vorm van een literatuurstudie, interviews met stakeholders uit het meldkamer domein en een serious game met ervaringsdeskundigen vanuit alle kolommen. In de serious game ervaarden deelnemers ervaren hoe de meldkamer om zou kunnen gaan met de wildgroei aan meld-dingen. Met dit onderzoek zijn trends in kaart gebracht, gevolgen en kansen beschreven en de veranderingen in het meldproces bestudeerd. Dit onderzoek heeft geleid tot een aanbevelingen voor een meldkamer die in staat is om op grote schaal meld-dingen te ondersteunen en suggesties voor de stappen die nu gemaakt moeten worden om dit in de toekomst te realiseren.

Meer weten?
Wil je meer lezen over de aanpak, uitkomsten en conclusies van dit onderzoek? Lees dan de publicatie Wie Meldt er Nog?

bron: k-lmo.nl

Vorig artikelDe nieuwe EasyFix Plus-vacuümmatras nader bekeken.
Volgend artikelEerste ‘Handboek nationale AMPDS-afspraken’
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.