Home Algemeen Meer onderscheid tussen reguliere ambulancezorg, evenementenhulpverlening en burgerhulpverlening

Meer onderscheid tussen reguliere ambulancezorg, evenementenhulpverlening en burgerhulpverlening

1052
0

“Geachte mevrouw Jorritsma,

De laatste tijd wordt er veel aandacht geschonken door de media en burgerhulpverleningsinstanties aan het niet of nauwelijks te maken onderscheid tussen reguliere ambulancezorg, evenementenhulpverlening en burgerhulpverlening.

De media maakt melding van ondeskundige ambulancezorg dat wordt gecamoufleerd door o.a.dezelfde huisstijl als de reguliere ambulancezorg. Dit veroorzaakt verwarring bij het grote publiek omdat deze uiterlijke kenmerken niets zeggen over de professionaliteit van de hulpverleners.Over bovenstaand vermelde maken wij ons zorgen. Met deze brief willen wij u attenderen op de verschillen.

De professionele ambulancezorg stelt heel wat eisen aan haar ambulancebemanningen Te denken valt aan de verplichte inschrijving in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Big)de verplichte nascholingen en het bijhouden van de deskundigheid door het, IGZ erkende,Kwaliteitsregister V&V. Daarbij moet ook worden opgemerkt dat de hulpverlening is geprotocolleerd.V&VN Ambulancezorg zet zich in voor het bevorderen van de kwaliteit van zorg en de professionalisering van het beroep. Als belangenbehartiger van o.a. ambulanceverpleegkundigen gaat de kwaliteit van de hulpverlening ons ter harte. Daarom wil ik u erop attenderen dat gemeenten wel degelijk invloed kunnen hebben op het wel of niet kiezen voor professionele hulpverlening.Te denken valt aan het stellen van voorwaarden opgenomen in de evenementenvergunningen. Zo kan als voorwaarde worden gesteld dat ingezette ambulancebemanningen voldoende zijn geschoolden dat de verpleegkundige is ingeschreven in het door de Wet Big voorgeschreven register. Dit alles is verifieerbaar in het Kwaliteitsregister V&V.”

Aldus de open brief die de Voorzitter V&VN Ambulancezorg heeft doen uitgaan naar de voorzitter van de VNG. Volgens de belangenvereniging voor ambulancepersoneel  moet de reguliere ambulancezorg altijd duidelijk herkenbaar zijn. Dit geldt ook voor de zogenaamde ‘informatiedragers’ waarop mensen hun medische gegevens kunnen zetten. Het idee hierachter is dat hulpverleners door een informatiedrager snel over de medische gegevens van een patiënt kunnen beschikken. Er zijn allerlei vormen in omloop zoals armbanden, kettingen en geplastificeerde kaartjes. Los van de vraag of hulpverleners deze informatiedragers daadwerkelijk gebruiken en op de informatie kunnen vertrouwen, dreigt een wildgroei aan informatiedragers te ontstaan. Duidelijkheid over burgerhulpverlening en informatiedragers is voor ambulancehulpverleners en burgers een must.

Ook het ministerie van VWS is inmiddels gevraagd om nadere regulering.

Meer informatie volgt in het komende nummer van Ambulancezorg

Vorig artikel375 euro eigen risico, ambulance wordt geweigerd
Volgend artikelReanimeren kun je leren: Teken de petitie
Gijs Peteroff
Samen met een aantal beroepskrachten in de ambulancezorg draag ik graag bij aan een succesvol Ambulanceblog. Ambulanceblog is destijds opgericht om kennis tussen de individuele RAV'en te delen met andere RAV'en. Zo kan kwaliteit op grote schaal geborgd worden, zonder dat elke RAV afzonderlijk het wiel gaat uitvinden.