Home Algemeen Algemeen Meer geld voor ambulancezorg

Meer geld voor ambulancezorg

4476
0

Vanmiddag is bekend geworden dat minister Schippers van VWS extra geld gaat uittrekken voor de ambulancezorg. Aanleiding zouden de rapporten van het RIVM zijn. Op welke manier het geld voor de ambulancezorg wordt verdeeld en wordt ingezet is nog niet bekend, hieronder lees je het persbericht wat te lezen is op rijksoverheid.nl


Spoedeisende zorg moet dag en nacht beschikbaar zijn voor patiënten. Zo moeten ambulancediensten in de gevallen van de hoogste spoed in 95 procent van de gevallen binnen 15 minuten bij de patiënt zijn. Deze norm geldt per ambulanceregio. Uit een rapport van het RIVM blijkt dat het aantal ambulanceritten de afgelopen jaren is toegenomen. Om te zorgen dat er in de toekomst voldoende ambulances zijn die de noodzakelijke zorg kunnen bieden, stelt minister Edith Schippers (VWS) extra geld beschikbaar. Binnen het bestaande budget is de minister van plan ongeveer 15,7 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de spreiding en beschikbaarheid van ambulances. Dat schrijft de bewindspersoon vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Uit het rapport van het RIVM, dat op verzoek van de minister is opgesteld, blijkt dat tussen 2012 en 2015 de vraag naar spoedeisende ambulancezorg met ongeveer 19 procent is toegenomen, een stijging van gemiddeld 5,9% per jaar. Volgens het RIVM wordt dit deels verklaard door een groei van de bevolking en vergrijzing. Een andere oorzaak is het feit dat mensen eerder en gemakkelijker een beroep doen op de ambulancezorg.

Het geld voor de ambulancezorg is onderdeel van een bredere aanpak om de drukte in de spoedeisende zorg het hoofd te bieden. Omdat er niet één oorzaak is aan te wijzen voor de toegenomen drukte is regionaal maatwerk noodzakelijk. De Acute Zorgregio’s moeten in ieder geval aan de slag met thema’s als ervaren werkdruk en voldoende personeel. De regio’s worden daarbij ondersteund door het Praktijkteam ‘Zorg op de juiste Plek’. Ook worden werkgevers in de zorg op verschillende manieren geholpen op het gebied van opleiding en scholing van personeel. Onlangs werd al bekend dat het budget voor de zorg en opvang voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen, het zogeheten eerstelijns verblijf, wordt verhoogd.

bron: rijksoverheid.nl

Vorig artikelDe warme zone – wat is dat nou precies?
Volgend artikelThematraining “proactief assisteren” bedankt ambulanceblog!
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.