Home Algemeen Algemeen Meer ambulances nodig volgens referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2017

Meer ambulances nodig volgens referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2017

1363
0

Op basis van ritgegevens over het jaar 2016 heeft het RIVM berekend
hoeveel ambulances er in Nederland nodig zijn. Op werkdagen overdag
zijn er 608 ambulances nodig, 10 meer dan uit de doorrekening over
2015 bleek. Ook zijn er in de avond, nacht en in het weekend meer
ambulances nodig. ‘s Avonds op werkdagen zijn er bijvoorbeeld 6
ambulances meer nodig dan in de vorige doorrekening. In het weekend
varieert dit tussen 3 en 7 ambulances, afhankelijk van de dag en het
tijdstip.

De belangrijkste oorzaak voor het toegenomen aantal benodigde
ambulances is de stijging van het aantal ritten. Het aantal spoedeisende
ritten steeg in 2016 met 6 procent ten opzichte van 2015, het aantal
besteld vervoer inzetten met 2 procent.

De benodigde capaciteit van de ambulancezorg in Nederland wordt
berekend met behulp van een zogeheten referentiekader. Dit kader
definieert het aantal ambulances waarmee de ambulancezorg in
Nederland kan worden uitgevoerd, gegeven een aantal
randvoorwaarden, zoals de tijd na een melding waarbinnen een
ambulance ter plaatse moet zijn en de spreiding van de standplaatsen.
In opdracht van het ministerie van VWS heeft het RIVM het
referentiekader in 2017 geactualiseerd met cijfers over het gebruik van
ambulancezorg in Nederland in 2016.

Aanbevelingen (uit de samenvatting)
1. Aanbevolen wordt om meer eenduidigheid te krijgen in het
registreren van afgebroken DIA-inzetten zodat de regionale
productie van A2-inzetten beter vergelijkbaar wordt. Deze
aanbeveling is gericht aan de ambulancesector en moet er toe
leiden dat de onzuiverheden in de productiecijfers kleiner
worden.

2. Aanbevolen wordt om meer inzicht te krijgen in de effecten van
ontwikkelingen in het acute zorgsysteem in zijn geheel op de
ambulancezorg. Het acute zorgsysteem is een dynamisch
systeem waarin veranderingen in de ene sector effecten kunnen
hebben in andere sectoren. Veranderingen in het aanbod van
SEH’s kunnen gevolgen hebben voor de ambulancezorg of acute
huisartsenzorg (HAP’s). Veranderingen in triage en zorgindicatie
kunnen effecten hebben op verschillende delen van het acute
zorgsysteem. De vraag is wat de gevolgen zijn voor de benodigde
ambulancecapaciteit en paraatheid. Om eerder inzicht te krijgen
in mogelijke knelpunten door veranderingen in het acute zorg
systeem is het aan te bevelen om een integraal stroommodel te
ontwikkelen waarmee deze ontwikkelingen integraal kunnen
worden geanalyseerd.

3. Ten slotte wordt aanbevolen om een toekomstverkenning te
maken van het referentiekader. In een toekomstverkenning
kunnen verschillende beleidsscenario’s worden uitgewerkt voor
het gebruik van ambulancezorg. Een basisscenario bij
ongewijzigd beleid en alternatieve scenario’s waarin er bepaalde
sturing is op de groei van het gebruik van ambulancezorg. De
toekomstverkenning kan inzicht geven in de toekomstige
benodigde capaciteit en kan behulpzaam zijn voor de planning
van opleiding van ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs.

bron: rijksoverheid.nl

Vorig artikelVan basisarts naar ambulanceverpleegkundige
Volgend artikelDe crisis van dichtbij
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.