Home Algemeen Algemeen LPA8 voor onze ketenpartners brandweer en politie

LPA8 voor onze ketenpartners brandweer en politie

4981
0

Met de komst van LPA8 verandert het ook het één en ander voor onze ketenpartners, omdat wij met de in gebruik name van LPA8 op een andere manier omgaan met de immobilisatie van patiënten.

Speciaal nog even voor onze ketenpartners nog even een kleine opsomming van hetgeen er veranderd is sinds er volgens LPA8 wordt gewerkt, net als voor ons zal het ook voor collega’s van politie en brandweer wennen zijn aan de nieuwe herziende werkwijze, echter voor de eerst aankomende eenheid van politie en brandweer veranderd er niets!

Uit de verantwoording LPA8:

De indicatiestelling om de wervelkolom totaal te immobiliseren is aangepast naar de huidige inzichten. Tot op heden werd uit voorzorg snel besloten om de totale wervelkolom volledig te immobiliseren. Er is inmiddels voldoende onderzoek verricht op grond waarvan de indicatiestelling tot volledige wervelkolomimmobilisatie kan worden aangepast.

Binnen het nieuwe protocol LPA 8 gaan er een aantal dingen veranderen o.a. met betrekking tot immobilisatie en uitvoering van de cervicale wervelkolom (CWK).

De grootste verandering is het zelf uit laten stappen van alerte slachtoffers na een hoog energetisch trauma (HET).

De keuzes die er zijn voor ambulancepersoneel met betrekking tot immobilisatie zijn afhankelijk van de toestand van het slachtoffer, aard van letsel, mobiliteit en de aanspreekbaarheid van het slachtoffer.

De keuzes die er zijn:

  • Immobilisatie met wervelplank (zoals voorheen)
  • Immobilisatie met behulp van schepbrancard
  • Immobilisatie met behulp van traumamatras / vacuümmatras
  • Of een combinatie van bovenstaande

Wat betreft onze ketenpartners (brandweer en politie) blijft het aanvalsplan hetzelfde als voorheen.

Hierin veranderd niets.

Wat, vooral, de brandweer zal merken bij dergelijke inzetten is dat er minder gebruik gemaakt gaat worden van de mogelijkheid van het verwijderen van het dak van een voertuig.

Daarentegen zullen er wel meer portieren van voertuigen worden verwijderd om het slachtoffer makkelijker te kunnen laten uitstappen.

Als het slachtoffer in een voertuig zit dan zullen wij de brandweer vragen of de eerste prioriteit uit kan gaan naar het veiligstellen van het voertuig, stabiliseren, airbaghoes plaatsen en spanning loos maken van het voertuig.

Na onderzoek zullen wij als ambulance bepalen hoe het slachtoffer verplaatst kan worden naar de brancard, als de patiënt nog kan lopen en op eigen gelegenheid naar de brancard toe kan komen dan kan deze zelf op de brancard stappen.

*Natuurlijk zijn wij als ambulancehulpverleners altijd bereid extra informatie te geven om de keuzes bij een specifieke casus als onze ketenpartners hier vragen over hebben. We moeten immers samen garant staan dat “ons” slachtoffer de hulp krijgt die nodig is.

Hieronder de specifieke protocollen in het LPA8.

10_9

10_10

bron afbeeldingen LPA8: Ambulancezorg Nederland

Vorig artikelRAV Fryslân: Ambulancepost Oudehorne operationeel
Volgend artikelRijksoverheid: Lichte daling agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.