Home Algemeen Landelijke Protocol Ambulancezorg versie 8

Landelijke Protocol Ambulancezorg versie 8

4081
0

Ambulancezorg Nederland (AZN) is nog volop bezig met de ontwikkeling van het Landelijk Protocol Ambulancezorg versie 8 (LPA8).

Binnen het nieuwe LPA8 worden veel minder procedures vastgelegd. De term “intubatie” zal vervangen worden door “luchtwegmamangment”. Termen als nekkraag, plank, spin zullen evenmin gebruikt gaan worden.

Hiervan is het voordeel dat een protocol langer up-to-date blijft, ook als er middelen, of procedures veranderen.

In LPA8 zijn alle ABC zaken uit de specifieke protocollen gehaald.

Voorbeeld: astma cardiale. Daar staat geen B-beslisboom en O2 meer in. Dat valt onder het algemene B-protocol. In het AC protocol staat dan alleen nog een rijtje van medicijnen wat gegeven moet worden.

Daarnaast zijn er minder strikt (pijn)medicatie afspraken vastgelegd in het LPA8, ook om meer (regionale)vrijheid te creëren en makkelijker in te kunnen springen op veranderende inzichten.

Het LPA is op basis van zo veel mogelijk wetenschappelijke gegevens en consensus door 10 expertgroepen bestaande uit ambulanceverpleegkundigen en medisch managers ambulancezorg- ontwikkeld. De expertgroepen hebben LPA 7.2 protocollen op actuele waarde getoetst en beoordeeld.
Alle LPA8 concepten, waarin de commentaren van meer dan 50 wetenschappelijke beroepsorganisaties, worden verwerkt door bureau AZN.
Inmiddels zijn ook de Regionale Opleidingscoördinatoren en Academie voor Ambulancezorg betrokken bij LPA8, zodat ook zij tijdig de nodige voorbereidingen kunnen treffen voor de (bij)scholing van LPA8.
De definitieve datum van het opnemen van LPA8 in Verantwoorde Zorg volgt.

Het tijdpad ziet er als volgt uit:

  • 10 februari 2014: Slotconferentie LPA8 (aanmelding verplicht)
  • Februari 2014: vaststelling LPA8 door NVMMA en V&VN AZ
  • Maart 2014: vaststelling LPA8 door bestuur AZN
  • April 2014: LPA8 boek en LPA8 app beschikbaar

Voorbeeld

Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.

LPA8-sv

Vorig artikelOpnamen informatieve filmpjes over het werk binnen de ambulancezorg
Volgend artikelNTS Congres: Triage als eerste
Gijs Peteroff
Samen met een aantal beroepskrachten in de ambulancezorg draag ik graag bij aan een succesvol Ambulanceblog. Ambulanceblog is destijds opgericht om kennis tussen de individuele RAV'en te delen met andere RAV'en. Zo kan kwaliteit op grote schaal geborgd worden, zonder dat elke RAV afzonderlijk het wiel gaat uitvinden.